Hájek - tvrziště

Dobře dochované tvrziště v severní, výše položené části obce Hájek, 3 km JZ od Ostrova


Typ:Hrady, zříceniny, tvrze hajek
Kraj:Karlovarský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Hájek
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.obechajek.cz
Návštěva:9.10.2011


První zmínka o vsi, nazývané původně Grasengrün, pochází až z r. 1409. Jedna část vsi tehdy patřila ostrovským měšťanům, druhý větší a významnější díl byl loketským lénem. O jeho držitelích jsou zprávy až z poč. 16. stol. R. 1525 to byl Sebastián Hoffmann z Münchshofu a po něm Kryštof, za něhož je r. 1567 poprvé výslovně připomínáno panské sídlo. R. 1602 koupil Hájek od Kryštofových potomků Štefan Šlik a na krátkou dobu zůstal v jeho držení. Z pozdějších majitelů vlastnil statek nejdéle Jiří Sebastián Multz z Valdova. Jeho příbuzní jej však prodali r. 1685 Juliovi Františkovi, knížeti saskému. Za něho byl připojen k ostrovskému panství a ztratil samostatnost, kterou již nikdy nezískal.
Tvrz v Hájku vznikla zřejmě již během 14. stol. a jako sídlo loketských manů sloužila ještě ve stol. 16. Tehdy však byla nahrazena mladším sídlem charakteru renesančního zámečku zmiňovaným prameny r. 1567 a 1685 jako "rytířské sídlo". Po připojení k ostrovskému panství bylo r. 1736 opraveno a využíváno jako hospodářská budova poplužního dvora. Zatímco starší tvrz byla dávno opuštěná, budova mladšího sídla sloužila majitelům ještě během 19. stol., poté však zanikla.
Starší gotická tvrz byla založena v S části vsi, která leží nejvýše. Její pozůstatky se dnes rozkládají nad návsí mezi čp. 21 a 68, za budovou obecního úřadu. Vlastní tvrziště mírně oválného půdorysu o průměru 18 x 20 m bylo obklopeno vodním příkopem, dosud dochovaným ve formě tůně především při jeho J okraji. Na ostatních stranách zbyla po příkopu jen vlhká sníženina. Původní zástavba již dávno zanikla, plocha tvrziště je holá, porostlá několika stromy a rákosím. V severní části vyrostl v nedávné době velký nový dům a plocha tvrziště slouží jako jeho zahrada, zatím porostlá jen drobnými keři a stromky.
Mladší renesanční tvrz stávala při S okraji tvrziště, v místech zasypaného vodního příkopu. Stávala ještě během 1. pol. 19. stol., neboť ji zachytila katastrální mapa vsi z r. 1842. Poté však byla opuštěna a její zbytky rozebrány na stavební materiál, takže dnes po ní nezbývá nic. O její existenci svědčí pouze náhodný nález kachle a zbytky keramiky ze 16. a 17. stol.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.283661 E12.918748

Navštívená místa v okolí:
Hrady, zříceniny, tvrzeAndělská hora - zřícenina
Zámky a zámecké stavbyDalovice - nový zámek
Zámky a zámecké stavbyDalovice - starý zámek
Hrady, zříceniny, tvrzeDalovice - tvrziště
Hrady, zříceniny, tvrzeHauenštejn (Horní hrad) - hrad
Hrady, zříceniny, tvrzeKvětnová - tvrziště
Technické zajímavostiRadošov - krytý most


Zdroj: Encyklopedie českých tvrzí. I. díl, A-J. 1. vyd. Praha : Argo, 1998. ISBN 80-7203-068-X


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky