Arnstein - zřícenina

Zbytky skalního hradu na rozložité ostrožně nad pravým břehem toku říčky Kirnitzsch, 5 km J od Sebnitz


Typ:Hrady, zříceniny, tvrze arnstein
Kraj:Sasko (Německo)
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Arnstein
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:kavisebel.npage.de
Návštěva:7.5.2012


Hrad Arnstein byl podle archeologických nálezů založen již v pol. 13. stol. Vznikl patrně na královském území, patřícím k hradu Königsteinu, který kdysi náležel Českému království. Tvořil součást pomezního obranného systému a byl určen k ochraně zemské stezky procházející údolím říčky Křinice. Hrad zaujal pískovcové skalní bloky na konci rozložité ostrožny, tyčící se více než 100 m nad soutokem Strážného potoka a říčky Křinice nedaleko Buschmühle. Na hradě se nacházelo jedno ze signálních stanovišť. V průběhu 14. stol. se královská doména postupně rozpadla a majiteli hradu se stal rod Berků z Dubé. Neznámým způsobem, pravděpodobně zástavou, se zde okolo r. 1400 uchycují děčínští Vartenberkové, kteří zřejmě pokračovali ve výstavbě hradu. R. 1409 Jan z Vartenberka svolil ke směně zdejšího faráře s knězem ve Rozbělesích u Děčína.
V období husitských válek není hrad blíže připomínán. Teprve na jejich konci r. 1436 se hrad poprvé objevuje v písemných pramenech, kdy je doložena loupeživá činnost zdejší hradní posádky v čele se Zikmundem z Vartenberka, podobně jako ji známe z jiných hradů v této krajině. Proto byl vartenberský hrad v r. 1436 obležen a posléze dobyt vojskem lužického svazu Šestiměstí a jeho saským spojencem kurfiřtem Fridrichem II. Hrad byl těžce poškozen, ale ne zničen. Díky zprostředkování císaře Zikmunda byl mezi oběma stranami sjednán v Praze mír a Arnstein byl blanským Vartenberkům ponechán, avšak již z příštího roku pochází zpráva o velké loupežné výpravě Zikmunda z Vartenberka vedené právě z Arnsteinu. Vydrancoval a vypálil šest vsí na území saského kurfiřta na levém břehu Labe. Saský kurfiřt hrad proto znovu dobyl a přenechal jej dočasným spojencům Saska Berkům z Dubé. Zboží tím bylo připojeno k vildštejnskému panství a spolu s ním pak v rámci narovnání postoUpeno r. 1451 Sasku. Buď při posledním dobývání, nebo až po narovnání byl Arnstein zbořen. Naposledy se připomíná jako zničený v r. 1456. Ke zpřístupnění horního hradu došlo až ve 20. stol.
Vlastní hrad tvořila nepříliš hustá zástavba tří stupňovitých skalních plošin a obranné stavby na přístupové cestě. Přístupová cesta do hradu byla podobně jako dnes vedena z V strany. Skalní hrad lze rozdělit na dolní a horní část. V čele areálu při hrotu hradních skal se nacházela vstupní brána s padacím mostem. Dnes je zde patrný částečný příkop, vyhloubený pouze od strany srázu, patrně na způsob propadla. Na S straně skalních bloků probíhalo podle patrné konfigurace terénu lehké opevnění v podobě palisády. Jeho Z závěr tvoří široká průrva, zřejmě nikdy nedokončený obvodový příkop.
Hradní jádro vzniklo na skalních blocích v délce asi 110 m. V kontextu česko-saské produkce se tak řadí mezi rozsáhlé objekty. Obnovený původní vstup je veden ze středu přehradí podél skalní stěny šikmou průrvou do nižší severnější části horního hradu. Tam se komunikace obrací k J a vysekaný vstup ústí do branky v podvalí dnes zaniklé budovy. Jako centrální část hradu lze hodnotit zejména J část temene skal, kde se nachází zarovnaná, zhruba obdélná plocha nádvoří o rozměrech cca 15 x 30 m. Uprostřed této plošiny se nachází 2 m vysoká nástavcová skála po hlavní čtyřhranné obytné budově, jejíž rozměry lze odhadnout na cca 8 x 7 m. Jejím zbytkem jsou obvodové zápustné žlaby a otvory po trámech. K ní při Z boku přiléhá čtyřhranná cisterna, dodnes ještě naplněná vodou. Po obvodu ústřední plošiny jsou na okrajích skal patrné stopy opevnění. K JZ okraji plošiny se přimykala protilehlá zástavba nádvoří. Na nižších skalních výběžcích k JZ jsou stopy opevnění a zjištěno bylo i původní ohňové stanoviště. Tesáním upravená otevřená dutina Z pod plošinou nádvoří bývá považována za hradní kapli.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.929183 E14.289898

Navštívená místa v okolí:
Hrady, zříceniny, tvrzeBrtnický hrádek (Loupežnický zámek) - zřícenina
Hrady, zříceniny, tvrzeFrienstein (Vorderes Raubschloss) - zřícenina
Přírodní zajímavostiHäntzschelstiege - ferrata
Přírodní zajímavostiIdagrotte (Friensteinhöhle) - jeskyně
Technické zajímavostiKirnitzschtalbahn - tramvajová trať
Přírodní zajímavostiKuhstall - skalní útvar
Hrady, zříceniny, tvrzeNeuer Wildenstein (Nový Vildštejn) - zřícenina
Přírodní zajímavostiPravčická brána - národní přírodní památka
Zámky a zámecké stavbySokolí hnízdo - zámek
Přírodní zajímavostiSoutěsky Kamenice - soutěsky


Zdroj: Fišera, Zdeněk. Skalní hrady zemí Koruny české. 1. vyd. Praha : Libri, 2004. ISBN 80-7277-242-2 ; Hrady na hranici Čechy – Sasko. Děčín : Iniciativa pro děčínský zámek, 2012. ISBN 978-80-905025-0-5


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky