Křesín - kostel sv. Václava

Jednolodní, původně gotický kostel z 1. pol. 14. stol. v obci Křesín, 5 km JZ od Libochovic


Typ:Církevní památky kresin
Kraj:Ústecký
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Křesín
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.obeckresin.cz
Návštěva:27.9.2009


Křesín je malá obec v meandru řeky Ohře ležící v nadmořské výšce 170 m n. m. na cestě spojující bývalé kastelánské hrady v Žatci a Litoměřicích.
Jméno obce je odvozeno buď od přemyslovského vojevůdce Křesa, který zde kolem r. 853 založil opevněný dvůr nebo od výskytu křesavých kamínků v Ohři. Někdy je jméno obce také dáváno do souvislosti se zemanem Křesinou, známým z příběhu o Oldřichovi a Boženě. V katastru obce se kromě pravěkých lokalit nacházely hroby z mladší doby římské a tři mladohradištní pohřebiště s importovanou keramikou žateckého typu.
První historická zmínka o vsi pochází z r. 1226. Mezi l. 1415–1564 patřil Křesín do majetku Zajíců z Házmburka, dále Lobkoviců ze Zbiroha, sesazeného vévody sedmihradského Zikmunda Bathoryho a postupně ostatních držitelů panství Libochovice. Nejvýznamnější pamětihodností Křesína je kostel sv. Václava pocházející z 1. pol. 14. stol. V písemných zprávách se gotický kostel připomíná spolu s farou již r. 1362 za pánů ze Srbína.
Mezi významné osobnosti, které v Křesíně působily, je nutno počítat Václava Krolmuse (1787-1861), rodáka z Březinky u Bělé pod Bezdězem, který proslul jako první český archeolog a etnograf. Sbíral materiál i v oblasti Českého středohoří a ve 30. letech 19. stol. žil v Křesíně. Byl nazýván otcem české archeologie. Dalším významným občanem Křesína byl Jaroslav Malý (1903-1941), vlastivědný pracovník a kronikář.
Již r. 1362 je v Křesíně doložen gotický kostel sv. Václava postavený zřejmě roudnickou hutí za pánů ze Šebína. Jedná se o jednolodní kostel s asymetricky situovanou západní věží a presbytářem s jedním mírně obdélným křížovým polem a pětibokým šestipaprskovým závěrem, který člení opěrné pilíře a lomená okna. Jižní lomený portál lodi má lineárně rozčleněné ostění, v němž se převážně střídají hruškovec s výžlabky, úzká obdélná okénka věže. Nad nižším kněžištěm i vyšší lodí jsou strmé střechy se štíty a gotickými krovy. Lomený vítězný oblouk na vysoké trnoži člení výžlabek a obloun, složitě profilovaná pateční římska. Klenební žebra presbytáře mají klínové profilace s výžlabkem po stranách, vybíhají na krycích deskách kružbových konzol a hlavic přípor. Svorníky člení maska s listy a věnec listů, ve vrcholu meziklenebního pásu je další svorník s reliéfním znakem. V severní stěně presbytáře je výklenkový sanktuář s vimperkem s jemným kružbovým panelováním, kraby, kytkou, fialami, mezi nimi jemné liché kružby. Na protilehlé jižní straně je vybráno sedile v pravoúhlém profilovaném rámu, s trojicí lomených obloučků.
Exteriér kostela je nezdobný, hranolová věž má v severní stěně hrotitý vstup, v horní části při SZ nároží je nezřetelný erb, v posledním patře jsou na všech stranách prolomena pseudogotická okna. Loď zakrývá vysoká sedlová střecha, sahající až po osmibokou stanovou střechu věže, nejnižší je strmá sedlová střecha presbytáře.
Hlavní rokokový oltář s obrazem sv. Václava a sochami sv. Norberta a sv. Augustina pochází z r. 1776. Dva postranní oltáře s novodobým obrazem sv. Jana Nepomuckého a se sochou Bolestné P. Marie z 18. stol. mají původní kamenné mensy s goticky jednoduše profilovanými deskami. Ze stol. 16. se dochovala renesanční kamenná kazatelna. Dále se v interiéru nachází pozdně gotická křtitelnice s barokním dřevěným víkem a náhrobník z r. 1652.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.391031 E13.98051

Navštívená místa v okolí:
Církevní památkyDubany - kostel sv. Petra a Pavla
Hrady, zříceniny, tvrzeHázmburk - hrad
Přírodní zajímavostiKamenná slunce - národní přírodní památka
Zámky a zámecké stavbyPnětluky - zámek
Prehistorické památkyZkamenělý pastýř - menhir


Zdroj: Líbal, Dobroslav. Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek. Praha : Unicornis, 2001. ISBN 80-901587-8-1 ; Umělecké památky Čech. 2. díl, K-O. 1. vyd. Praha : Academia, 1978 ; www.integro.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky