Čtyři palice - skalní útvar

Skupina tří skalních útvarů a jednoho nízkého hřebene z dvojslídné ortoruly zvedajících se v CHKO Žďárské vrchy, 15 km JZ od Poličky


Typ:Přírodní zajímavosti palice
Kraj:Vysočina
Umístění:Mapa
Fotogalerie: --
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:zdarskevrchy.ochranaprirody.cz
Návštěva:19.7.2000


Jednou z dominant CHKO Žďárské vrchy jsou Čtyři palice. Nachází se na území o rozloze 37,25 ha a od r. 1990 jsou chráněny v kategorii přírodní rezervace. Název Čtyři palice zahrnuje tři skalní bloky na něž navazuje jeden nižší hřeben a vznikl podle typického tvaru vrcholové části nejmohutnější ze skal.
Skalní útvar sahající do nadmořské výšky 732 m v zakončení hřbetu Borovského lesa nad Milovskou kotlinou řeky Svratky je tvořen migmatizovanými a granitizovanými rulami svrateckého krystalinika. Mrazovým zvětráváním ve starších čtvrtohorách byly vypreparovány tři mohutné skalní bloky. Na severu Děvín, na jihu Tvrz a uprostřed skála Čtyřpaličatá, na něž navazuje nižší skalní hřeben Opomenutá, dlouhý 85 m a vysoký 11 m. Čtyřpaličatá skála do sahuje délky 50 m a výška stěny je až 33 m a podle puklin s názvy Jukadlo, Zásek, Sedánek jsou na jejím vrcholu zformovány čtyři výrazné bloky – lidově "Palice" zvané Sfinga, Kobyla, Paličák a Bašta. Široký podstavec skály tvoří tři mohutné pilíře. Stěna je v dolní třetině přerušena římsou zvanou Ochoz. Čtyřpaličatá je hodně vyhledávaná a navštěvovaná horolezci. Děvín se svou výškou 27 m řadí na druhé místo a po něm následuje Tvrz. Ta svou základnou souvisí s Paličatou a je od ní oddělena Březovým sedlem. Skalní stěny jsou zvětráváním modelovány drobnými prohlubněmi (voštinami) a na temeni jsou vytvořeny charakteristické skalní mísy. Pod skalními stěnami jsou odlámané suťové haldy, pokračující dále na svazích balvanovým proudem a kongeliflukčními balvanitými pokryvy. Na nich jsou vytvořeny mělké ochrické půdy, přecházející na bázích svahů v minerálně chudé a kyselé kambizemě.
Z rostlin zde najdeme kapradiny, mechy lišejníky, borůvky a trávy. Les je převážně smrkový, hojně je zastoupen buk, vidět můžeme též jedli, javor klen a jilm horský. Skály a sutě jsou porostlé pokryvnou vegetací lišejníků. Rezervace hostí řadu bezobratlých živočichů, např. střevlíky a pavoukovce. Hnízdí zde datel černý, sýc rousný, holub doupňák či ořešník kropenatý, vidět zde můžeme i jezevce.Lokalizace na mapy.cz GPS: N49.686074 E16.093351

Navštívená místa v okolí:
Technické zajímavostiBlatiny - pražírna kávy
Hory a rozhlednyBuchtův kopec - vrch
Přírodní zajímavostiDrátenická skála (Dráteničky, Drátník) - přírodní památka
Přírodní zajímavostiVelké (Milovské) Perničky - skalní útvar


Zdroj: www.zdarskevrchy.cz ; obrázek přejat z www.adrex.com


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky