Stranné - tvrz

Gotický skalní hrad ze 13. stol., později romanticky upravený, 5 km J od Turnova


Typ:Hrady, zříceniny, tvrze stranne
Kraj:Liberecký
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Stranné
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:--
Návštěva:9.5.2010


První zmínka o Stranném pochází z r. 1057, kdy patřilo k litoměřické kapitule. Archeologické nálezy však dokládají využití místa již ve střední době hradištní. Ve 14. stol. zde už existoval dvůr. V r. 1371 se připomínají bratři Bohuněk a Ješek ze Stranného. V 1. pol. 15. stol. patřil statek členům rodu z Mnichova. Později sem přicházejí Illburkové a střediskem panství se stává hrad Ronov. Poté, co majetek získali synové jediné dcery Viléma II. z Illburka, sloužila jako středisko panství tvrz ve Stvolínkách. Z nich to byl patrně Vilém Kurcpach z Milice a Trachenburku, který začal přestavovat obytnou část dvora ve Stranném a vybudoval zde blíže neuváděnou renesanční tvrz. R. 1575 zemřel, avšak jeho bratr Jindřich Kurcpach i další potomci a držitelé využívali dvůr ve Stranném pouze k hospodářským účelům.
Do 17. stol. patřil dvůr ke Stvolínkám, od r. 1654 připadl k nově zřízenému biskupství v Litoměřicích. V r. 1921 dvůr s pozemky koupil jako zbytkový statek Bedřich Vodňanský. Za socialistického hospodaření se dvůr proměnil ve zříceniny. Po restituci je majitelem dvora Miroslav Vodňanský, který nechává provádět důkladnou obnovu tohoto stavebního areálu.
Pozůstatky staršího šlechtického sídla ve Stranném nebyly objeveny. Dnešní dvůr tvoří podélný areál hospodářsky využívaných přízemních budov s jednopatrovou obytnou částí. Její severozápadní čelní křídlo tvoří stojící pozůstatek renesanční tvrze. Stavebně-historickým průzkumem v r. 1992 byly v mladší barokní zástavbě zjištěny pozůstatky staršího objektu, vykazujícího obranné prvky. Metr silné kamenné zdivo a valeně klenutý vstupní průjezd brány jsou hlavními zbytky renesančního traktu, jehož existující část tvoří obdélník o rozměrech 18 x 11 m s nepravidelnou trojprostorovou dispozicí. Nárožní západní díl byl nahrazen novější barokní dostavbou s nárožním pilířem. Navazující jihozápadní křídlo je však mladšího původu. Pro dezolátní stav byla část zdiva nejstaršího křídla, včetně jeho severovýchodního barokního ukončení nahrazena novou zdí.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.607387 E14.413129

Navštívená místa v okolí:
Církevní památkyHostíkovice - kostel Nejsvětější Trojice
Hrady, zříceniny, tvrzeHrad u Kvítkova (Pustý hrad, Kvítkov, Frýdlant) - zřícenina
Hrady, zříceniny, tvrzeHrádek u Úštěka (Helfenburk) - hrad
Hrady, zříceniny, tvrzeHřídelík - zřícenina
Hrady, zříceniny, tvrzeChudý hrádek - zřícenina
Hrady, zříceniny, tvrzeJiljov - tvrz
Zámky a zámecké stavbyKonojedy - zámek
Hrady, zříceniny, tvrzeKvítkov - zřícenina
Hrady, zříceniny, tvrzeLevín - zřícenina
Hrady, zříceniny, tvrzeLoubí - zřícenina


Zdroj: Encyklopedie českých tvrzí. 3. díl, S-Z. Praha : Argo, 2005. ISBN 80-7203-700-5


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky