Božkovské jezírko - přírodní památka

Mokřadní biotop v terénní sníženině na nepropustném podkladě sycený srážkovou vodou, 2 km J od Mnichovic


Typ:Přírodní zajímavosti bozkovske
Kraj:Středočeský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Božkovské jezírko
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:--
Návštěva:25.10.2008


Chráněným fenoménem v přírodní památce Božkovské jezírko je srážkovou vodou sycené jezírko na nepropustném podkladu v terénní sníženině s vyvinutými mokřadními společenstvy. Význam přírodní památky tkví také v poskytování útočiště ptactvu a obojživelníkům, kteří v okolní krajině nenacházejí vhodná stanoviště. Z vyskytujících se druhů je možno jmenovat čolka obecného (Triturus vulgaris), ropuchu obecnou (Bufo bufo) nebo skokana hnědého (Rana temporalis). V centrální části jsou tůně s rákosinami a součástí chráněného území jsou i původní olšové porosty. Významný je výskyt kosatce žlutého (Iris pseudacorus), bublinatky obecné (Utricularia vulgaris), okřehku trojbrázdového (Lemna trisulca) či kruštíku širolistého (Epipactis helleborina). Vyskytují se zde i vzácné druhy bezobratlých.
Přírodní památka byla vyhlášena r. 1988, nachází se v k.ú. Mirošovice a zaujímá rozlohu 1,29 ha. K zabezpečení chráněného území bylo vymezeno ochranné pásmo na severní straně území tvořené lučním porostem a na západní straně stromovým lemem. Celková rozloha ochranného pásma je 0,42 ha. V terénu je vlastní chráněné území vymezeno červeným pruhovým značením a tabulemi s malým státním znakem.
Chráněné území je veřejnosti přístupné pouze po obvodu. Jen se souhlasem orgánu ochrany přírody je možno zřizovat v chráněném území intenzivní chovy zvěře, stavět myslivecká zařízení a provádět průzkum či výzkum území. V ochranném pásmu je zakázáno provádět výstavbu, odstraňovat volně rostoucí dřeviny, tábořit a rozdělávat ohně a používat chemické prostředky, které by mohly negativně ovlivnit přírodní památku. Státní správu v přírodní památce vykonává podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, Středočeský kraj.Lokalizace na mapy.cz GPS: N49.922663 E14.708869

Navštívená místa v okolí:
Města, lidová architekturaHrusice - obec
Hrady, zříceniny, tvrzeStará Dubá - zřícenina


Zdroj: Informační tabule v místě ; zajimavosti.infocesko.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky