Svatý Tomáš - kostel Božího těla

Kostel na kraji malé vsi ležící pod hradem Vítkův Kámen, na pravém břehu Lipenské přehrady, 20 km Z od Vyššího Brodu


Typ:Církevní památky svtomas
Kraj:Jihočeský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: --
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:--
Návštěva:20.7.2005


Dnešní gotický kostel na Svatém Tomáši je připomínán jako farní kostel Utrpení Těla Ježíše Krista již r. 1347. Byl postaven zřejmě na příkaz Petra I. z Rožmberka. Sakristie na S straně kostela je ovšem starší. Je románská a pochází údajně z kostela, který dal r. 1252 zbudovat Vok z Rožmberka (Vítek z Krumlova). V l. 1510–1517 byl pozdně goticky přestavěn a v l. 1858-1874 proběhla poslední novogotická úprava. Během staletí kostel již dvakrát zpustl. Jednou po josefínských reformách po r. 1786, podruhé v 50. letech 20. stol.
Z r. 1348 pochází lomený oblouk Z brány kostela, dveřní ostění v chóru a Z okno s pětibokou kružbou v chóru. Ostatní okna, síťová klenba v chóru a podélná loď jsou ze stavebního období 1510-1517. Horní část kostelní věže, obě okna na Z fasádě, čtyři kamenné sloupy v chóru a okno na S stěně lodi pocházejí z období novogotické přestavby. Kamenná mříž a S vchod jsou barokní.
Síťová klenba v chóru má dvě zvláštnosti. Na V straně chóru jsou mezi žebrovím dva zkřížené kmeny stromů s jedním přerušeným a jedním pravděpodobně svázaným kmenem - slohový prvek dunajské školy a v SZ rohu klenby jsou vidět dva uříznuté kusy žeber, které jakoby byly spojeny kamennými klíny - pravděpodobně připomínka dřívějšího běžného způsobu stavby ze dřeva v kraji.
Na S straně chóru je nástěnná malba ze 14. stol., tedy z prvního gotického stavebního období. Tato nástěnná malba byla překryta omítkou při pozdně gotické renovaci, kdy byl vestavěn triumfální oblouk mezi chórem a lodí. Tato malba byla objevena teprve před několika lety, kdy do kostela netěsnou střechou po léta zatékalo a tím došlo k opadávání omítky. Malba zobrazuje Pannu Marii s Ježíškem a Tři krále.
R. 1991 byla zahájena rekonstrukce tehdy téměř rozpadlého kostela, hrozícího zřícením, a to za vedení biskupství České Budějovice a fary frymburkské a ve spolupráci s Okresním úřadem Český Krumlov jako příslušným památkovým úřadem. Rekonstrukce byla financována především prostřednictvím hornorakouské podpůrné akce, na níž se podílely země Horní Rakousko, hornorakouská hospodářská komora, podniky z Horního a Dolního Rakouska a velký počet jednotlivců z Rakouska Německa, České republiky i dalších států. Kromě toho další podporu poskytl Podpůrný spolek pro obnovu kostela na Svatém Tomáši, Okresní úřad Český Krumlov a Česká podpůrná akce. R. 1997 byl kostel znovu vysvěcen a otevřen veřejnosti.Lokalizace na mapy.cz GPS: N48.64131 E14.105566

Navštívená místa v okolí:
Technické zajímavostiLipno - vodní nádrž
Hrady, zříceniny, tvrzeVítkův Hrádek (Vítkův Kámen) - zřícenina


Zdroj: druidova.mysteria.cz ; foto přejato z www.lipensko.org


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky