Těšovice - tvrz

Původně tvrz ve středu obce přestavěná později na hostinec, dnes hrázděné stavení, 3 km V od Sokolova


Typ:Hrady, zříceniny, tvrze tesovice
Kraj:Karlovarský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Těšovice
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.obectesovice.cz
Návštěva:9.10.2011


Těšovice vznikly snad již ve 12. či 13. stol. Nepřímo jsou připomínány r. 1394 v přídomku Berana z Těšovic, který byl pravděpodobně stavebníkem tvrze. Zdá se, že již během 14. stol. byly rozděleny ve dvě části, z nichž jedna náležela k nothaftským lénům, zatímco druhá s panským sídlem k loketskému lennímu systému. Během 15. a 16. stol. na ní sídlili hradní manové, povinovaní vojenskými službami. Záhy po r. 1600 však byla tvrz se vsí zproštěna manské povinnosti a připojena k sokolovskému panství, jehož součástí zůstala do 20. stol.
Těšovická tvrz byla založena zřejmě v průběhu 14. stol. Stávala uprostřed vsi poblíž řeky Ohře, přibližně 200 m J od nového mostu. Na obdélném pahorku, obklopeném ještě dnes zčásti dochovaným příkopem na S a V straně, stojí obdélné roubené a hrázděné stavení čp. 1 s přízemím z kamene a cihel, do něhož se vchází několika portálky s kamenným ostěním a se světlíky. Okna jsou zčásti zdobena umělými šambránami. Stavení je kryto sedlovou střechou. Hrázděné patro budovy je mnohem mladší než přízemí, pochází z 18.-19. stol., kdy tvrz sloužila jako zájezdní hospoda. Přímým pozůstatkem staré tvrze je pouze přízemí a sklepní prostory. Sklepy jsou poměrně rozsáhlé, rozdělené na několik místností zaklenutých valenou klenbou, z hrubého neotesaného kamene. Jedna z nich je zazděna stěnou vzniklou až v renesanční nebo barokní době. V sousedství této stěny je kamenný pilíř z hrubého lomového zdiva. V přízemí se zachovala ve třech místnostech renesanční hřebínková klenba s lomenou vrcholnicí, po dvou polích v každé z nich, a ve čtvrté valená klenba s lunetou. Podrobnějším průzkumem patek bylo zjištěno, že byla teprve dodatečně přistavěna k mnohem starším, patrně ještě gotickým, obvodovým nebo vnitřním stěnám z hrubého neotesaného lomového kamene stejného typu jako ve sklepeních. V patře se zachovaly barokní dveřní veřeje a empírová výplň, nad nimi dřevěné nadpražní římsy. Zajímavé jsou i vazby krovů v podstřeší. Stará stodola naproti hlavní budově má na trámu monogram LH s datem 1804. Mezi hlavní budovou a stodolou jsou zříceniny obvodní zdi další staré budovy obdélného půdorysu z tesaného lomového kamene. Na dvoře se zachovala i stará hluboká studna.
Dochované konstrukce dokládají poměrně složitý stavební vývoj bývalé tvrze. Gotické sídlo, opevněné především polohou nad bezejmenným potokem a obklopené příkopem s vnějším valem, sestávalo z podsklepené obdélné budovy o rozměrech asi 26 x 16 m a z několika vedlejších staveb. Hlavní obytná budova byla během 16. stol. upravena. Tehdy vznikly především nové prostory zaklenuté hřebínkovou klenbou. Období po r. 1600 znamenalo stagnaci a přineslo pozvolný zánik, takže z jeho výbavy se dochovaly nevýrazné pozůstatky. Bývala tvrz je dnes soukromým majetkem a slouží obytným účelům.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.18123 E12.675905

Navštívená místa v okolí:
Hrady, zříceniny, tvrzeHartenberk (Hřebeny) - hrad
Církevní památkyHrušková - kostel sv. Mikuláše pod Krudumem
Hrady, zříceniny, tvrzeChlumek - tvrz
Zámky a zámecké stavbyChlumek - zámek
Hrady, zříceniny, tvrzeLoket - hrad
Hrady, zříceniny, tvrzeŠabina - tvrz


Zdroj: Encyklopedie českých tvrzí. III. díl, S-Ž. 1. vyd. Praha : Argo, 2005. ISBN 80-7203-700-0 ; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. [IV], Západní Čechy. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1985


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky