Třešť - kostel sv. Martina

Původně gotický kostel ze 14. stol., později barokně upravený, 15 km JZ od Jihlavy


Typ:Církevní památky trest3
Kraj:Vysočina
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Třešť
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.tre-fa.cz
Návštěva:12.9.2009


Kostel sv. Martina je nejstarší architektonickou památkou v Třešti. Farní ves Třešť byla založena ve 13. stol. během kolonizace pomezního hvozdu česko-moravského, v průsečíku dvou historických cest – Lovětínské a Humpolecké. První písemná zpráva o Třešti pochází z r. 1349, kdy je připomínán farní kostel sv. Martina. Tehdy náležela Závišovi z Třeště, po něm byl vlastníkem Štěpán z Březnice, který ji r. 1359 prodal moravskému markraběti Janu Jindřichovi. Ten ji ještě téhož roku prodal Šternberkům, kteří Třešť drželi do r. 1493. Po nich drželi Třešť Vencelíkové, za nichž byl postaven druhý třešťský kostel sv. Kateřiny, Herbersteinové z Korutan, Gayerové z Edelbachu, Herbersteinové a rakouští Sternbachové.
Kostel je původně gotická jednolodní orientovaná stavba s polygonálním závěrem kněžiště a dvěma obdélnými přístavky na S a J straně presbyteria. K jižní straně lodi přiléhá čtyřboká věž s vysokou podezdívkou, završená původně dřevěným zvonovým patrem. Její fasáda je hladká, prolomená jedním vchodem hrotitě zaklenutým, uzavřeným dřevěnými dveřmi. Boční fasáda je hladká, členěná jedenkrát odstupňovanými opěrnými pilíři, prolomena třemi okenními osami. Okna jsou půlkruhově zaklenutá, okno ve V stěně má dochovánu gotickou kružbu. Kružby ostatních oken jsou nové, vytvořené snad jako kopie starších v r. 1860 kameníkem K. Weignerem z Jihlavy. Vrcholně gotický pětiboký presbytář s žebrovou křížovou a paprsčitou klenbou a s opěráky vznikl zřejmě kolem r. 1400.
Zřejmě ve 2. pol. 16. stol. vznikla přístavba pozdně gotické sakristie na S straně presbytáře, zaklenutá křížovou klenbou. Za třicetileté války byl kostel údajně vypleněn Švédy. V r. 1662 v něm bylo 5 oltářů. R. 1669 byl kostel upravován a r. 1698 byla nákladem Herbersteinů zevně zbarokizována loď a dřevěné zvonové patro věže bylo nahrazeno zděným. Současně byla loď zaklenuta valenou klenbou, která musela být záhy kvůli statickým poruchám stěn lodi snesena.
V r. 1776 kostel upravoval místní tesařský mistr Jakub Lysý s tesařem Julianem Bočkem. Dřevěný strop lodi byl nahrazen novým, dřevěnou kruchtu nahradila kruchta zděná, k J straně presbytáře byla přistavěna nová sakristie. Stará S sakristie byla přestavěna na kapli otevřenou do presbytáře nově prolomenými oblouky a její Z klenební pole bylo strženo kvůli vestavbě panské oratoře s rovným podlažím a stropem. Kostel byl vybaven novými oltáři. Hlavní oltář se nedochoval a na bočních oltářích byly později vyměněny obrazy. Upraveny byly i varhany. Kazatelnu z r. 1785 a oltář sv. Kříže vytvořil jihlavský sochař Jan Václav Prchal.
Přilehlý hřbitov je obehnán vysokou zdí, kterou v l. 1781-1783 včetně kostnice opravil zednický mistr Jakub Lukeš. Dochovala se žulová gotická křtitelnice a pozdně gotická kazatelna z konce 15. stol. Zvon z r. 1496 se nezachoval. V podlaze podvěží je osazen gotický náhrobek Jana z Hodic, na vnější straně kaple náhrobník faráře asi z rodu vladyků z Třeště, na věži se nachází figurální náhrobník Kryštofa Vencelíka z Vrchovišť z r. 1582. Od kostela směrem k Šibeničnímu vrchu vede křížová cesta, vybudovaná Franzem Killianem, vysvěcená r. 1878 a r. 1991 opravená.Lokalizace na mapy.cz GPS: N49.293662 E15.487316

Navštívená místa v okolí:
Hrady, zříceniny, tvrzeRoštejn - hrad
Církevní památkyTřešť - kostel sv. Kateřiny Sienské
Zámky a zámecké stavbyTřešť - zámek


Zdroj: Kuča, Karel. Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. VII. díl, Str-U. 1. vyd. Praha : Libri, 2008. ISBN 978-80-7277-041-0 ; www.portalvysociny.cz ; www.trest.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky