Krupka (Rosenberg) - zřícenina

Zřícenina strážního hradu založeného českým králem Janem Lucemburským kolem r. 1320, 8 km SV od Teplic


Typ:Hrady, zříceniny, tvrze krupka
Kraj:Ústecký
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Krupka (Rosenberg)
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.hrad-krupka.cz
Návštěva:4.4.2009, 4.5.2014


Hrad byl založen nejspíše Janem Lucemburským kolem r. 1320 jako strážní hrad pohraničního pásu proti Sasku. Tento majetek, spolu s městečkem Krupkou, cínovými doly a Trmicemi, daroval král listinou danou 10. 12. 1330 v Innsbrucku míšeňskému šlechtici Těmovi (Thimoteus) z Koldic. Těma ještě přikoupil tvrz Kirchlici a r. 1335 smluvně upravil s pány z Bergova hranice mezi krupským panstvím a panstvím Geisberg (Supí hora). Těma i jeho stejnojmenný syn spojili svou kariéru s politickou dráhou Jana Lucemburského a jeho syna Karla IV. Oba působili v úzkém okruhu Janových dvořanů a doprovázeli ho ve skupině pánů na jeho cestách Evropou, za což obdrželi významné funkce, úřady i majetky. V době jejich nepřítomnosti spravovali hrad odpovědní purkrabí. Podobně jako u jiných větších hradů fungovala zřejmě na zdejším panství síť manských služebníků, kteří se podíleli na provozu a obraně hradu.
Koldicové vždy stáli věrně po boku českého panovníka, a to v době vratké vlády Václava IV., i za panování jeho bratra Zikmunda Lucemburského, kdy patřili k rozhodným odpůrcům husitství. Proto se jejich majetek stával častým cílem husitských tažení. R. 1421 dobyli husité Bílinu a r. 1426 vydrancovali město Krupku. Hrad se ubránil, ale Koldicové se přesto raději uchýlili pod ochranu saských pánů, nicméně i v tomto spojení docházelo k častým střetům, pro změnu s Míšní. R. 1433 husité patrně krupský hrad přece jen dobyli, ale ten se záhy vrátil do vlastnictví Koldiců. Koldicové si podrželi Krupku s osmiletou přestávkou až do r. 1504, což je celých 166 let.
Hrad byl založen na vysokém skalním ostrohu s přístupem ze severní strany. V místě, kde byl ostroh nižší, ho ještě uměle prohloubili příkopem. Nad ním byl postaven původní hrad přibližně obdélníkového, severo-jižně situovaného půdorysu o rozměrech asi 20 x 55 m. Jeho dominantní velká čtverhranná věž v sobě spojovala obytný i obranný charakter. Stála v severozápadním rohu hradeb a měla nejspíše tři podlaží. Z obdélné věže ve východní hradební zdi, která střežila cestu, jež procházela pod městečkem, zbylo jen přízemí s gotickým hrotitým portálkem. Na konci 15. stol. bylo vybudováno velkolepé opevnění, které podstatně rozšířilo dosavadní stavbu.
Ze západní hradby vybíhala za ústím příchodové uličky podélná patrová budova, určená patrně pro hradní posádku, a dále dvě půlkruhové bašty. K první z nich byl v r. 1695 přistavěn příčný dům pro panský horní úřad. Přestože samotný hrad přestal v 17. stol. plnit své obranné a obytné funkce a jeho pozůstatky chátraly, život na ostrožně neustal. V úředním domě sídlila správa krupského statku a vrchnostenský horní úřad. Opuštěný hrad znovu objevila doba romantismu 19. stol., kdy byl celý prostor i s okolím upraven a zpřístupněn veřejnosti a z úředního domu zřízena restaurace. Místo využívali jako vycházkový a odpočinkový areál zejména návštěvníci teplických lázní, kteří také obdivovali růže v panské zahradě. Rostlo jich tam přes sto druhů a podle nich se začalo hradu říkat Růžový hrad (Rosenberg). Trvalým problémem však zůstávalo rozpadající se zdivo hradu a jeho zabezpečování.
Během svých pobytů v teplických lázních (1810, 1813) hrad několikrát navštívil i J.W. Goethe. Goethe si dokonce Krupku nakreslil a také si poznamenal, že zřícení věže v r. 1807 způsobilo to, že sloužila dlouhý čas jako zdroj kamenů a kvádrů. Na památku jeho pobytu mu byl postaven poblíž jižní okrouhlé věže pomník. Jiným slavným návštěvníkem byla císařovna Marie Louisa r. 1812. Později zde byla zřízena promenádní cesta a postaveny terasy, altán, nová stáj, vodárenský domek a kolna. Poslední rekonstrukce proběhla v l. 1999-2000, zajišťovalo ji Město Krupka z prostředků česko-německého programu.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.685737 E13.855205

Navštívená místa v okolí:
Církevní památkyDubí - kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
Hory a rozhlednyKomáří vížka - rozhledna
Církevní památkyKrupka - bazilika Panny Marie Sedmibolestné
Církevní památkyKrupka - kaple sv. Wolfganga
Hrady, zříceniny, tvrzeKyšperk (Supí hora, Geiersberg, Unčín) - zřícenina
Technické zajímavostiBohosudov-Komáří vížka - lanová dráha
Hrady, zříceniny, tvrzeStarý Dvůr - tvrziště
Technické zajímavostiStarý Martin - štola


Zdroj: www.krupka-mesto.cz ; Hrady na hranici Čechy – Sasko. Děčín : Iniciativa pro děčínský zámek, 2012. ISBN 978-80-905025-0-5


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky