Žerotín - zřícenina

Skromné zbytky hradu založeného pány erbu orlice před pol. 13. stol., v 16. stol. renesančně upraven, 15 km JV od Loun


Typ:Hrady, zříceniny, tvrze zerotin
Kraj:Ústecký
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Žerotín
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.ouzerotin.cz
Návštěva:24.4.1999, 22.3.2014


Nejstarší zpráva o vsi pochází z r. 1250, kdy zde seděl Ratiboř ze Žerotína. Ačkoli o vzniku hradu Žerotína (do 16. stol. byl užíván název Žirotín) nejsou žádné zprávy, je možné klást jeho založení do l. 1250-1290, do doby Habarta ze Žerotína, otce Plichty ze Žerotína, známého z Dalimilovy kroniky. Habartovi synové Jaroslav a Plichta bojovali po boku řádu německých rytířů v Prusku a Plichta ještě s Janem Lucemburským v r. 1322 v bitvě u Mühldorfu, kde padl. Jejich potomci drželi hrad Žerotín s městečkem Panenským Týncem až do r. 1462. Jaroslav a Plichta za Žerotína stranili v husitské době císaři Zikmundovi a s Lounskými měli dlouholeté spory. Ve válkách husitských drželi polovinu Žerotína Házmburkové, z nichž Jan se stal v době poděbradské majitelem celého hradu. Na poč. 16. stol. držel hrad Čeněk Míčan z Klinštejna, po něm Petr Chotek z Vojnína. Sňatkem jej získal Jindřich Brozanský z Vřesovic, od něhož jej r. 1583 koupili bratři Jindřich a Bedřich Doupovcové z Doupova. Bedřichův syn Vilém Vojtěch se zúčastnil stavovského povstání v l. 1618-1620. Po smrti v r. 1621 byla třetina jeho majetku zkonfiskována, včetně hradu a vsi Žerotína. R. 1623 je koupil hrabě Jan Zdeněk Vratislav z Mitrovic. Hrad značně utrpěl za třicetileté války, zejména při švédském vpádu r. 1639. Když r. 1673 koupil Žerotín s příslušenstvím Ferdinand Popel z Lobkovic, byl hrad již tak zpustlý, že jej nebylo možno obývat. R. 1678 koupil starý hrad Gundakar z Ditrichštejna a připojil jej i s dvorem k panství budyňskému. Část hradních staveb postupně rozebrali místní obyvatelé, část se zřítila sama.
Popis Žerotína z r. 1859 uvádí, že hrad byl obehnán dvojím dosud patrným valem. Na vnitřním valu zřídili Ditrichštejnové r. 1857 sušárnu švestek. Hradní valy a rozvaliny byly osázeny ořechy a třešněmi. Hrad býval podlouhlý, 34 kroků široký a 48 kroků dlouhý. Zůstaly z něho dvě vysoké zdi, pozůstatek někdejších věží, v jejichž horní části bylo vidět díry po koulích, známky násilného dobývání. Mezi oběma věžemi k Z straně byl prostorný, dobře zachovalý sklep a dnes již zazděný dvojí průchod, jeden vedl pod dvůr, druhý do lesa.
Dodnes se z hradu zachoval jen kus zdiva, asi z hradního paláce. Na zbytcích omítky se rýsuje psaníčkové sgrafito. To může být dokladem, že buď Jindřich Brozanský z Vřesovic anebo Doupovcové dali ve 2. pol. stol. původní hrad přestavět. U zřícenin hradu jsou znatelné příkopy a areál hradních staveb.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.285991 E13.909692

Navštívená místa v okolí:
Církevní památkyČernčice - kostel sv. Vavřince
Hrady, zříceniny, tvrzeDivice - tvrz
Hrady, zříceniny, tvrzeNeprobylice - tvrz
Církevní památkyPanenský Týnec - klášter klarisek s kostelem P. Marie
Města, lidová architekturaTřebíz - skanzen
PivovaryRodinný pivovar Zichovec - pivovar
Prehistorické památkyZkamenělý pastýř - menhir


Zdroj: www.mesta.obce.cz ; erb přejat z www.castles.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky