Sychrov - zámek

Původně gotická tvrz, přestavěná nejprve na panský dům, poté na barokní zámek, upravený v pol. 19. stol. novogoticky, 8 km SZ od Turnova


Typ:Zámky a zámecké stavby sychrov
Kraj:Liberecký
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Sychrov
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.zamek-sychrov.cz
Návštěva:15.4.2006


V 15. stol. je na místě dnešního zámku zmiňována tvrz, která byla majetkem české královské komory. V 16. stol. by místo ní vystavěn panský kamenný dům a v l. 1690-1693 nevelký barokní zámek, jehož stavebníkem byla rytířská rodina francouzského šlechtického rodu Lamottů z Frintroppu. R. 1740 koupil panství František z Valdštejna z větve mnichovohradišťské. Protože Valdštejnové sídlili na Mnichově Hradišti, přestal být sychrovský zámek trvalým sídlem vrchnosti. Takřka osmdesát let zde nedocházelo k žádným výraznějším změnám a objekt byl využíván pro hospodářské účely a k ubytování služebnictva. Situace se radikálně změnila 30. srpnem 1820, kdy se novým majitelem Sychrova a svijanského panství stal kníže Karel Alain Gabriel Rohan. Tímto rokem začíná stopětadvacetiletá éra Rohanů na Sychrově a doba největší slávy zámku. Tento rod, jehož kolébkou byla Bretaň, opustil po Velké francouzské revoluci Francii a usadil se v rakouské Hlavním sídlem rodu byl právě Sychrov, který ovšem v podobě zchátralého barokního zámečku, nevyhovoval požadavkům kladeným na sídlo vévodské a knížecí.
Již za prvního majitele, knížete Karla Alaina Gabriela Rohana, se uskutečnila velkolepá empírová přestavba. Stavební vývoj zámku pokračoval především za knížete Kamila Josefa Idesbalda Filipa Rohana, kdy se rodila dnešní novogotická podoba Sychrova. Romantická novogotická přestavba z l. 1847-1862, uskutečněná dle projektu profesora Akademie výtvarných umění Bernarda Gruebera, zařadila Sychrov mezi nejvýznamnější památky historizujících slohů 19. stol. Veškeré práce byly svěřeny výhradně domácím umělcům a řemeslníkům. Mezi nimi zaujímal významné místo Petr Bušek, řezbář, který svým tvůrčím a osobitým talentem vtiskl všem interiérům zámku vysokou uměleckou hodnotu a neopakovatelnou atmosféru. Jeho práce byla doplněna činností řady dalších umělců a řemeslníků.
Mimořádnou pozornost věnoval kníže Kamil Rohan i zámeckému parku v anglickém stylu, který za jeho života dosáhl nebývalého rozkvětu. V tomto období bylo dosaženo vzácné harmonie mezi exteriérem zámku, jeho interiéry a parkem.
Přelom 20. a 30. let 20. stol. zámku přinesl funkcionalistickou úpravu, která nejenom změnila částečně exteriér stavby, ale i jeho interiéry. V řadě místností byly sejmuty Buškovy bohaté řezbářské ozdoby, francouzské tapety tlačené z vepřovice. Novogotické vybavení bylo nahrazováno novým, moderním.
Po skončení druhé světové války byl zámek zkonfiskován a stal se státním majetkem. Zpočátku sloužil jako sběrna konfiskovaného majetku a od 1. května 1950 byl v malém rozsahu zpřístupněn veřejnosti. V průběhu 70. let se jeho prohlídková trasa rozšířila na V křídlo a chodbu J zámeckého traktu s Památníkem Antonína Dvořáka. Od poč. 90. let probíhá rozsáhlá rekonstrukce a restaurování exteriérů, interiérů i zámeckého parku, jejímž cílem je co nejvíce přiblížit zámek Sychrov do doby jeho největšího rozkvětu, tj. ke stavu z 2. pol. 19. stol.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.626319 E15.089153

Navštívená místa v okolí:
Zámky a zámecké stavbyHrubý Rohozec - zámek
Hrady, zříceniny, tvrzeValdštejn - hrad
Hrady, zříceniny, tvrzeVranov-Pantheon - zřícenina
PivovarySvijany - pivovar


Zdroj: www.zamek-sychrov.cz ; erb přejat z www.castles.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky