Jemnice - kostel sv. Stanislava

Trojlodní kostel s hranolovou věží postavený v pol. 14. stol., 20 km JZ od Moravských Budějovic


Typ:Církevní památky jemnice
Kraj:Vysočina
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Jemnice
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.mesto-jemnice.cz
Návštěva:12.9.2009


Kostel sv. Stanislava postavený v S části jemnického náměstí pochází z pol. 14. stol. Byl pozdně goticky upraven a ve 2. pol. 16. stol. přestavěn na pilířové klenuté trojlodí, byly vestavěny tribuny, upravena okna a prolomen J vstup do kostela a k němu přiřazena předsíň, fasády pokryla sgrafitovaná rustika. Po r. 1725 vznikla S kaple sv. Josefa, byla postavena oratoř nad sakristií, upraveny fasády a zvýšena a zastřešena věž.
Kostel je orientovaná podélná trojlodní stavba s odsazeným polygonálně ukončeným kněžištěm, k němuž na S straně přiléhá hranolová věž a na J straně čtyřboká sakristie s oratoří v patře. K sálovému trojlodí se po celé délce S zdi přimyká kaple sv. Josefa obdélníkového půdorysu. Kněžiště je opatřeno jednou odstupněnými opěrnými pilíři s pultovou stříškou. Hladké fasády jsou v kněžišti prolomeny úzkými vysokými okny s lomeným záklenkem a oboustranně široce rozevřenou špaletou. Okna dělí střední prut, v záklenku jsou čtyřlisté kružby. V lodi se nacházejí široká lomená okna, pod nimiž je na J straně pás malých oken se segmentovým záklenkem. Ta osvětlují prostor pod tribunou. Ve věži s vyloženým železným ochozem obepínajícím byt věžníka jsou štěrbinová okna, zvonicové patro má vysoká okna s půlkruhovým záklenkem.
V ose Z průčelí se nachází hlavní vstup do kostela lomeným portálem s kamenným, bohatě profilovaným ostěním. Boční vchod chrání křížově zaklenutá předsíň, otevřená arkádami na toskánských sloupech. Kněžiště je zaklenuto dvěma poli křížové žebrové klenby s paprsčitým závěrem. V severní zdi kněžiště je vstup do křížově zaklenutého podvěží, v J zdi do sakristie zaklenuté valeně s výsečemi. Zděný vítězný oblouk s lomeným záklenkem má zkosené hrany. Trojlodí je zaklenuto valeně se styčnými výsečemi. Klenba hlavní lodi spočívá na kamenných pilířích, v přízemku čtyřbokých, výše polygonálních, završených římsou. Do pilířů jsou zakotveny segmentové arkády trojkřídlé tribuny s plným parapetem členěným pilastry s římsovými hlavicemi. Tribuny jsou podklenuty valeně, stejně jako kaple sv. Josefa.
Portálový hlavní oltář z 2. čtvrt. 18. stol. má ve sloupovém retabulu obraz Umučení sv. Stanislava, v nástavci obraz sv. Trojice a nad bočnímy portály sochy svatých. V kapli sv. Josefa je umístěn klasicistní oltář z pol. 19. stol. s obrazem znázorňujícím světcovu smrt. Současně s hlavním oltářem byla zhotovena přízední kazatelna a křtitelnice. V kostele se nacházejí dva náhrobníky a volně umístěné sochy. Monumentální monstrance věžového typu s válcovou schránkou pochází z 2. čtvrt. 17. stol.Lokalizace na mapy.cz GPS: N49.018892 E15.570052

Navštívená místa v okolí:
Církevní památkyJemnice - kostel sv. Jakuba Většího
Církevní památkyJemnice - kostel sv. Víta


Zdroj: Samek, Bohumil. Umělecké památky Moravy a Slezska. 2, J-N. 1. vyd. Praha : Academia, 1999. ISBN 80-200-0695-8


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky