Libějovice - nový zámek

Původně barokní zámek půdorysu písmene E, přestavěný empírově, 5 km J od Vodňan


Typ:Zámky a zámecké stavby libejovice2
Kraj:Jihočeský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: --
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.libejovice.cz
Návštěva:5.8.2009


Po r. 1352 byla v Libějovicích postavena pravděpodobně Peškem z Malovic gotická tvrz, později přestavěná na renesanční zámek. V 17. stol. přestala vyhovovat prostorovým nárokům vrchnosti, a tak tehdejší majitel hrabě Filip Buquoy započal r. 1696 se stavbou nového barokního zámku severně za obcí. Jednopatrová budova však byla dostavěna až za Filipova nástupce hraběte Františka Leopolda v l. 1747-1754, když mezitím neopatrností klempíře, který pracoval na zámecké věži, zámek vyhořel a stavba musela být přerušena. Když byl zámek hotov, přestěhovalo se do něj panstvo a starý zámek byl ponechán úřednictvu jako byty a kanceláře. V 60. letech 18. stol. byla u zámku vysázena tři stromořadí směrem na Lomec, k bažantnici a ke kapli sv. Máří Magdaleny, u níž se r. 1768 začaly stavět lázně.
R. 1801 koupil libějovické panství od hraběte Jana Buyuoye kníže Josef Schwarzenberk. V l. 1816-1817 dal přistavět druhé patro. Při tom byla zbořena věžička v průčelí a hodiny z ní přemístěny do trojúhelníkového frontonu v jižním průčelí. Fasáda byla upravena v empírovém slohu. V přízemním pokoji byla zbudována kaple s malou knížecí oratoří. Byla zasvěcena Nalezení sv. Kříže. Oltářní obraz sv. Rodiny byl přivezen ze štýrského Authalu. Dále zde byl zde obraz ukřižovaného Krista, kopie podle P.P. Rubense, obraz sv. Rodiny dle Q. Reniho a obraz P. Marie od Vanderwerffa malovaný na dřevě. Všechny obrazy kromě Ukřižovaného byly v r. 1924 odvezeny na zámek Hluboká. Zároveň tam byl přestěhován i bohatý nábytek, sbírka zbraní, umělecké originály, vázy, příbory a další cenné předměty.
R. 1842 bylo rozhodnuto o nové úpravě zámeckého parku, jehož plocha byla zvětšena. V pracích prováděných pod dohledem knížečího zahradníka Immelina se pokračovalo ještě v r. 1848. Do parku byla později začleněna i blízká bažantnice, takže park dosáhl výměry 44 ha. V návaznosti na něj byla soustavně vytvářena půvabná umělá okolní krajina.
Nový zámek, obklopený zelení parku, je mohutná podlouhlá budova ve stylu pozdního empíru. Zámek je dvoupatrový, s krátkými křídly na bocích, s empírovými průčelími z l. 1816-1817, členěnými vysokým řádem jónských pilastrů. Druhé patro vystavěné s úpravou průčelí je nižší, okna v prvním patře mají trojúhelníkové frontony a jednoduché nadokenní římsy. Délka budovy je 63 m a šířka 27 m. Středem celé budovy vede dlouhá chodba, po jejíchž obou stranách jsou byty a representační místnosti. Střecha je dvojsedlová se žlabem uprostřed. Na severní a jižní straně vystupuje z budovy balkon, nesený sloupy. Půdorys zámku je ve tvaru písmene E.
Zámecký park navazuje na barokní kostel v Lomci, který je výraznou krajinnou dominantou. Zámek je v současné době v soukromých rukou a je veřejnosti nepřístupný. Je obehnán kovovým plotem, přes který není vidět a do areálu za účelem prohlídky exteriérů jsem se ani na požádání a slušnou prosbu nedostala.Lokalizace na mapy.cz GPS: N49.111594 E14.183146

Navštívená místa v okolí:
Města, lidová architekturaChelčice - obec a pamětní síň Petra Chelčického
Zámky a zámecké stavbyLibějovice - starý zámek
Církevní památkyLomec - kostel Jména Panny Marie
Prehistorické památkyNetolice - Archeopark Netolice (Sv. Ján)
Města, lidová architekturaNetolice - město
Muzea, galerie, výstavyNetolice - Muzeum JUDr. Otakara Kudrny
PivovaryPlatan (Protivín) - pivovar


Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 5, Jižní Čechy. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1986 ; www.libejovice.cz ; erb přejat z www.castles.cz ; foto přejato z cs.wikipedia.org


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky