Dolní Adršpach - zámek

Renesanční dvoupatrový zámek s mírně kónickou věží v JV nároží v obci Dolní Adršpach, 17 km SZ od Broumova


Typ:Zámky a zámecké stavby dolniadrspach
Kraj:Královehradecký
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Dolní Adršpach
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.zamekadrspach.cz
Návštěva:5.7.2011


Obec Adršpach byla založena r. 1348 v podhradí stejnojmenného středověkého hradu. Později byla rozdělena na Horní a Dolní Adršpach. Samostatným střediskem panství se obec stala až r. 1590, kdy ji při dělení skalského panství bratří Bohdaneckých z Hodkova získal Adam Abrahám. Ten zde nechal mezi l. 1577-1580 postavit renesanční tvrz charakteru malého zámečku. Na S straně zámecké budovy je umístěna kamenná deska s letopočtem 1596 a rodovým znakem Adamovy matky, která má nejspíše připomínat první velkou přestavbu sídla. Dědicům Adamova syna Jaroslava byl r. 1622 zámek zkonfiskován a poté často měnil majitele, až jej r. 1655 zakoupil Vilém Albrecht Krakovský z Kolovrat. Poté připadl Beatrici Křinecké a konečně Kolovrat-Liebštejnským, v jejichž držení zůstal až do vymření rodu r. 1770. Do r. 1816 pak vlastnila Adršpach hraběcí rodina von Bümeggen. Stavba byla za těchto držitelů v 17. a 18. stol. upravována, znovu pak r. 1825 za Prokopa Hartmanna z Klarsteinu, kdy byla předělána okrasná zahrada s letohrádkem a kořennou zahrádkou. K opětovným úpravám došlo r. 1886 za Nádherných z Borutína, kteří nechali doplnit hlavní průčelí o balkon na konzolách se lvími hlavami a ornamenty.
S koncem války byl zámek tehdejším majitelem zkonfiskován a v l. 1951-1954 sloužil jako ubytovna pro učně textilního závodu v Horním Adršpachu. Poté se stal majetkem Státního statku a začal pozvolna chátrat. V r. 1969 získal zámek Svaz klubu mládeže, ale ještě téhož roku mu byl opět zkonfiskován a budovu převzalo Ministerstvo vnitra, které zde zřídilo depozitář Státního ústředního archivu v Praze. Archiv zde byl do r. 1989 a v r. 2003 přešel konečně zámek restitucí na Svaz klubu mládeže. R. 2013 odkoupila chátrající zámek obec Adršpach a zřídila zde Informační centrum a horolezecké muzeum. Zámek byl veřejnosti poprvé zpřístupněn 1. května 2014.
Renesanční zámek v Dolním Adršpachu vznikl zřejmě přestavbou staršího objektu, o němž se však nedochovaly žádné zprávy. Svědčí o tom nápadně silnější obvodové zdivo S části objektu i deformace půdorysu, který má lehce nepravidelnou skladbu. Z toho lze usuzovat, že zámek nevznikl v jediné stavební etapě a zčásti bylo využito oné starší stavby (uvažována je tvrz Berků z Dubé z 15. stol.) nebo se během stavby změnil stavitel či stavební plán. Některé prameny uvádějí, že původně měl být zámek čtyřkřídlý s nárožními věžicemi. S ohledem na výšku podlaží lze však předpokládat spíše blokovou stavbu odpovídající zámkům pod vlivem saského výtvarného prostředí.
Dnešní podoba zámku pochází nejspíše z poč. 17. stol., kdy panství vlastnili Bohdanečtí z Hodkova. Zámeček je podsklepená dvoupatrová budova z lomového kamene s hladkou omítkou, která má v každém patře průčelí včetně přízemí devět oken. Je postaven zhruba na půdorysu obdélníku a v JV nároží je k němu připojena pětiboká, mírně kónická dvoupatrová věž s pětidílnou hvězdicovou klenbou. V nevelkém prostoru ve věži bývala zámecká kaple. R. 1928 byla kaple přemístěna do přilehlé místnosti. Její vybavení vzniklo patrně kolem r. 1700. Stával zde prostý dřevěný oltářík a mše se sloužily pro panstvo a při zvláštních příležitostech se účastnili i obyvatelé Adršpachu.
V přízemí je z velké části zachovaná původní šestiprostorová dispozice. Podle dochovaného popisu zámku z r. 1661 zde bývala hala, kuchyně, světnice pro služebnictvo, spíž, archiv a umývárna nádobí. Nejstarší S část zámku má ve V nároží dodatečně vloženou klenbu, stejně jako střední prostor, který byl r. 1886 narušen přestavbou. Tehdy vznikly charakteristické zrcadlové klenby. Oproti tomu J část si uchovala původní neckovou klenbu s výsečemi, zčásti koutovými, dosedající při V stěně na okosené třičtvrtěpilíře s bohatě profilovanými římsovými hlavicemi. Schodiště, umístěné původně naproti této J části vstupní síně, bylo r. 1825 přeloženo severněji a zčásti vysunuto do hlubokého rizalitu na Z průčelí. V ostatních prostorách přízemí, včetně nárožní pentagonální věžice, se zachovaly běžné renesanční klenby zčásti s hřebínky, odpovídají době vzniku krátce před r. 1600.
V patře je zčásti zachována pozdně barokní pásková výzdoba stropů, v SV místnosti i s motivem rokaje. Ze stejné doby zřejmě pochází i mansardová střecha. Exteriér zámku je dílem klasicistní úpravy, balkon nesený krakorci a bosovanými slepými arkádami na V průčelí pochází z r. 1886.
V těsné blízkosti zámku stávala do pol. 20. stol. správní budova s kancelářskými prostorami pro vrchnostenské úředníky. Kromě truhlárny a pekárny k ní náležely maštale pro jízdní a kočárové koně a poplužní dvůr. K zámku patřil i ovocný sad a okrasné zahrady s úly pro včelstva, altánkem a bylinkovými záhony.


Ubytování Adršpach - Široká nabídka ubytování v Adršpachu a okolí za výhodné ceny!

Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.618955 E16.1108689

Navštívená místa v okolí:
Hrady, zříceniny, tvrzeAdršpach - zřícenina
Zámky a zámecké stavbySkály (Bischofstein) - zámek
Hrady, zříceniny, tvrzeSkály (Katzenstein) - zřícenina
Hrady, zříceniny, tvrzeStřmen (Střemen) - zřícenina


Zdroj: Encyklopedie českých tvrzí. I. díl, A-J. 1. vyd. Praha : Argo, 1998. ISBN 80-7203-068-X ; Vlček, Pavel. Ilustrovaná encyklopedie českých zámků. 2. vyd. Praha : Libri, 2001. ISBN 80-7277-028-4 ; Dimter, Tomáš; Lisák, Pavel. Adršpašsko. Náchod : Juko, 2011. ISBN 978-80-86213-45-3 ; www.idnes.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky