Veltrusy - zámek

Barokní zámek rodu Chotků z poč. 18. stol., postavený na netypickém půdorysu tvaru písmene X, 5 km SV od Kralup nad Vltavou


Typ:Zámky a zámecké stavby veltrusy
Kraj:Středočeský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Veltrusy
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.zamek-veltrusy.cz
Návštěva:22.8.1995, 8.8.2010


Původně středověká ves Veltrusy ležící v dolním Povltaví byla obklopena polnostmi a lesy, které se jakožto součást panství Jeviněves-Veltrusy staly v r. 1698 dědictvím Marie Terezie ze Scheidlerů, jež se v témže roce provdala za hraběte Václava Antonína Chotka. Rod Chotků patřil ke staré české rytířské šlechtě poznamenané pobělohorskými konfiskacemi, a proto společensky a majetkově výhodný sňatek Václava Antonína Chotka umožnil nejen zisk význačných státních funkcí, díky nimž byl povýšen nejprve do baronského a v r. 1723 do hraběcího stavu, ale především postupný vzrůst jeho hmotného bohatství, nároků na životní a kulturní styl.
Této stoupající úrovni odpovídal i požadavek na podobu reprezentačního sídla, které před r. 1716 hrabě Václav Antonín Chotek zahájil. O přesné dataci stavby a dalších k ní se vztahujících detailech však víme překvapivě málo informací. Lze se však domnívat, že jako vzor pro podobu veltruského zámku posloužil letohrádek Althanů ve Vídni – Rosavě, který byl postaven na konci 18. stol. a r. 1869 byl zbořen. Zámek Veltrusy projektoval buď císařský architekt G.B. Alliprandi nebo jeho následovník F.M. Kaňka. Po poškození povodní r. 1764 nechal Rudolf Chotek zámek Veltrusy opravit a rozšířit a ještě na sklonku 18. a v 1. čtvrtině 19. stol. byl při něm zřízen anglický park s řadou romantických staveb. Chotkům náležel veltruský zámek, který užívali jako místo odpočinku a zábav, až do svého zestátnění r. 1945. Ve 2. pol. 18. stol. na zámku několikrát přenocoval proslulý rakouský vojevůce generál Ernst Gideon von Laudon. Neblahým datem byl pro zámek Veltrusy r. 2002, kdy byl poničen katastrofální povodní. Její následky se dodnes odstraňují. Areál je ve správě Národního památkového ústavu a r. 2002 byl prohlášen národní kulturní památkou.
Zámek Veltrusy je ukázkou vrcholného baroka 1. pol. 18. stol. Má půdorys písmene "x" s čestným dvorem, který na S uzavírá mřížový plot s alegorickými sochami dvanácti měsíců a čtyř ročních období. Z této strany také k zámku vede alej. Křídla zámku jsou patrová, centrální budova má podobu dvoupatrového válce se střechou ve tvaru kupole. Z čestného dvora vede do prvního patra zámku dvouramenné schodiště s vázami a sousošími od F.A. Kuena z l. 1716–1719. Při čestném dvoře stojí budovy správního a hospodářského charakteru. Na J na zámek navazuje anglický park o rozloze 300 ha, v němž stávaly různé, pouze částečně dochované, romantické stavby z poč. 19. stol. (např. pavilónek Marie Terezie, Laudonův pavilónek, Egyptský most či tzv. Červený mlýn, v němž je dnes umístěn dům s pečovatelskou službou).
Interiéry reprezentačního charakteru se nacházejí v prvním patře zámku. Hlavní sál, jenž zabírá první i druhé patro centrálního pavilonu a je přístupný dvouramenným schodištěm z čestného dvora, zdobí nástropní malba od J. Pichlera s alegorií čtyř ročních období. Ostatní místnosti mají bohatou výzdobu štukem a rokokovými malbami. Mobiliáře sestávají z cenného nábytku, obrazů, kachlových kamen, lustrů, porcelánu apod. Pozoruhodnou štukovou a mozaikovou výzdobu má sala terrena.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.277606 E14.329889

Navštívená místa v okolí:
Technické zajímavostiČervený mlýn - vodní mlýn
Přírodní zajímavostiDřínovská stráň - přírodní památka
Hory a rozhlednyHostibejk - vrch
Zámky a zámecké stavbyChlumín - zámek
Přírodní zajímavostiMinická skála - přírodní památka
AkceNelahozeves - hrnčířské trhy
Zámky a zámecké stavbyNelahozeves - zámek
Přírodní zajímavostiOtvovická skála - přírodní památka
Přírodní zajímavostiSprašová rokle u Zeměch - přírodní památka
AkceVeltruský Corvus - bitva


Zdroj: text i erb přejat z www.castles.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky