Nejdek - zřícenina

Dochovaná věž gotického hradu ze 14. stol. v obci Nejdek, 15 km SZ od Karlových Varů


Typ:Hrady, zříceniny, tvrze nejdek
Kraj:Karlovarský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Nejdek
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.kr-karlovarsky.cz
Návštěva:10.10.2011


Na pravém břehu říčky Rolavy při S konci města Nejdek se tyčí žulová skála s vysokou čtverhrannou věží z neomítnutého zdiva, která je jediným zbytkem nevelkého středověkého hradu založeného někdy na poč. 14. stol. patrně na ochranu zemské stezky vedoucí z Chodova podél Rolavy do Saska. Skalnatý, na tři strany téměř kolmý ostroh, vybíhající sem z blízkého návrší, byl přístupný pouze po úzké šíji od J. Malý dvojdílný hrad zajišťoval v čele šíjový příkop. Za dalším příkopem se nacházelo extrémně malé jádro v čele s Černou věží, jíž vedla přístupová cesta do hradu. Je to neomítnutá kamenná hranolová věž na půdorysu nepravidelného lichoběžníku. Pochází patrně ze 14. stol., původně byla trojpodlažní, s vchodem v úrovni druhého patra. V jejích stěnách je několik střílen a úzkých okének, z nichž jedno na S straně v prvním patře má pozdně gotické sedlové ostění. Věž byla neznámo kdy poškozena a delší dobu zůstala opuštěna a chátrala. V rámci obnovy datovatelné snad do 2. pol. 15. stol., obdržela další vybavení. Zřejmě za Šliků na poč. 16. stol. bylo vybudováno dnešní nejvyšší patro, jehož interiér má zaoblená, na konzoly vysazená nároží. Údajně měla ještě jedno patro, vysazené na mohutných konzolách, snesené r. 1831, což je doloženo listinnými prameny, bohužel však ne ikonograficky. Věž byla opatřena jehlancovitou střechou a upravena na zvonici, z níž se zachovala proražená okna těsně pod střechou sloužící k zavěšení zvonů.
Zakladatelem hradu byl asi Konrád Plik z Plikenštejna, jenž je zároveň prvním historicky doloženým majitelem hradu. Jeho syn Petr přijal r. 1340 hrad Nejdek v léno od krále Jana Lucemburského spolu se dvěma blízkými vesnicemi. Tato zpráva je zároveň první zmínkou o existenci hradu. Plikové vlastnili Nejdek do konce 14. stol. Po nich se tu vystřídalo několik držitelů (Bušek z Prohoře, Frenclové), až r. 1410 získal hrad i městečko v podhradí s cínovými doly chebský purkrabí Hanuš Forter. Ten prodal r. 1413 Nejdek loketskému purkrabímu Jankovi Maleříkovi. Od něho koupili hrad r. 1419 bratři Mikuláš a Hanuš Frasové a Jindřich Kopp z Tannberka. Potomci Frasů odtud odešli po r. 1430 a r. 1440 prodali Nejdek i Koppové. V r. 1446 koupil hrad od Hanuše Henigara ze Seeberka Matyáš Šlik. Podle ujednání s králem Jiřím Poděbradským byl Nejdek připojen k loketskému zástavnímu zboží, ale ve skutečnosti zůstal šlikovským majetkem až do začátku 17. stol. Při dělení Matyášových držav připadl r. 1489 jeho synu Mikulášovi, který získal falknovský díl. Po jeho smrti v r. 1522 vlastnil Nejdek nejstarší syn Albín, který jej r. 1530 prodal svému bratranci Jeronýmovi Šlikovi. R. 1548 získal Nejdek Jeronýmův bratr Lorenc Šlik. Jeho potomci drželi nejdecké panství i s prosperujícími rudnými doly až do r. 1602, kdy je Lorencův vnuk Štěpán Šlik prodal Bedřichovi Colonnovi z Felsu, bratrovi stavovského politika Linharta.
Jeho potomci se museli po Bílé hoře vystěhovat z Čech a Nejdek koupil Heřman Černín z Chudenic. To už však hrad nebyl obýván a v souvislosti s výstavbou nového panského sídla ve městě přestal být udržován a postupně se měnil ve zříceninu.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.326164 E12.733771

Navštívená místa v okolí:
V nejbližším okolí jsem dosud nenavštívila žádné místo


Zdroj: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. [IV], Západní Čechy. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1985


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky