Idagrotte (Friensteinhöhle) - jeskyně

Přirozená puklinová jeskyně tvořící součást skalního hradu Frienstein na území NP Saské Švýcarsko, 7 km V od Bad Schandau


Typ:Přírodní zajímavosti idagrotte
Kraj:Sasko (Německo)
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Idagrotte (Friensteinhöhle)
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:--
Návštěva:19.8.2012


Jeskyně Idagrotte se nachází 1,5 km J od konečné zastávky Lichtenhainer Mühle lesní tramvajové trati Kirnitzschtalbahn a je součástí V stěny stolové hory s názvem Frienstein, jejíž osamělé skalisko bylo v pol. 13. stol. využito pro stavbu skalního hradu, či spíše strážního bodu nazývaného též Vorderes Raubschloss. Přístup k hradní skále vede od SZ, je nutné obejít skalní blok na S, kde se nachází úzká skalní rozsedlina se zaklíněným balvanem. Ve středověku zde stávala jednoduchá hradní branka vedoucí do předhradí. Po asi 15 m dlouhé pískovcové římse dojdeme podél skalní stěny na V úpatí Friensteinu k velké skalní puklině tvořící přední část jeskyně Idagrotte. Jedná se o přirozenou dvoudílnou dutinu s dvojicí pilířovitých sloupů ve svém čele. Její přední část je částečně zavalena zřícenými balvany. Jeskyně má několik vchodů a je průchozí ve směru východ-jih. Podle dochovaných záseků vysoko na začátku S stěny je zřejmé, že jeskyně sloužila potřebám hradu. Usuzuje se na přítomnost zaniklého objektu, zapuštěného do přírodní dutiny a využívaného nejspíš jako hospodářské zázemí hradu. Jižní, rovněž otevřená část jeskyně mohla být využita jako hradní nádvoří. Při skalních stěnách se nachází několik převisů, které pravděpodobně patřily k hospodářské části hradu. Prostranství před jeskyní vévodí plochá terasa, vroubená široce rozevřeným amfiteátrem složeným z propojených skalisek. Krásný výhled je např. směrem k dalšímu skalnímu hrádku Neuer Wildenstein se skalní bránou Kuhstall.
Jeskyně je poprvé zmiňována r. 1479 nebo 1480, kdy jeden z dopadených loupeživých rytířů, kteří se na zpustlém skalním hradě usídlili, přiznává, že na Friensteinu je jeskyně, kde byli zajatci vězněni a mučeni ("item beym Freynstein ist eyn loch vnnd beym Wildensteiyn ist ouch eyns, do man die gefangen eynfurt zu peynigen").
Rozvětvené jeskynní systémy s krápníky, jak je známe z krasových oblastí, se v oblasti Labských pískovců, resp. na území národního parku Saské Švýcarsko, nevyskytují. Zde v mocných pískovcových sedimentech, vznikají jeskyně jiným způsobem. V období křídy, cca před 60-100 mil. let, se na dně tehdejšího mělkého moře usazovaly převážně jílovité částice. Ty vytvořily v pískovcových usazeninách nepropustné vrstvy. Porézní pískovec pomalu nasakoval dešťovou vodu dopadající na vrcholy skal a skalních plošin. Voda prosakovala stále níž, až narazila na nepropustné jílovité vrstvy, nad kterými se začala hromadit a nakonec prostoupila bočními stěnami skal. Miliony let trvající procesy zvětrávání a usazování v horizontálním rozhraní méně odolných vrstev vedly postupně k vytvoření puklinových jeskyní. Jeskyně Idagrotte se nachází právě na jednom z takových přechodů a vznikla současně jako puklinová a rozsedlinová jeskyně. Z kolmých rozsedlin a prasklin, které se vytvořily při vyzdvižení pískovcové plošiny, byl po miliony let odplavován pojivý materiál. Tak vznikly velké propadlé vertikální rozsedliny, které dnes obdivujeme jako vysoké skalní komíny. Jeskyně Idagrotte je zvláštností Labských pískovců a také kulturně-historickou památkou národního parku Saské Švýcarsko.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.912335 E14.245963

Navštívená místa v okolí:
Hrady, zříceniny, tvrzeArnstein - zřícenina
Hrady, zříceniny, tvrzeFrienstein (Vorderes Raubschloss) - zřícenina
Přírodní zajímavostiHäntzschelstiege - ferrata
Technické zajímavostiKirnitzschtalbahn - tramvajová trať
Přírodní zajímavostiKuhstall - skalní útvar
Hrady, zříceniny, tvrzeNeuer Wildenstein (Nový Vildštejn) - zřícenina
Hory a rozhlednyPapststein - stolová hora
Přírodní zajímavostiPravčická brána - národní přírodní památka
Zámky a zámecké stavbySokolí hnízdo - zámek
Přírodní zajímavostiSoutěsky Kamenice - soutěsky


Zdroj: www.hrady.cz ; de.wikipedia.org ; informační tabule v místě


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky