Chlumek - tvrz

Opravená, původně renesanční tvrz při JZ okraji malé vsi, sestávající z bývalého poplužního dvora a několika obytných domů, nad levým břehem Ohře, 6 km JZ  od Sokolova


Typ:Hrady, zříceniny, tvrze chlumek
Kraj:Karlovarský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Chlumek
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:--
Návštěva:8.10.2011


Osada Chlumek, zvaná dříve Perglas, se poprvé připomíná r. 1309. Původně byla lénem Nothaftů, zakladatelů města Falknova (Sokolova), kteří se museli vsi zmíněného roku ve sporu s valdsaským klášterem vzdát. Později se uvádí v seznamu lén patřících od 14. stol. do r. 1537 Leuchtenberkům, v l. 1538-1542 pánům z Plavna a v l. 1542-1547 Šlikům. Z přímých držitelů tohoto statku se uvádí r. 1352 Trost Winkler z Kynšperku a v l. 1468-1536 členové rodu Perglárů, píšící se proto později Jako Perglárové z Perglasu. Vedle nich se zde připomíná v l. 1492-1503 také křivoklátský hejtman Násilé, nepřítel Šliků a spojenec karlovarských a loketských měšťanů proti nim. Možná, že zde byl jenom jako spolubojovník, protože v r. 1503 se uvádějí Perglárové v řadách jejich odpůrců.
Po několika dalších majitelích získali léno kolem pol. 16. stol. Stolzové ze Simbsdorfu, kteří se předtím připomínají na Hartenberku. Chlumek drželi až do třicetileté války. Pro účast na stavovském povstání v l. 1618-1620 jim byl statek zkonfiskován a r. 1622 prodán za 12 364 kop míšeňských grošů Bartoloměji Bräunerovi z Wildenau. V následujících sto letech došlo ještě k několika změnám držitelů statku, až ho Marie Anna Karolina, ovdovělá Bubnová a rozená von Beck, prodala r. 1765 Františkovi Václavovi Nosticovi, který Chlumek připojil k falknovskému panství, jehož součástí zůstal do r. 1945.
Již během 14. stol. vznikla v Chlumku gotická tvrz neznámé polohy a stavební podoby. Nejpozději během 1. pol. 16. stol. ji však majitelé opustili a r. 1570 si vystavěli nové panské sídlo charakteru renesanční pozdní tvrze či zámečku. Tato obdélná patrová budova z lomového zdiva o rozměrech přibližně 11 x 21 m stojí při J nároží poplužního dvora. Na její renesanční původ upomíná nápisová deska s nápisem "ANO DOMINI 1570 IAR" (související snad s tehdejšími majiteli Stolzy ze Simbsdorfu) nad vstupem s novým portálem a mladším erbem Nosticů. Dávno však již nepřipomíná staré rytířské sídlo, neboť za velké přestavby podniknuté v 18. stol. byla změněna v sýpku. Původní okna nahradily obdélné špýcharové otvory, vnitřní dispozice byla zcela zrušena vybouráním příček a nahrazena novějším dřevěným patrem se schodištěm. Po r. 1945 sloužila stavba tvrze jako skladiště hnojiva pro místní farmu státního statku. V září r. 1992 objekt vyhořel a nějakou dobu z něj stály pouze obvodové zdi. Nyní je budova opravena, má dokonce nové fasády a slouží jako obytné prostory.
Poté, co hraběnka Bubnová prodala panství Nosticům, postavil si František Václav Nostic místo staré tvrze na samotě v lese pozdně barokní zámek, dnes nazývaný Starý na rozdíl od již neexistujícího Nového zámku, postaveného Nostici na konci 19. stol. Starý zámek je nevelká obdélníková patrová budova o šesti okenních osách, s mansardovou střechou s volskými oky (okna) a vikýřky. Okna jsou zdobena šambránami a rovnými podokenními a lomenými nadokenními římsami. Také portálky vpředu i vzadu mají šambrány. Po válce byl zámek v péči státního statku, což je dodnes patrné.
V bezprostřední blízkosti hospodářského dvora stával tzv. Nový zámek, který si dali Nosticové postavit v l. 1893-1894. Sloužil k občasným pobytům rodiny mimo stále více průmyslový Falknov. Jednalo se o historizující patrovou budovu s pseudobarokní fasádou. Po konfiskaci sloužila potřebám státního statku, nejprve jako kanceláře a jídelna, později jako sýpka a nakonec jen jako skladiště. Vzhledem k havarijnímu stavu byla v 70. letech 20. stol. bez průzkumu zbořena.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.137363 E12.577404

Navštívená místa v okolí:
Hrady, zříceniny, tvrzeHartenberk (Hřebeny) - hrad
Zámky a zámecké stavbyChlumek - zámek
Hrady, zříceniny, tvrzeKolová (Kager) - městiště
Hrady, zříceniny, tvrzeKynšperk nad Ohří - tvrziště
Hrady, zříceniny, tvrzeŠabina - tvrz
Hrady, zříceniny, tvrzeTěšovice - tvrz


Zdroj: Encyklopedie českých tvrzí. I. díl, A-J. 1. vyd. Praha : Argo, 1998. ISBN 80-7203-068-X ; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. [IV], Západní Čechy. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1985


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky