Pouzdřany - obec

Malebná vinařská obec nad soutokem Svratky s Jihlavkou, 10 km Z od Hustopečí


Typ:Města, lidová architektura pouzdrany
Kraj:Jihomoravský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Pouzdřany
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.pouzdrany.cz
Návštěva:19.7.2010


Nejstarší písemná zmínka o obci pochází z r. 1244, kdy český král Václav I. vydává listinu, v níž potvrzuje, že nově založený herburský klášter v Brně dostává z majetku Ondřeje Černého vinici v Pouzdřanech. Již r. 1247 tu jakýsi brněnský měšťan držel vinici. Ty se staly zdrojem bohatství zdejších sedláků. V pol. 13. stol. náležela ves Bočkovi z Obřan, později dolnokounickému klášteru, který ji r. 1291 prodal Jindřichovi z Lichtenštejna. Počátkem 14. stol. ji vlastnili páni z Lipé a r. 1368 ji přejal Mikuláš Dítě, jenž se psal z Pouzdřan. Dále byla ves rozdělena mezi dva držitele z Lichtenštejna. Na Pouzdřanech pak páni Lichtenštejna seděli do r. 1556, kdy je koupil Ambrož z Ottersdorfa a ten obci udělil práva na vysazování vinohradu, zavedení vody potrubím do obecní kašny, právo na obecní dům aj. V r. 1575 udělil císař Maxmilián manský statek pouzdřanský Fridrichu z Žerotína na Židlochovicích. Na jeho žádost byla obec r. 1581 povýšena císařem Rudolfem II. na městečko. V té době tu byla tvrz s pivovarem a v obecním šenku u radnice se smělo čepovat místní víno a pivo z panského pivovaru. V l. 1597-1608 trpěly Pouzdřany průchody vojsk. Za třicetileté války městečko doznalo velkých škod, zvláště v r. 1663, kdy bylo mnoho obyvatel pobito a městečko téměř zničeno ohněm. Vzhledem k těmto okolnostem vznikly pod domy na návsi rozsáhlé podzemní chodby, v nichž se mohli majitelé i se svým skromným majetkem ukrývat před nebezpečím.
Od r. 1538 zde žili novokřtěnci, kteří měli dům se zahradami, valchu, brusírnu, koželužnu a lázeň, již rádi užívali šlechtici. R. 1601 císař Rudolf II. rozkázal stavům, aby novokřtěnce vypudily. Po bitvě na Bílé hoře v r. 1621 získal mikulovské panství kardinál František z Ditrichštejna, který v protestantské obci obnovil katolickou faru, což mělo za následek odchod části české šlechty. V obci žila převážná většina obyvatel německého původu a byla zde německá i česká škola. Okupace v r. 1939 pak smíšenému obyvatelstvu přinesla nemalé problémy. Od fašismu byla obec osvobozena 16. dubna 1945.
Uprostřed návsi stojí od r. 1498 trojlodní gotický farní kostel sv. Mikuláše s konvexně zprohýbanou jehlancovou věží v Z průčelí. Presbytář je ukončen pěti stranami osmiúhelníku a zaklenut valenou klenbou s vytaženými hřebínky. K severní straně kněžiště přiléhá obdélníková sakristie, nad níž je situována oratoř. Oltářní obraz Madony s dítětem je dílem malíře Sterna z r. 1748. Na vnější zdi presbytáře je osazen mramorový náhrobek Kryštofa Lichtenštejna se znakem rodu ve spodní části z r. 1553. V blízkosti kostela je umístěna socha sv. Jana Nepomuckého z poč. 18. stol., další socha tohoto světce s chronogramem 1751 je postavena u hřbitova. Autorem je patrně rovněž I. Lengelacher.
V obci se dochovala řada renesančních měšťanských domů. Jedním z nich je svobodný dvůr z poč. 16. stol., jenž byl několikrát přestavěn, ale jeho renovovaná podoba díky obětavé práci dnešního majitele zachycuje stav renesančního domu bohatší vrstvy v prostředí městečka v době před třicetiletou válkou.
Pouzdřany jsou vinařskou obcí. Pěstování a výroba vína se v obci traduje již od jejích počátků. Většina vinohradů je nyní vysázena na JZ svahu kopce Kolby. V katastru obce se na 39 ha vinic pěstují zejména odrůdy Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský, Müller Thurgau a Vavřinecké.Lokalizace na mapy.cz GPS: N48.934764 E16.624964

Navštívená místa v okolí:
Hrady, zříceniny, tvrzeDěvičky (Dívčí hrady, Maidenburg) - zřícenina
Muzea, galerie, výstavyDolní Věstonice - Archeologická expozice
Muzea, galerie, výstavyHustopeče - Dům U Synků
Církevní památkyHustopeče - kaple sv. Rocha
Přírodní zajímavostiKalendář věků - národní přírodní památka
Hrady, zříceniny, tvrzeSirotčí hrádek (Sirotčí hrady, Rassenstein) - zřícenina


Zdroj: www.hustopecsko.cz ; www.pouzdrany.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky