Židlochovice - zámek

Původně vodní tvrz přestavěná na renesanční zámek, později barokně a empírově upravený, 20 km J od Brna


Typ:Zámky a zámecké stavby zidlochovice
Kraj:Jihomoravský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Židlochovice
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.lesycr.cz
Návštěva:23.7.2009


Tvrz v Židlochovicích se poprvé připomíná r. 1349, kdy náležela Archlebovi ze Židlochovic a Bohušovi ze Ždánic. R. 1351 prodal olomoucký arcijáhen Vítek Židlochovice Alšíkovi a Janovi z Fulštejna, kteří je už r. 1353 spolu s Unkovicemi zapsali moravskému markraběti Janu Jindřichovi. Markrabě Jošt, syn a dědic Jana Jindřicha, daroval r. 1407 městečko Židlochovice s tvrzí a mýtem Vilému Zajícovi z Valdeka. Poté, co Vilém r. 1420 padl v bitvě pod Vyšehradem, prodala jeho vdova Dorota z Královic židlochovické panství Jindřichovi z Valdštejna. Valdštejnové vlastnili Židlochovice až do r. 1482, kdy je získali páni z Boskovic, po nichž přišli Pernštejnové.
V průběhu 15. a 16. stol. byla židlochovická tvrz rozšířena a opevněna. Podrobnosti o fázích stavebního vývoje nejsou známy, lze však rozpoznat, že mocné zemní opevnění se čtyřmi rondely a barbakánem je typickým dílem Pernštejnů. R. 1567, po krátké éře Ždánských ze Zástřizl, připadly Židlochovice Žerotínům. Po r. 1570 přestavěl Bedřich ze Žerotína židlochovický hrad renesančně, takže sídlo získalo podobu opevněného zámku. Ani mocná fortifikace však nezabránila, aby r. 1645 zámek neobsadili Švédové a nepoškodili jej. Napáchané škody odstranili po třicetileté válce Valdštejnové, kteří byli držiteli Židlochovic v l. 1616–1689. Turecko–tatarská hrozba si r. 1663 ještě vynutila i opravu zámeckého opevnění, to však už postupně ztrácelo na významu.
Po r. 1722 nechal hrabě Filip Ludvík ze Sinzendorfu zámek barokizovat. K poslední radikální přestavbě objektu přistoupili r. 1822 a opakovaně v l. 1842–1854 Habsburkové, kteří zámek koupili od Ditrichštejnů. Od r. 1921 náleží Židlochovice státu. Po r. 1945 byl židlochovický zámek upraven pro účely vlády, jimž slouží podnes.
Po většinu své historie vypadalo židlochovické panské sídlo zcela jinak než dnes. Původní tvrz měla půdorys téměř čtverce 55 × 50 m, obehnaného téměř 2 m silnou zdí a příkopem. Budovy tvrze tvořily obvodovou zástavbu na SZ a JZ. Po pernštejnské přestavbě v 16. stol. byly Židlochovice mohutnou pevností, obehnanou dvojnásobným obezděným příkopem s impozantní mezilehlou zemní fortifikací. Tu tvořil sypaný val s vnější patní zídkou a čtyřmi mohutnými rondely v nárožích. Vstup na V ještě navíc chránil oblý barbakán, stojící ve vnějším příkopu. Za Valdštejnů vzniklo JV křídlo. Po r. 1722 byl zrušen vnitřní příkop a zbudováno křídlo táhnoucí se na JV. K úplnému odstranění židlochovické fortifikace přistoupili po r. 1819 Habsburkové, kteří současně nechali snížit boční křídla, budovu celkově upravit v duchu pozdního empíru a nedílně ji propojit s parkem.
Úroveň interiérů odpovídá současnému využití objektu. Za vstupem je hala s reprezentačním schodištěm, okna hlavních sálů se otevírají do zahrady. Místnosti mají plastickou výzdobu a grisailovou malbu. Jsou převážně plochostropé, ačkoli vývojově starší prostory mají někdy klenby.
Současná podoba zámku Židlochovice jeho složitý stavební vývoj už příliš neprozrazuje. Zámek je trojkřídlá budova s čestným dvorem otevřeným na SV, jejíž boční křídla jsou pouze přízemní a na levé, z nichž navazuje objekt bývalé jízdárny a správní budovy. Hlavní budova zámku je dvoupatrová s valbovou střechou. Z obou dlouhých průčelí vystupují mělké rizality s tympanony a kuželkovými balustrádami. Fasády jsou ploché, nevýrazné, s plasticky rámovanými okny a na zahradní straně i nikami se sochami. Na JZ navazuje na zámek park.Lokalizace na mapy.cz GPS: N49.035477 E16.613367

Navštívená místa v okolí:
Hory a rozhlednyAkátová věž - rozhledna
Přírodní zajímavostiVýhon - přírodní park


Zdroj: www.castles.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky