Dreveník - národní přírodní rezervace

Travertinový útvar s blízkým okolím chráněný od r. 1925 v kategorii národní přírodní rezervace o ploše 101,81 ha, 20 km SV od Spišské Nové Vsi


Typ:Přírodní zajímavosti drevenik
Kraj:Košický (Slovensko)
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Dreveník
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:--
Návštěva:26.8.2009


Důvodem ochrany národní přírodní rezervace Dreveník vyhlášené v r. 1925 na ploše 101,81 ha je travertinový útvar vytvořený z pramenů minerálních vod na geologickém zlomu, vzácné, rozmanité rostlinstvo a puklinové jeskyně a propasti.
Travertinové skalní město Dreveník se nachází nedaleko Spišského hradu zapsaného na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Samotný skalní útvar je protáhlého tvaru ve směru sever-jih, dlouhý cca 1,5 km a široký 500-800 m. Dreveník se zdvíhá uprostřed sníženiny v Hornádské kotlině, jejíž geologická stavba je velmi pestrá. Nejstarším útvarem jsou krystalické břidlice. Jejich nadloží je budované werfenskými břidlicemi, triasovými vápenci a dolomity. Na těchto druhohorních horninách jsou uložené třetihorní vápence a slepence, které postupně přecházejí do jílovců a pískovců. Tektonickými poruchami se na povrch souvrství starších třetihor dostávala voda obsahující uhličitan vápenatý (CaCO3). Jeho vysrážením z teplých minerálních pramenů za působení tlaku, teploty a klimatu, vznikaly travertinové vrstvy v charakteristických kopách.
V okolí Spišského hradu tak vzniklo v období pliocénu (cca před 5-2 mil. let) několik travertinových kup: Hradný vrch se Spišským hradem, Ostrá hora, Sobotisko, Pažice, Sivá brada a Dreveník. V případě Sivé brady se recentní minerální prameny ještě stále podílejí na její další tvorbě. Dreveník je na rozdíl od ostatních kup rozsáhle mechanicky rozrušen.
Dreveník je tvořen silnou vrstvou travertinu, která dosahuje mocnosti až několik desítek metrů. Skalní město s mohutnými věžemi vděčí za svůj vznik skutečnosti, že se silné vrstvy travertinu ukládaly na poměrně měkkých a méně odolných flyšových horninách. Jejich postupným propadáním byly vrstvy travertinu gravitačně rozlámány, přičemž došlo k blokovým sesuvům a vytvoření velice bohatých tvarů, jeskyní a propastí.
Tato poměrně rozsáhlá plošina se strmými skalními okraji leží jižně od Spišského hradu a dosahuje maximální výšky 609 m. Vytvořila se tady dvě samostatná skalní města zvaná Kamenný ráj a Peklo. V části Kamenný ráj je povolena vyhláškou horolezecká činnost.
V oblasti Dreveníku se nachází cca 25 puklinových jeskyní, z nichž 3 mají dokonce ledovou výplň. Ostatní mají poměrně chudou krasovou výzdobu. Největší je L'adová jaskyňa, kde byly nalezeny stopy neolitického a eneolitického osídlení.
Vedle ochrany Dreveníka jako významného krajinného prvku je předmětem ochrany zdejší vzácná flóra fauna a fosilní nálezy. V lokalitě bylo zaznamenáno celkem 470 druhů vyšších rostlin, z čehož je 60 druhů zařazeno na seznamu ohrožených druhů. Vedle sebe tady rostou typicky nížinné druhy s druhy typicky horskými, což je dáno teplotní inverzí ve stinných roklích skalních měst. Řada rostlin zde dosahuje severní hranice svého rozšíření, jsou tedy významné z fytogeografického hlediska. Fauna Dreveníka je prozkoumána poměrně málo, za zmínku stojí významný výskyt hmyzu a bezobratlých, z avifauny je tady registrován hojnější výskyt pernatých dravců.Lokalizace na mapy.cz GPS: N48.9864183 E20.7758044

Navštívená místa v okolí:
Hrady, zříceniny, tvrzeSpišský hrad - hrad


Zdroj: www.treking.cz ; www.spisskyhrad.sk


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky