Loubí - zřícenina

Zaniklý hrad na pískovcové ostrožně u obce Loubí, 10 km J od České Lípy


Typ:Hrady, zříceniny, tvrze loubi
Kraj:Liberecký
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Loubí
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:--
Návštěva:18.4.2010


Na pískovcové ostrožně SV od obce Loubí stával dnes již zaniklý hrad. Historické zprávy o lokalitě mlčí, archeologické nálezy dokládají existenci hradu ve 2. pol. 13. stol. Na základě ověřování stručné zprávy z konce minulého století o existenci jakéhosi Pustého zámečku (Wüste Schlössel) mezi loubenským a švábským dolem došlo v r. 1988 k objevu reliktů opevněného sídla. Popis lokality publikoval později P. Randus, který se na základě jediného pozdního predikátu pokusil o nepřesvědčivé spojení lokality s Loubím.
Lokalita leží na turonských pískovcích, tvořících rozlehlou plošinu. Na jejím V okraji, spadajícím do údolí Heřmáneckého potoka, vystupuje z plošiny pseudoostrožna, jejíž závěr, využitý jako staveniště, lemují nevýrazně vypreparované okrajové skály. Jednodílnou dispozici o obrysu rovnostranného trojúhelníka na čelní straně zajišťuje do skály vysekaný příkop, před nímž je lokálně patrný náznak valu. Na vnitřní ploše neregistrujeme žádné relikty zástavby.
Pouze v předpolí se na S straně projevuje deprese kruhového půdorysu. Při současném stavu poznání nelze rozhodnout, zda se jedná o relikt zástavby či jinak vzniklou depresi. Jedná-li se o pozůstatek nějaké architektury, zůstává otázkou, zda náležela k prvnímu oddílu hradu, za jehož hypotetickým příkopem leží, či zda se jedná o pozůstatek vesnického osídlení před hradem, jak je známe z jiných podobných lokalit. Vyloučen není ani recentní zásah. Nálezy mazanice v lokalitě dokládají užití dřevěných konstrukcí.
V předpolí není vyloučena v minulosti orba. Možné zemědělské užívání předpolí nedovoluje s určitostí vyloučit ani možnost, že se jednalo o dvojdílný hrad, vydělený od ostrožny šíjovým příkopem. Indikuje jej mírné zvlnění v nejvyšším horizontu ostrožny.
Po přístupové komunikaci se nedochovaly žádné stopy. S ohledem na konfiguraci terénu však předpokládáme, že přicházela po ostrožně od Z. Opevnění dnes jednodílné lokality zajišťoval přímý šíjový příkop, prolámaný na J straně do skalního podloží. Zvýšený terén nad eskarpou pravděpodobně odpovídá přirozenému průběhu terénu. Na zbylých dvou stranách chrání staveniště okrajové skály a strmá úbočí.
Lokalitu, ačkoliv se povrchovým průzkumem nepodařilo zjistit žádné pozůstatky zástavby, považujeme za ostrožný hrad. Dva nečetné keramické soubory cca 60 kusů sesbíraných P. Randusem datují lokalitu do 2. pol. 13. stol. s možným přesahem do počátku století následujícího. Soubory byly předány do OVM v České Lípě. Povrchový sběr autorů v r. 1991, potvrdil počátek osídlení ve 2. pol. 13. stol. s tím, že patrně pokračovalo po nedlouhou dobu i ve 14. stol. Současný stav vědomostí neumožňuje bližší charakteristiku hradu. Jejich zmnožení může přinést jedině další výzkum.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.598913 E14.495409

Navštívená místa v okolí:
Zámky a zámecké stavbyČervený dům - zámek
Církevní památkyČeská Lípa - kostel Povýšení sv. Kříže
Církevní památkyČeská Lípa - proboštství cisterciáků s kostelem sv. Maří Magdalény
Církevní památkyHostíkovice - kostel Nejsvětější Trojice
Hrady, zříceniny, tvrzeHrad u Kvítkova (Pustý hrad, Kvítkov, Frýdlant) - zřícenina
Hrady, zříceniny, tvrzeHrádek u Úštěka (Helfenburk) - hrad
Hrady, zříceniny, tvrzeHřídelík - zřícenina
Hrady, zříceniny, tvrzeChudý hrádek - zřícenina
Hrady, zříceniny, tvrzeJestřebí - zřícenina
Hrady, zříceniny, tvrzeJiljov - tvrz


Zdroj: Durdík, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. Praha : Libri, 1999. ISBN 80-85983-62-1 ; Gabriel, František; Panáček, Jaroslav. Hrady okresu Česká Lípa. Praha : Argo, 2000. ISBN 80-7203-295-X


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky