NA PIVEČKO K ZRCADLOVÉ KOZE


Podloktuší (0 km) - Rotštejn–zříc. (1 km / 1 km) - Klokočské průchody (1 km / 2 km) - Zdenčina skála (2,5 km / 4,5 km) – Záholice (1 km / 5,5 km) – odbočka k řece pod Rohlinami (1,5 km / 7 km) – Zrcadlová koza (1 km / 8 km) – Betlémské skály (2,5 km / 10,5 km) – Klokočské průchody (2 km / 12,5 km) – Klokočí (0,5 m / 13 km) – Podloktuší (1,5 km / 14,5 km)


Popis trasy :

S výletem do přírodní rezervace Klokočské skály se podíváme do méně známé a méně navštěvované V části CHKO Český ráj. Túru zahájíme u penzionu Na Špici v obci Podloktuší ležící pod Kozákovem na křižovatce silnic č. 282 a 283 vedoucích z Turnova do Železného Brodu a do Semil. Místo je dostupné autobusem, zastávka se nachází přímo naproti penzionu, nicméně nejsnáze se sem dostanete vlastním vozem, který je možné zaparkovat přímo u křižovatky na štěrkové ploše.
Od penzionu se vydáme vpravo po žluté TZ po silnici č. 283 k místu, kde ji kříží cyklotrasa č. 4015 a odbočíme vpravo na Rotštejn. Stoupáme úzkou silničkou až do obce, nad níž se vypíná stejnojmenný skalní hrad. Asi v polovině obce uhneme po žlut0 TZ vlevo a stoupáme ke skalním blokům se zříceninou, přístupnou pouze v návštěvních hodinách. Skalní hrad ze 2. pol. 13. stol. byl založen některým z příslušníků rodu Markvarticů. O skromné pozůstatky hradu se dnes stará spolek Ochrana Klokočských skal, z.s.
Po prohlídce hradu vystoupáme po žluté TZ na vrcholovou plošinu Klokočských skal a pokračujeme po pohodlné lesní pěšině až ke Klokočským průchodům. Cestou se z mnoha vyhlídek otevírá úžasný pohled na horu Kozákov a krajinu pod ní. Na rozcestí "Klokočské průchody" vyměníme žlutou TZ za červenou TZ a vydáme se po stejně nenáročné trase do Betlémských skal, které spolu s Klokočskými tvoří od r. 1985 přírodní rezervaci Klokočské skály. V úseku od Klokočských průchodů k odbočce na Zdenčinu skálu nás bude také doprovázet naučná stezka NS Klokočské skály. Odbočkou na skalní vyhlídku Zdenčina skála určitě nesmíte opovrhnout, nabízí se z ní krásný pohled do údolí Jizery a na vzdálený Ještědský hřeben.
Až se dosytosti pokocháme výhledy, vrátíme se zpět na hlavní trasu a po červené TZ sestoupáme do obce Záholice. Červená TZ pokračuje rovně do Turnova, my se ale dáme uličkou u nízkého bílého domku s dřevěným štítem vpravo. Projdeme vesnickou zástavbou, v zatáčce mineme slepou odbočku a na křižovatce se vydáme po silnici vpravo. Za obcí se silnice rozdvojuje, vpravo pokračuje na Rohliny a vlevo klesá k řece. Dáme se po silnici k řece, a pak první odbočkou vlevo, čímž se napojíme na zelenou TZ. Pokračujeme údolím ve směru toku řeky Jizery až k vyhlášené restauraci U Zrcadlové kozy, kam rád chodíval se svým přítelem i básník Jaroslav Seifert.
Restaurace je příjemnou zastávkou jak pro vodáky, tak pro turisty a cykloturisty, jichž je tu požehnaně. Nezapomeňte si dát jedny dobře vychlazené Svijany a přečíst si legendu o Zrcadlové koze, která je veršem popsaná a obrazem vymalovaná ve svérázném interiéru restaurace.
Po příjemném odpočinku se vydáme po zelené TZ zpět k místu, kde se pohodlná asfaltka vedoucí podél řeky setkává se silničkou, po níž jsme přišli ze Záholic. Po silnici vystoupáme ke křižovatce před Rohlinami a uhneme prudce vlevo směrem na Rohliny/Klokočí. Mineme dva opravené domy a v zatáčce spatříme po pravé ruce bývalou studnu, podél níž vede lesem pěšina do Betlémských skal. Pozor, tato cesta není značená! Skalami vystoupáme na hřeben, kde se napojíme na červenou TZ směr Klokočské průchody, kterými sejdeme do obce Klokočí a po místní komunikaci pokračujeme vpravo do Rotštejna a odtud po známé žluté TZ zpět k penzionu Na Špici.


Výškový profil :


Zajímavosti na trase :

Klokočské a Betlémské skály

Klokočské skály spolu s nedalekými Betlémskými skalami tvoří od r. 1985 přírodní rezervaci Klokočské skály. Skalní věže jsou tvořeny prvohorními svrchnokřídovými pískovci o mocnosti až 60 m, které byly vyzdviženy do plošiny zakončené asi 1600 m dlouhou skalní stěnou. Kromě pro pískovcové oblasti typických skalních měst, která se vytvářejí na okrajích pískovcových masivů, se v této oblasti vytvářejí útvary, které jsou označovány jako pseudokras. Podobně jako ve vápencových a dolomitových oblastech zde dochází ke zkrasovatění, tedy vytváření jeskyní a dutin a s nimi spojených povrchových krasových jevů. Zatímco pravý kras vzniká chemickým rozpouštěním a případně usazováním hornin, pseudokrasové jevy vznikají hlavně mechanickým zvětráváním způsobeným fyzikálním rozrušováním horniny vlivem střídání teplot a zamrzání vody. Celkem je v Klokočských a Betlémských skalách registrováno okolo tří set pseudokrasových jeskyní.

Rotštejn

Hrad byl založen v pol. 13. stol. na třech skaliskách šlechtici z rodu Markwarticů. Již r. 1318 za doby Voka II. z Rotštejna, který měl spory se šlechtici z okolí, byl hrad dobyt a vypálen. Později byl obnoven a pravděpodobně přežil bez větší úhony i husitské války. V r. 1514 je ale hrad uváděn již jako pustý. Nové obyvatele získal hrad za třicetileté války, kdy se sem stáhli obyvatelé okolních vesnic, kteří ve skalách pod hradem vybudovali provizorní příbytky. Postupně tu vzniklo pět usedlostí s chlévy, z nichž některé byly obývány ještě v 19. stol. V 1. pol. 20. stol. pak došlo ke zřícení části hradního zdiva a kusu jedné ze skal. V r. 1941 byla skrz hrad vylámána turistická stezka a přímo do hradu bylo vytesáno schodiště. Dnes se o hrad stará občanské sdružení Ochrana Klokočských skal.

Klokočské průchody

Klokočské průchody nad obcí Klokočí jsou nejznámější a možná také nejpůsobivější přístupovou cestou do oblasti Klokočských skal. Jedná se o 70 m dlouhou skalní soutěsku nad obcí Klokočí. Ve středověku tudy vedla stará kupecká slezská cesta a dodnes můžete ve skalách spatřit kupecké značky.

Zrcadlová koza

Proslulá restaurace Zrcadlová koza se nachází nedaleko Turnova na levém břehu řeky Jizery. Odedávna je vyhledávaným cílem nejen turnovských obyvatel, ale také oblíbenou zastávkou turistů, cyklistů a vodáků, kteří sjížděli Jizeru. Pokud bylo hezké počasí, mohli hosté využívat kromě výčepu také terasu nebo zahrádku, v jejíž blízkosti bylo ohniště a gril. Louka mezi hostincem a řekou sloužila rovněž ke stanování nebo ke slunění na lehátkách, která byla k zapůjčení v hostinci. Na vyhlášenou hospodu vzpomíná ve svých pamětech i básník Jaroslav Seifert, jenž často jezdil do Turnova za svým přítelem Janem Bartošem. Známá je Legenda o Zrcadlové koze, vysvětlující původ názvu restaurace.Zobrazení trasy na GPSies.com :Zdroj: www.cestovatel.cz ; www.zrcadlovakoza.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky