Úsov - zámek

Původně hrad založený na poč. 14. stol. rodem pánů z Bouzova, na konci 19. stol. novogoticky přestavěn, 10 km J od Mohelnice


Typ:Zámky a zámecké stavby usov
Kraj:Olomoucký
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Úsov
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.muzeum-sumperk.cz
Návštěva:24.8.2008


Podle archeologických průzkumů se jeví jako velmi pravděpodobné, že původní hrad zde vznikl kolem pol. 13. stol., zřejmě z příkazu českého panovníka Václava I. nebo jeho syna Přemysla Otakara II. Neznámý stavebník použil u nás zcela neobvyklý typ, tzv. francouzský kastel, který je charakterizován mohutnými věžemi předsunutými před hradbu.
První písemná zmínka o hradu pochází z r. 1260, kdy zde sídlil zeměpanský úředník Jiljí ze Švábenic. Kolem r. 1330 se hrad dostal do držení pánů ze Šternberka, avšak již po 20 letech jej moravská markrabata získala zpět a držela do poč. 15. stol. Hrad byl občasným sídlem synovce Karla IV., markraběte Prokopa, jemuž sloužil ve válkách s jeho bratrem Joštem jako důležitý opěrný bod.
V l. 1416-1513 vlastnili hrad páni z Vlašimi, kteří přestavěli hradní palác. Také jejich nástupci, páni z Boskovic, prováděli na hradě dílčí úpravy a drobné přístavby. Sňatkem dvou dcer posledního boskovického majitele Jana Šembery Černohorského z Boskovic s dvěma bratry Lichtenštejny se Úsov s celým panstvím stal r. 1597 základem lichtenštejnského majetku na severní Moravě. V rukou tohoto rodu zůstal hrad až do r. 1945.
Tím však přestal být hrad panským sídlem a navíc utrpěl za třicetileté války, neboť byl r. 1643 vydrancován Švédy a vypálen. Po válce byl jen nouzově opraven a teprve kníže Jan Adam Ondřej dal úsovské sídlo koncem 17. stol. důkladně opravit. Za něho byl postaven hlavní zámecký palác, jenž aspoň zčásti projektoval známý italský barokní architekt Domenica Martinelli.
V objektech úsovského zámku sídlila po dlouhou dobu správa panství, v l. 1852–1867 zde působila první lesnická škola na Moravě, v l. 1911–1914 městská obchodní mlynářská škola a v meziválečném období česká obecná menšinová škola. V r. 1898 umístil Jan II. z Lichtenštejna do zámeckých interiérů lesnické a lovecké muzeum s bohatými sbírkami zvířeny z rozsáhlých lichtenštejnských panství a z loveckých výprav do Polska, Itálie, Afriky a Indie. Ve sbírkách úsovského zámku je přes 4000 kusů přírodnin, z toho na 700 kusů rohů a parohů lemujících zdi chodeb a zámecké schodiště.
Sály v prvním poschodí představují trofeje africké zvířeny, především antilop, gazel, lebku a kly slona, lva pustinného, zebry a nosorožce pocházejících z přelomu 19. a 20. stol. Sály druhého poschodí prezentují naše ptáky a savce. Doprovodné exponáty mají loveckou tematiku, jsou zde vystaveny kolekce zbraní, nábytek vyrobený z kořenů stromů a předměty dokumentující lesnictví na poč. 20. stol. Lovecko-lesnické muzeum v Úsově je ojedinělým historickým muzeem tohoto druhu ve střední Evropě. Prezentuje lovecké a přírodovědné sbírky v původní lichtenštejnské instalaci z přelomu 19. a 20. stol. Exponáty staré téměř 100 let se zachovaly v původním stavu.Lokalizace na mapy.cz GPS: N49.799044 E17.014464

Navštívená místa v okolí:
Města, lidová architekturaUničov - město


Zdroj: www.hrady.cz ; www.usov-muzeum.cz ; erb přejat z www.castles.cz ; rekonstrukce z www.beatris.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky