Valečov - zřícenina

Zřícenina skalního hradu založeného na poč. 14. stol., užívaného jako skalní byty až do r. 1900, 5 km JV od Mnichova Hradiště


Typ:Hrady, zříceniny, tvrze valecov
Kraj:Středočeský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Valečov
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.bosen-obec.cz
Návštěva:25.7.1996, 14.8.2011


Hrad leží na SZ okraji bradlových skal tvořících Z hranici Českého ráje. Vznikl nejspíše na místě staršího pravěkého sídliště. Přesnou dobu založení hradu neznáme. První písemná zpráva o jeho majitelích je z l. 1316-1318, z doby šarvátek zdejší drobné šlechty s Vokem z Roštejna - jednou z větví rodu Valdštejnů. Hrad byl v té době pravděpodobně jen dřevěný a z části vytesaný do skály.
První kamennou stavbou byl palácový komplex na čtyřech hradních skalách z pol. 14. stol. Soudí se, že tento komplex byl zazděním puklin na straně do parkánu spojen v jeden blok a jejich opracovaná temena vytvořila základ paláce. Pukliny mezi skalními bloky sloužily jako pomocné prostory - vinné, pivní a chlební sklepy, kuchyně a komunikace.
O původním dřevěném opevnění svědčí stopy silného požáru na skalách v parkánu v místech původní hradby. Jeho stopy jsou památkou na dobytí a vypálení hradu r. 1439, kdy se jej zradou zmocnil Jindřich z Vartemberka. Hrad byl v rozvalinách pravděpodobně až do pol. 15. stol., kdy jej Vaněk z Valečova, královský úředník Jiřího z Poděbrad, znovu vybudoval a řádně opevnil.
V té době přibylo k hradu mohutné opevněné podhradí, lemované kamennou hradbou s dělostřeleckými baštami, s hospodářskými budovami. Druhé, menší podhradí se nacházelo pod parkánem. Obě podhradí jsou dnes přeměněna v sady. Předhradí J od palácového jádra hradu sloužilo jako zimoviště vojska.
Poslední rozsáhlejší úpravy jsou datovány do období po r. 1555, kdy po smrti Jiřího Vančury z Řehnic bylo panství i hrad rozděleno mezi jeho syny Hynka a Zikmunda. Rozdělením vznikly z kdysi celistvého hradního komplexu dvě torza s podstatně menší možností využití. Palácové jádro ztratilo svůj pevnostní charakter a hrad sloužil jako přechodné sídlo panstva a sídlo správy obou částí panství.
Proto se další majitelé snažili získat do držení celý hrad. Podařilo se to až r. 1592 Markétě a Albrechtu Zdeňku Kaplířovi ze Sulevic. Spojení hradu však trvalo jen do r. 1610, kdy po smrti Jindřicha Kapouna ze Svojkova dochází opět k rozdělení hradu mezi jeho syna Kryštofa a vnuka po druhém synovi Janovi. Takto je rozdělen až do r. 1620, kdy Jindřich Jan prodává svou půli hradu a panství strýci Kryštofovi. Hrad i panství bylo r. 1623 Kapounům ze Svojkova zkonfiskováno a získal ho Albrecht z Valdštejna. R. 1646 hrad koupil Daniel Freisleben z Buschhofenu.
Hrad byl po třicetileté válce ve velmi špatném stavu, obyvatelný byl prakticky pouze nový palác, který sloužil jako obydlí správce panství a obročního, ale po centralizaci správy panství odcházejí i tito úředníci a hrad je ponechán osudu. Poté hrad sloužil jako obydlí chudiny a zdroj levného stavebního materiálu.
Poslední obyvatelé skalních bytů na Valečově se museli vystěhovat na základě nařízení c.k. okresního hetmanství v Mnichově Hradišti z 5. října 1892.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.510609 E15.026452

Navštívená místa v okolí:
Hrady, zříceniny, tvrzeDrábské světničky - zřícenina
Hrady, zříceniny, tvrzeKost - hrad
Hrady, zříceniny, tvrzeZvířetice - zřícenina
PivovarySvijany - pivovar


Zdroj: www.hrady.cz ; erb přejat z www.castles.cz ; rekonstrukce z www.beatris.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky