Kempe - zřícenina

Zřícenina gotického hradu na S okraji obce Niederstriegis, 25 km SZ od Freibergu


Typ:Hrady, zříceniny, tvrze kempe
Kraj:Sasko (Německo)
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Kempe
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:--
Návštěva:3.5.2014


Kdysi žil na hradu Kempe bohatý rytíř, který měl překrásnou dceru jménem Jula. Jednoho dne se před hradem objevila cikánka prosící o almužnu pro sebe a své děti. Pán hradu nechal cikánku surově vykázat ze svého pozemku, aniž by ji čímkoli obdaroval. Cikánka, rozzuřená rytířovou bezcitností a lhostejností, proklela na věky věků jeho půvabnou dceru a proměnila ji v odpudivého a obávaného hada. Děvčeti zůstala jen jediná šance, jak věčnému osudu uniknout. Každých sto let o silvestrovské noci, kdy jedno století končilo a druhé začínalo, mohl prokletí děvčete zlomit mladý muž. Musel se k její hadí podobě přesně o půlnoci nebojácně přiblížit a políbit ji.
Uplynulo již nejméně osm století, během nichž se k zakleté dívce přebývající v půlnočních zdech snažila přiblížit spousta mladíků, ale žádný neuspěl. Pokaždé, když na hrozného hada dopadne bledé měsíční světlo a zasyčí svým rozeklaným jazykem, se mladí hrdinové vyděsí a utíkají, co jim nohy stačí z děsivého místa, šťastní, když jsou opět v teple a bezpečí svých domovů. Ubohá dívka zakletá v příšerného hada žije dodnes v ruinách hradu Kempe a čeká na odvážného mládence, který ji zachrání.
Písemné prameny se již r. 1220 zmiňují o hradu Kempe a o deset let později je doložen i jakýsi Bertoldus de Malenz. Důvěryhodnost těchto zpráv je ale nejistá a není ani zcela jasné, zda se skutečně vztahují k hradu Kempe. Existující kamenný hrad byl založen až ve 14. stol. jako sídlo rodu von Mals. V 15. a 16. stol. vlastnil hrad rod von Marschall.
V r. 2000 koupili od státu za 22 000 DM ruiny hradu tři berlínští architekti - Walter Stewes, Werner Klinge a Bettina Zaun, majitelé realitní kanceláře Berliner Immobilien GmbH a zamýšleli z něj vytvořit "CyberCasteleKempe". Jedná se o futuristický projekt, při němž by na zbytku hradní věže měla vzniknout 20 m vysoká nástavba ze skla a oceli. Další podobné věže by měly být postaveny SV od hradu. Cílem projektu má být ukázat kontrast mezi novým a starým a vytvořit reklamu na nové moderní technologie. Ale ani v r. 2014 úspěšné realizaci projektu nic nenasvědčovalo.
Hrad z lomového kamene stojící v lesíku nad železničním přejezdem na S okraji obce Niederstriegis chránil obchodní stezku vedoucí podél Muldy. Hrad je typickým příkladem donjonové dispozice, jejíž hlavní, a často také jedinou stavbou, byla obytná věž – donjon. Obytná hranolová věž hradu Kempe dosahuje úctyhodných rozměrů 14 x 18 m a síly zdiva 1,40 m, přičemž nejvíce ohrožená severní strana má zeď silnou dokonce 2,20 m. Zdivo původního hrádku se dochovalo do výše původních tří podlaží, tedy zhruba 8 m. Čtvrté podlaží již nenásledovalo nebo bylo pouze hrázděné.
Hrad, postavený na malé vyvýšenině nad pravým břehem říčky Muldy, byl patrně přístupný pouze zvýšeným dveřním otvorem v úrovni prvního patra v JV nároží dovnitř otevřenou schodišťovou věží o rozměrech 4,5 x 5,7 m. Hrad byl proto dobře hájitelný i s nepočetnou posádkou. Hrad se skládal v podstatě jen z hlavní obytné a v případě potřeby též útočištné věže. Přízemí bez oken sloužila zřejmě jako spižírna. Vzhledem k tomu, že hrad měl svůj vlastní podzemní zdroj vody, mohl přečkat i dlouhé obléhání. Hlavní obytný prostor s velkými okny a prevétem či arkýřem se nacházel ve druhém patře.
Název hradu je pravděpodobně odvozen od slova "Kemenate", česky loubí, které označuje jedinou vytápěnou místnost na hradě.Lokalizace na mapy.cz GPS: N51.087684 E13.14637

Navštívená místa v okolí:
V nejbližším okolí jsem dosud nenavštívila žádné místo


Zdroj: www.hasslau.de ; informační tabule v místě ; Gurlitt, Cornelius. Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler des Königreichs Sachsen. 25. Heft, Amtshauptmannschaft Döbeln. Dresden : C.C. Meinhold und Söhne, 1903


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky