Kalište - národní kulturní památka

Zaniklá obec vypálená během druhé světové války, r. 1961 vyhlášená za národní kulturní památku, 15 km SV od Banské Bystrice


Typ:Muzea, galerie, výstavy kaliste
Kraj:Banskobystrický (Slovensko)
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Kalište
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.muzeumsnp.sk
Návštěva:8.9.2010


Obec Kaliště byla jednou z mnoha obcí a osad, které byly v době druhé světové války vypálené. Život v ní však jako v jediné nebyl dodnes obnoven. Nachází se v chráněné oblasti Národního parku Nízké Tatry v nadmořské výšce 924 m. Dochovaly se z ní dva zrekonstruované domky, malá zvonička a základy vypálených domů, které připomínají tragedii, která se tu odehrála 18. března 1945. V r. 1961 bylo Kaliště usnesením předsednictva SNR č. 24 ze dne 27. 2. 1961 vyhlášeno za národní kulturní památku. V r. 2007 zde Muzeum Slovenského národního povstání zpřístupnilo expozici s názvem Partyzánská republika a nový památník. O rok později vznikla naučná stezka s názvem Jak žili Kališťané. Tvoří ho 17 informačních tabulí rozmístěných v areálu NKP.
Kaliště vzniklo na území staršího osídlení. Málo úrodná a těžko přístupná oblast neslibovala lehkou obživu, ale rostoucí spotřeba mědi se ukázala být pro těžaře výnosných obchodem. Rozvoj hornictví a hutnictví je patrný i v této oblasti, především ve 12. a 13. stol., kdy horníci zakládají v blízkosti rudných nalezišť první osady. Po vpádu Tatarů v r. 1241 dochází k velkému kolonizačnímu ruchu, který podpořil mimo jiné rychlý růst hornických měst a osad na území středního Slovenska. Rozmach hornictví a hutnictví vyžadoval velkou spotřebu dřevěného uhlí, proto osadníci pronikali hlouběji do lesů a zakládali uhlířské osady. V 1. pol. 16. stol. tak vzniklo i Kaliště.
V 18. a 19. stol. v souvislosti s úpadkem hornictví, stoupající drahotou, po devalvaci měny a omezení chovu domácích zvířat, bída a hlad vyvolávaly mezi osadníky časté nepokoje. Kališťané byli nuceni hledat jinou práci, a to v době vysoké nezaměstnanosti. Ke zlepšení došlo po vybudování železáren v Podbrezové.
Obec je však známa především hrdinstvím a obětavostí jejích obyvatel v době druhé světové války, hlavně po vypuknutí slovenského národního povstání. Již v létě 1944 zde dochází k prvním výsadkům partyzánských skupin. Brzy na to vytvářejí obyvatelé Revoluční národní výbor a začínají organizovat pomoc povstalcům. V čele RNV stáli Július Mistrík a Teodor Palúch. Geografická poloha předurčila Kalište jako centrum partyzánského oddílu Napred pod velením pplk. Michaila Petroviča Osipova-Morského, který byl v době SNP náčelníkem štábu partyzánské skupiny Žiar. V Kališti sídlila i část partyzánské brigády Smrť fašizmu pod velením Stepana Silantieviče Petrova-Korpuľova a část oddílu Pomstiteľ, kterému velel mjr. Semion Georgievič Morozov.
Po okupaci Bánské Bystrice jednotkami německé armády se začala část německých sil soustřeďovat právě na JZ výběžky Nízkých Tater. Německé vojenské jednotky a narychlo zformované protipartizánské skupiny začaly podnikat výpady do okolních osad. Většinu útoků partyzáni odrazili a podnikli úspěšné protiútoky, protože znali zdejší terén a měli podporu obyvatelstva.
První německá vojenská hlídka pronikla do Kalište koncem října 1944. Partyzáni a RNV byli dohodnuti, že Němcům nebude kladen odpor, aby se nepomstili na civilním obyvatelstvu. Němečtí vojáci měli osadu pod kontrolou celý den, brzy však brutalita německých jednotek vzrostla. Německá skupina podnikla 14. 11. 1944 neočekávaný přepad partyzánského oddílu, který odpočíval v blízkosti Kaliště. Němci osadu obsadili a provedli domovní prohlídky.
Dne 11. 12. 1944 Němci Kaliště znovu přepadli, partyzáni útok odrazili a Němci slíbili pomstu. Kališťané se tak ocitli v kritické situaci ohrožení života, která byla ještě zhoršována epidemií tyfu, který sem přinesli maďarští vojáci, bojující na straně Německa.
V souvislosti s ústupem jednotek německé armády z V fronty, pronikla do osady 17. 3. 1945 další německá výzvědná hlídka. Ráno Němci obklíčili J a V okraj osady a ostřelovali hlavní cestu, která byla jako jediná pro vysoký sníh schůdná. Němci osadu srovnali se zemí a zabili spoustu Kališťanů, pro jejichž pozůstalé byly vybudované nové domy v Bánské Bystrici, Moštenici, Podbrezové a Slovenské Lupče.Lokalizace na mapy.cz GPS: N48.836048 E19.218339

Navštívená místa v okolí:
Města, lidová architekturaŠpania Dolina - obec


Zdroj: www.muzeumsnp.sk


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky