Jazernické jazierko - chráněný areál

Přirozené pramenné jezírko chráněné od r. 1975 jako součást lokality Mokrade Turca, 10 km S od Turčianských Teplic


Typ:Přírodní zajímavosti jazernica
Kraj:Banskobystrický (Slovensko)
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Jazernické jazierko
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:uzemia.enviroportal.sk
Návštěva:5.9.2010


Jazernické jazierko je chráněné území o rozloze 0,16 ha v katastru obce Jazernica. Bylo vyhlášeno v r. 1975 na ochranu jediného přirozeného pramenného jezírka v Turčianské kotlině se zachovalou charakteristickou vegetací a faunou. Na území platí 4. stupeň ochrany podle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochraně přírody. Přírodní výtvor je součástí mezinárodně významné lokality Mokrade Turca.
Jezírko má rozměry 35 x 25 m a vzniklo vlivem stále aktivního a vydatného pramene podzemní vody na plochém aluviu potoka Žarnovice. Svým původem, rozlohou a charakterem patří v současnosti mezi velmi vzácné přírodní výtvory. Zajímavostí je, že voda v jezírku má v zimě teplotu okolo 5°C a nezamrzá. Z vodních rostlin tu můžeme najít např. řeřišnici hořkou. Břehy jezírka jsou lemovány trsy vysokých ostřic, zejména otřice latnaté, která je v Turčianské kotlině ojedinělá. Na slatinné půdě, která se tu vyskytuje, roste např. psineček výběžkatý, krtičník křídlatý, šišák vroubkovaný, svízel bahenní, pcháč bahenní či pcháč potoční. V posledních letech se tu vlivem zazemňování rozšiřuje rákos obecný. Tyto porosty postupně přecházejí do slatinných a polokulturních mezofilních aluviálních luk. Jižní část jezírka osidluje okřehek menší, v západní části je jezírko obklopené lužním lesem s olší lepkavou.
Jezírko obývá bohatá fauna bezobratlých. Někteří z nich, např. blešivka obecná či jepice dvoukřídlá svědčí o relativně vysoké čistotě vody. Hojný výskyt larev pakomárů a komárů signalizuje, že ve dne dochází v důsledku rozkladných procesů ke snížení obsahu kyslíku. Mezi běžné druhy patří bruslařka obecná, střechatka obecná a další. Nevyhovující složení a teplota vody neumožňují rozmnožování obojživelníků, kteří se zde z těchto důvodů nevyskytují. Zjištěni tu byli pouze dospělí jedinci skokana hnědého. Z vodního ptactva sem zalétá kachna divoká, čírka modrá, strnad rákosní, rákosníkovití a další.Lokalizace na mapy.cz GPS: N48.923669 E18.828887

Navštívená místa v okolí:
Zámky a zámecké stavbyBlatnica - kaštiel
Hrady, zříceniny, tvrzeBlatnica - zřícenina
Přírodní zajímavostiIvančinské močiare - chráněný areál
Zámky a zámecké stavbyMošovce - kaštiel
Hrady, zříceniny, tvrzeZniev - zřícenina


Zdroj: www.mokradeturca.sk


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky