Kurdějov - kostel sv. Jana Křtitele

Opevněný kostel sv. Jana Křtitele postavený r. 1350 s mohutnou 45 m vysokou věží, 3 km SV od Hustopečí


Typ:Církevní památky kurdejov
Kraj:Jihomoravský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Kurdějov
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.obec-kurdejov.cz
Návštěva:22.7.2009


Obec Kurdějov se rozprostírá v údolí a na úpatí Ždánické vrchoviny a z historického hlediska se řadí mezi nejstarší místa regionu. První zmínka o obci pochází z r. 1286 v souvislosti s prodejem pozemků. Původně byl Kurdějov slovanskou osadou, což dokládají privilegia vrchnosti psaná převážně česky. Teprve privilegium z 2. pol. 17. stol. je německé a obec je v něm nazvána Gurdau.
Pravděpodobně od pol. 16. stol. byl Kurdějov osídlován Němci. Ti sem přicházeli opakovně vždy po vyplnění obce nepřátelskými nájezdy. Za časů pánů z Lipé se zde usadili novokřtěnci, jejichž hlavní činností bylo vinohradnictví a ovocnářství, které bylo obživou obyvatel odedávna. Dominantu obce tvoří od r. 1350 opevněný kostel zasvěcený dnes sv. Janu Křtiteli, jenž je jednou z nejvýznamnějších památek Hustopečska. Původně byl kostel filiálkou v Poleradicích, ale již r. 1390 byl povýšen na farní kostel. Patronát však náležel dolnokounickému klášteru. Prvním farářem v Kurdějově se stal premonstrátský řeholník Mikuláš. Kostel byl v průběhu své existence několikrát upravován a přestavován. Původní gotickou podobu si zachovala klenba chrámové lodi s gotickým žebrováním, kamenná křtitelnice z r. 1491 a kazatelna zdobená reliéfem 4 evangelistů s letopočtem 1522.
Na jednom z venkovních pilířů se nachází znak pánů z Lipé. Do obranné zdi kostela je vklíněna mohutná čtyřhranná věž vysoká 45 m. Původně byla s kostelem spojena mostem. Vybudována byla v l. 1511-1517 nákladem 13 050 zl. Již r. 1573 musela být opravena, neboť byla při velké bouři a vichřici poškozena. Každé patro věže mívalo čtyři malé věžičky (celkem 12) ve tvaru čtyřhranného jehlance, jehož vršek byl opatřen železnou korouhvičkou a hvězdou.
Věžičky byly údajně odstraněny v r. 1850 a věž byla snížena. Ve věži jsou 3 vzácné staré zvony oceněné v období první republiky na 0,5 mil Kčs. Nejstarší je z r. 1456, byl však r. 1839 přelit, druhý pochází z r. 1469 a třetí, největší z r. 1606.
SV od kostela stojí u hradební zdi gotická kaple Všech svatých, která byla součástí opevnění a je opatřena střílnami. Celý komplex doplňuje přilehlá barokní budova fary se slunečními hodinami, v popředí se sochami sv. Antonína a sv. Jana Nepomuckého.
Z hrazeného kostela vedly rozvětvené podzemní chodby do budovy tehdejší radnice a směrem k faře, která byla pravděpodobně ohrazena, neboť je také opatřena střílnami a kolem budovy se nachází zbytky zdiva. Hřbitov mezi kostelem a hradbami brzy nestačil, a proto bylo přistoupeno ke zřízení nového hřbitova ve svahu nad kostelem.
Po r. 1945 nebyl kostel udržován a chátral. Teprve na poč. 80. let. 20. stol. bylo přistoupeno k zabezpečovacím akcím a později ke generální opravě. Jako první byla opravena kaple Všech svatých a vyměněna okna ve věži a na faře. Poté byly zahájeny rozsáhlé rekonstrukční práce, při nichž bylo provedeno statické zajištění klenby kostela železobetonovou skořepinou. Pokračovalo se injektáží kostelních stěn a hradebních zdí. V r. 1987 dostal kostel novou měděnou střechu a fasádu. Zároveň probíhaly restaurační práce kamenických článků i interiéru kostela. Všechny práce si vyžádaly na 8 mil Kč. V poslední době byly péčí Městského úřadu Hustopeče na věži instalovány nové hodiny a učiněno vše potřebné, aby mohly znovu znít proslulé kurdějovské zvony. V současnosti se dokončuje interiér kostela, především restaurování hlavního oltáře. Také byla zpřístupněna část podzemních chodeb jako ukázka únikových cest tohoto opevněného kostela.
Do systému podzemních chodeb se vstupuje z vinotéky stojící naproti kostelu. V r. 1983 zde byl proveden profesionální archeologický průzkum. Byl zhotoven přesný plán podzemních chodeb a prostor nacházejících se především mimo půdorys kostela a převážnou částí i mimo opevnění kostela. Doba vzniku podzemních chodeb je sporná. Archeologové ověřili několik větracích průduchů, z nichž jeden funkční byl nalezen i z povrchu, v rohu sevřeném JV stěnou transeptu a JZ stěnou kněžiště. Chodby mají s největší pravděpodobností vojenský obranný charakter, jsou to typické únikové chodby.Lokalizace na mapy.cz GPS: N48.957436 E16.764364

Navštívená místa v okolí:
Zámky a zámecké stavbyDiváky - zámek
Muzea, galerie, výstavyHustopeče - Dům U Synků
Církevní památkyHustopeče - kaple sv. Rocha
Hory a rozhlednyKraví hora - rozhledna
Města, lidová architekturaModré hory - sdružení obcí
Hory a rozhlednyNedánov - rozhledna
Města, lidová architekturaNěmčičky - obec
Technické zajímavostiNěmčičky - Vinařský dvůr
Hory a rozhlednySlunečná - rozhledna
Ostatní lokalitySvobodná spolková republika Kraví hora - recesistický útvar


Zdroj: www.obec-kurdejov.cz ; www.kurdejov.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky