Kynšperk nad Ohří - tvrziště

Zaniklý hrad na Z okraji stejnojmenného města, 12 km JZ od Sokolova


Typ:Hrady, zříceniny, tvrze kynsperk
Kraj:Karlovarský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Kynšperk nad Ohří
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.kynsperk.cz
Návštěva:8.10.2011


První nespornou zprávou o městě Kynšperku je jeho zakládací listina z r. 1232. O hradu se v ní přímo nemluví, ale název napovídá, že město Chunigisperch (Königsberg) vzniklo v sousedství a pod ochranou starší královské pevnosti. Koncem 13. stol. vznikl okolo hradu manský systém, který obsahoval asi 50 vsí. Zpočátku jejich značnou část ovládali Nothaftové, poté valdsaští cisterciáci a bavorští Winklerové.
V r. 1434 zastavil hrad král Zikmund Šlikům, do jejichž rukou se po několika peripetiích vrátil koupí od Volfa z Gutštejna v r. 1525. Šlikové starý hrad významně přestavěli. Jeho podobu nám dokládá podrobný dobový popis, v němž se dočteme, že uprostřed silných dvojitých hradeb stála patrová hlavní budova z kamene nebo cihel, snad ve vrchní části hrázděná, s kuchyní a spíží v přízemí. V patře byly obytné místnosti oddělené dřevěnými příčkami. Palác byl třípatrový a kromě něho se připomíná ještě letní dům s mnoha okny obrácenými k jihu, obývaný hlavně na jaře a v létě. Na straně do města se uvádí brána a v nároží opevnění nejspíše čtyři věže. Jejich zbytky jsou popisovány ještě na samém počátku 19. stol. Mezi hradbami byl hluboký příkop s tarasy, které tvořily základ ochranných zdí – lehčí vnější opevnění před hradbami. V r. 1547 byl hrad Šlikům zkonfiskován a zastaven pánům z Plavna. Z rukou dalších, rychle se střídajících majitelů ho r. 1603 získalo město. Tou dobou byl již zpustlý, dočkal se však ještě různého utilitárního využití. Definitivně zanikl v průběhu třicetileté války. Značná část zdiva starého hradu byla v 19. stol. použita na stavbu panského domu v Kynšperku a město jej nadále používalo jako kamenolom, čímž bylo povrchové zdivo úplně zlikvidováno. J.G. Sommer uvádí, že zde byly na poč. 19. stol. ještě dvě silné zdi a čtyří vysoké okrouhlé věže. Podle něj byly poslední zbytky zdí zbourány r. 1813.
Hrad na nejvyšším místě kynšperského návrší, zvaném Zámecký vrch, byl dvojdílný. Plocha rozsáhlého předhradí je dnes značně poškozena. Vlastní jádro čtverhranného obrysu ze tří stran obklopené mohutnými příkopy je překvapivě malé 28 x 28 m. Nevelký archeologický výzkum P. Šebesty zde zachytil obvodovou hradbu a potvrdil vznik hradu ve 13. stol.
V poznání kynšperského hradu zůstává mnoho nejasností. Malé rozměry vnitřního areálu napovídají, že původní královský hrad byl především opěrným pohraničním bodem proti Chebsku. Popis situace po Šlikovské přestavbě naznačuje, že poměry v jádře tehdy musely být značně stísněné. Pokud zde Šlikové skutečně vystavěli čtyři nárožní věže, mohlo se jednat o podobné řešení, které použili i na jáchymovském hradě Freudensteinu či v Sokolově.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.119708 E12.526753

Navštívená místa v okolí:
Hrady, zříceniny, tvrzeBoršengrýn - zřícenina
Hrady, zříceniny, tvrzeChlumek - tvrz
Zámky a zámecké stavbyChlumek - zámek
Hrady, zříceniny, tvrzeKolová (Kager) - městiště
Přírodní zajímavostiSOOS - přírodní rezervace
Hrady, zříceniny, tvrzeŠabina - tvrz


Zdroj: Durdík, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 3., oprav. vyd. Praha : Libri, 2009. ISBN 978-80-7277-402-9 ; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. [IV], Západní Čechy. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1985


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky