Osule - zřícenina

Rozestavěný hrad z konce 13. stol. zvaný též Vitějovice, založený Přemyslem Otakarem II. na vrchu Osule, 10 km SV od Prachatic


Typ:Hrady, zříceniny, tvrze osule
Kraj:Jihočeský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: --
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:--
Návštěva:29.7.2003


Nejstarší zpráva o Vitějovicích je z r. 1283, kdy tuto ves získal Jan z Michalovic od krále Václava II. Hrad zřejmě založil již Přemysl Otakar II. Po jeho smrti se stavba zastavila a rozestavěný objekt zůstal v majetku koruny až do zmíněného r. 1283. V r. 1298 se připomíná Bruno z Vitějovic, v r. 1312 bratři Přibík, Racek a Vernéř, z nichž poslední se tehdy zavázal, že bude pečovat o bezpečnost na cestě, která vedla z Písku na Prachatice a dále do Pasova. Tehdy již hrad nepochybně stál. Zmínění bratři působili ve službách vyšehradské kapituly jako lokátoři v okolí Prachatic. V r. 1317 se dohodli s Bavorem II. ze Strakonic o výměně Vitějovic za Bavorův hrad Pořešín a nazývali se pak pány z Pořešína. Vitějovice byly připojeny k bavorovskému panství a postupně ztratily význam. Hrad byl již tehdy, nebo po získání Rožmberky r. 1344, ve svých vystavěných částech pobořen, aby nemohl být zneužit.
Dispozice hradu na vrcholu kopce, kterou měl obíhat ne zcela realizovaný val a příkop, je dvojdílná. V čele vstupní části byla do hradby vevázána mohutná okrouhlá věž. Analogická stavba se nacházela i v protilehlé zadní kratší straně, viditelné ještě před sto lety. Nádvoří vnitřního hradu na všech čtyřech stranách obklopovala palácová křídla, z nichž severní ve svém středu obsahovalo vstupní průjezd. O nedostavěnosti hradu názorně vypovídají rovné koruny vystavěného zdiva a pravděpodobně i hromady kamene připraveného jako stavební materiál. Dnes již nelze přesně rozeznat, zda jsou kameny připraveny na stavbu, či zda se jedná o zřícené zdivo. Nádvoří bývalo poměrně sevřené, nicméně hrad celý lze jen těžko považovat za jednoduchý a neveliký. Typ s obvodovou zástavbou z hlediska vývoje hradní architektury patří spíše k těm náročným. Je to základní typ královského hradu ve 13. stol., příznačný pro poslední Přemyslovce. Zbytky hradeb a palácových zdí jsou nevysoké, ale docela výrazné. Při archeologickém průzkumu v r. 1985 byla do výšky 2 m odkryta jižní věž, vyčištěn její vnitřek i část hradního areálu. Dnes jsou již zbytky hradu zarostlé hustým křovím. Hrad Vitějovice je krásnou ukázkou rozestavěného královského hradu s obvodovou zástavbou, která nám umožňuje nahlédnout jak do postupu výstavby, tak do boření hradu.Lokalizace na mapy.cz GPS: N49.048435 E14.064458

Navštívená místa v okolí:
Prehistorické památkyNetolice - Archeopark Netolice (Sv. Ján)
Města, lidová architekturaNetolice - město
Muzea, galerie, výstavyNetolice - Muzeum JUDr. Otakara Kudrny
Města, lidová architekturaVitějovice - obec


Zdroj: Tříska, Karel. Hrady, zámky a tvrze v Čechách na Moravě a ve Slezsku. Jižní Čechy. Praha : Svoboda, 1986 ; erb přejat z www.castles.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky