Lenora - rechle

Technické zařízení v podobě dřevěného mostu usnadňující splavování dřeva v obci Lenora, 20 km JZ od Prachatic


Typ:Technické zajímavosti lenoramost
Kraj:Jihočeský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Lenora
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.lenora.cz
Návštěva:31.7.2013


Horská obec Lenora leží v kotlině na soutoku Teplé Vltavy a Řasnice na úpatí vrchu Ptáčník v chráněné krajinné oblasti Šumava. Vznik šumavské dělnické osady ležící v nadmořské výšce 786 m je těsně spjat s historií zdejší sklárny, která byla založena jako jedna z posledních v r. 1834 Janem Meyerem. Sklářská huť byla pojmenována po Eleonoře, manželce majitele vimperského panství Jana Adolfa Schwarzenberga. Název následně přejala i nově vzniklá osada, která se rychle rozrůstala. Kromě sklárny se v Lenoře dochovalo několik dalších významných stavebně-technických památek. Prvořadné místo mezi nimi zaujímá trámová lávka zvaná rechle, nacházející se na Z konci obce pod hlavní silnicí vedoucí směrem na Volary. Pojem „rechle“ pochází z německého „Rechen“ - hrábě.
Toto technické zařízení bylo vybudováno v r. 1870 a usnadňovalo splavování dřeva ze šumavských lesů, hlavně z oblasti kolem Boubína po Kaplickém potoce a Teplé Vltavě. Nízký stav vody nebyl vždy pro splavování vhodný. Rechle sloužily jako česlo k zadržování, počítání a postupnému vypouštění splavovaných polen a špalků z okolních boubínských lesů. V podlaze dřevěné lávky byly otvory, kterými se kolmo dolů prostrčily až do dna řeky silné trámce, jimiž se dřevo zadržovalo až do doby, než se nashromáždilo dostatečné množství vody, které bylo vytažením trámců náhle uvolněno a vzniklá vlna pak zadržené dřevo odplavila dále do papíren ve Větřní či Loučovicích. Lávka údajně sloužila i ke spojení s Hinterinkem a Stožeckou skálou a při splavování kopek sena. Její vyobrazení bývá i na skleničkách z místních skláren.
Rechle spojují pravý a levý břeh Teplé Vltavy v místě, kde do říčky ústí náhon zřízený v souvislosti se stavbou zdejší sklárny. Rechle mají podobu 25 m dlouhé a 1,8 m široké dřevěné lávky spočívající na třech mohutných pilířích z žulových kvádrů. Mostovka se nachází 4 m nad hladinou řeky Vltavy. Podlaha je tvořena několika mohutnými trámy, v nichž jsou dobře patrné vydlabané otvory po zasouvání trámců k zadržování plaveného dřeva. Celková výška průchozí dřevěné části od podlahy ke stropu činí 3 m. Bednění rechle sahá až po okap a valbová střecha je kryta pěti řadami šindelů. Bednění nad středním pilířem je vylamované. Původně byl prostor rechlí z obou stran uzavíratelný dveřmi a na stěnách byla skladována bidla sloužící k uvolnění naplaveného dřeva.
Provoz lenorských rechlí byl ukončen až po vybudování vodní nádrže Lipno. Od té doby lávka, i přes vyhlášení chráněnou kulturní památkou, chátrala a celková oprava byla provedena až v r. 1985 z iniciativy obce Lenora. V r. 2002 přežily lenorské rechle ničivou povodeň, která tehdy nebývalou silou zasáhla velkou část Čech. V r. 2014 však byla lávka znovu v havarijním stavu. Na její rekonstrukci byla schválena dotace z ROP Jihozápad. Stavební práce provedla pod dohledem Národního památkového ústavu společnost SMP CZ, a.s. Cílem přitom bylo zachovat co nejvíce původních prvků.
V Čechách se nachází 19 krytých dřevěných mostů a pouze dva sloužily ke splavování dřeva – v Lenoře a Českém Krumlově. Vzhledem ke své původní funkci je tato stavba cennou a ojedinělou technickou památkou historie plavení dřeva po Vltavě. O významnosti mostu svědčí rovněž fakt, že se lenorské rechle objevily na speciální zlaté minci vydané v r. 2014 Českou národní bankou.Lokalizace na mapy.cz GPS: N48.92209 E13.80636

Navštívená místa v okolí:
Technické zajímavostiLenora - chlebová pec
Muzea, galerie, výstavyLenora - sklářské muzeum


Zdroj: Informační leták obce Lenora ; Informační tabule v místě ; Josef, Dušan. Encyklopedie mostů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 2., dopl. a opr. vyd. Praha : Libri, 2002. ISBN 80-7277-095-0 ; Pešta, Jan. Encyklopedie českých vesnic. Díl II, Jižní Čechy. 1. vyd. Praha : Libri, 2004. ISBN 80-7277-147-7 ; www.rechle.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky