Gaderská dolina - údolí

Známá slovenská dolina v turčianské části Velké Fatry, 15 km J od obce Martina


Typ:Přírodní zajímavosti gaderskadolina
Kraj:Banskobystrický (Slovensko)
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Gaderská dolina
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:--
Návštěva:9.9.2010, 3.6.2011


Gaderská dolina nebo též Gader se nachází přibližně ve středu turčianské části Velké Fatry. Je jednou z nejznámějších slovenských dolin, protože je zde na malém území nahromaděna spousta přírodních krás a zajímavostí. V r. 1921 se zde např. natáčel první film o Jánošíkovi. Ráznost a bohaté geologické členění Gadera ovlivnily horotvorné procesy v dávné minulosti. Šedé vápence a bílé dolomity jsou pozůstatky tropického moře, ve kterém kdysi vznikly. Pod Krížnou našli geologové úlomky korálových útesů a zkamenělé ulity dávno vyhynulých mořských živočichů.
O mohutných horotvorných přesunech, které toto území překonalo, svědčí impozantní stěny zvrásněných vápenců v Koňském dole, na Muráni, početná bradla a převisy v Dedošové, Lubené, Sokolové a celý vrcholový amfiteátr Tlsté. Město věží Skalná, vrchol Ostré, Pekárová a celá J dolomitická oblast s Blatnickou a Žarnovickou dolinou láká svými pitoreskními skalními výtvory. Jedná se však jen o drobné trhlinky v obrovských dolomitech. Vznikly při pohybu a tlaku celých ker, které byly základem těchto tvarů, modelovaných dále sluncem, vodou, větrem a mrazem. Když se oblast stala souší, začala zde voda modelovat početné jeskyně, skalní dutiny, bradla, terasy, sloupy, brány a tunely, které se střídají se skalními věžemi z dolomitů, které nápadně kontrastují s hladkými břidličnými hřebeny sousední Necpalské doliny či holým hřebenem Ostredka a Krížné.
Branou do celého Gadera je obec Blatnica, nad níž na přelomu 13. a 14. vznikl gotický hrad. Přímo nad Blatnicí se nacházejí rozložitý vrch Tlsté s mohutnými vápencovými galeriemi a kolmými stěnami klesajícími přímo do doliny. V masivu Tlsté se nacházejí početné jeskyně různých velikostí. Nejznámější je Mažarná, v níž byly nalezeny zbytky diluviálního jeskynního medvěda. Jeskyně byla obývána i lidmi v mladší době kamenné.
Směrem k hlavnímu hřebeni jsou úbočí strmější, mohutnější, dolina se zužuje a bradla se přibližují. V horní části se Gader dělí na dvě větve, levostrannou Dedošovou dolinu, která pokračuje směrem do Drobkova a Veterného a na pravostrannou dolinu Selenec. Do Selence se vstupuje přes Čertovu bránu, za níž se dolina rozšiřuje. Z rozeklaných dolomitových skal vyniká Skalní dolina s nejvyšším bodem 1290 m. Dolina uzavírá přírodní rezervaci Padva, domov medvěda hnědého. Jedná se pralesovitý kout s vodopády, který byl pro své výjimečné geomorfologické, botanické a zoologické hodnoty vyhlášený r. 1972 národní přírodní rezervací. Dedošová dolina přechází v závěru do hřebene Velké Fatry, Selenec zakončují strmé svahy Smreka se skalními jehlami, hustě porostlými kosodřevinou.
Oběma dolinami tečou horské potoky, stékající místy strmými kaskádami, jejichž dravé vody po tisíciletí doliny modelovaly. Žijí v nich pstruzi a sivoni. Gader a jeho boční doliny jsou hustě zalesněny. Vyskytují se zde smíšené porosty s převahou buku, smrku a borovice. Místy roste javor, jedle a tis.
Fauna Gaderské doliny je druhově bohatá a pestrá. V hlubokých lesích tu mají svůj stálý domov šelmy jako medvěd hnědý, rys ostrovid a vlk dravý. Orel skalní a sokol stěhovaný využívají majestátnost skalních věží a teras k hnízdění. Z hmyzu zde žije např. tesařík alpský či kozlíček hvozdík a pestré je i zastoupení drobných zemních savců. Ze sov zde můžeme spatřit kulíška nejmenšího, sovu obecnou, sýce rousného, výra skalního a občas též puštíka bělavého. Ze sudokopytníků zde žije jelen lesní, srnec obecný a prase divoké. Hluboké lesy jsou domovem medvěda hnědého, přichází sem i smečky vlků. V l. 1956-1960 zde byli vypuštěni kamzíci dovezení z okolí České Kamenice a z Jeseníků. Zdržují se na skalnatých místech a v zóně nesouvislého lesa.
V Gaderské dolině se nacházejí téměř všechny chráněné druhy rostlin a živočichů, které rostou a žijí na celém území Velké Fatry. Jedná se o cca 3000 druhů bezobratlých, 110 druhů ptáků a 60 druhů savců. I proto byl celý komplex Tlsté vyhlášen r. 1972 národní přírodní památkou a r. 2002 vznikl devátý národní park Slovenska Velká Fatra.Lokalizace na mapy.cz GPS: N48.950281 E18.965042

Navštívená místa v okolí:
Zámky a zámecké stavbyBlatnica - kaštiel
Hrady, zříceniny, tvrzeBlatnica - zřícenina
Města, lidová architekturaMartin - Muzeum slovenské dědiny
Zámky a zámecké stavbyMošovce - kaštiel
Zámky a zámecké stavbyNecpaly - dolní kaštiel
Zámky a zámecké stavbyNecpaly - Franklinovský kaštiel
Zámky a zámecké stavbyNecpaly - modrý kaštiel
Zámky a zámecké stavbyNecpaly - renesanční kaštiel
Církevní památkyTurčianské Jaseno - kostel sv. Margity


Zdroj: sk.wikipedia.org


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky