Kamenický hrad (Českokamenický hrad, Kamenice) - zřícenina

Zřícenina hradu na kuželovité hoře s kruhovým výhledem na CHKO Lužické hory, CHKO Labské pískovce a CHKO České středohoří, 2 km JV od České Kamenice


Typ:Hrady, zříceniny, tvrze kamenice
Kraj:Ústecký
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Kamenický hrad (Českokamenický hrad, Kamenice)
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.ceska-kamenice.cz
Návštěva:14.6.2008


Na kuželovité čedičové hoře J od České Kamenice se zachovaly zbytky hradu Kamenice založeného pravděpodobně tehdejšími majiteli panství Vartemberky. Přístup k hradu byl od V strany cestou otáčející se po svahu mírným stoupáním k Z. V místě, kde se cesta přibližuje ke zčásti opracovaným skaliskům po pravé straně, stávala první brána. Druhá brána k hornímu hradu byla na Z straně hory, kde strmé skály pod vrcholem tvoří přirozenou úzkou soutěsku. Dnes stojí na J okraji nevelké plošiny vrcholu zříceniny hradního paláce obdélníkového půdorysu až do výše druhého patra. Na V okraji horního hradního prostoru se zachovaly zbytky hradeb, obepínající hradní palác částečně také z J strany. Z ostatních staveb a zařízení hradu již nezůstalo zachováno nic.
V písemných pramenech se hrad Kamenice objevuje nepřímo v l. 1440-1444. Stalo se tak při vojenských vpádech Lužičanů, kteří vedli v této oblasti proti Vartemberkům mnohaleté války. Jejich příčinou byla potupná poprava člena vartemberského rodu Jana z Ralska v Žitavě v r. 1433, zajatého při nájezdu do Lužice. Město Kamenice s okolím se stalo cílem první výpravy v r. 1440. Lužické prameny mluví o vypálení Kamenice, neříkají však, zda se jedná o hrad, či město. Ani v souvislosti s poslední výpravou Lužičanů v r. 1444, kdy bylo vypáleno město Kamenice a zpustošeno okolí, není o hradu Kamenici výslovná zmínka. Z písemných pramenů tedy dobu založení hradu nad městem Českou Kamenicí nelze zjistit. F.A. Heber klade založení hradu do stejné doby jako založení města Kamenice, do 70. let 13. stol., ještě před smrtí Přemysla Otakara II. Obranná funkce hradu pro město, položené v dosti těsném údolí, je zřejmá. Mohl být ovšem postaven také poněkud později.
Dlouholetými boji s Lužičany a saskými vévody se Vartemberkové finančně vyčerpali. R. 1511 koupil děčínské panství s Kamenicí Mikuláš Trčka z Lípy, ale již po čtyřech letech je prodal bratrům Hanušovi, Bedřichovi a Volfovi ze Salhausenu. Před r. 1535 koupil Kamenici jako samostatné panství Prokop z Vartemberka. V držení Vartemberků zůstala Kamenice do r. 1614, kdy ji koupil Radslav starší z Vchynic. V kupní smlouvě se hrad Kamenice uvádí už jako pustý. Funkce hradu jako vojenské pevnosti byla obnovena za třicetileté války, když jej v 2. pol. 30. let obsadily císařské oddíly. Za tažení švédského Banérova sboru ze Žitavy k České Lípě a Děčínu v r. 1639 byl kamenický hrad dobyt, vypálen a rozbořen. V troskách již zůstal.
Život na hradě znovu ožil v souvislosti s rozvojem turistického ruchu. R. 1880 zde byla realizována myšlenka místního okrašlovacího spolku vystavět na hradě rozhlednu. Do hradního paláce byla vestavěna 16 m vysoká dřevěná věž, později doplněna o restauraci a rytířský sál. Po druhé světové válce nastaly pro rozhlednu špatné časy, restaurace zanikla a také rozhledna samotná chátrala. Až v pol. 90. let 20. stol. proběhla konzervace hradního paláce a r. 1998 byla slavnostně otevřena nová dřevěná vyhlídková věž.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.791338 E14.433455

Navštívená místa v okolí:
Přírodní zajímavostiPanská skála - národní přírodní památka


Zdroj: text www.hrady.cz, erb www.castles.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky