NA SKOK DO HRANICKÉHO KRASU


Hranice (0 km) – Svrčov (0,5 km / 0,5 km) – Hranická propast (0,5 km / 1 km) – Teplice nad Bečvou (1 km / 2 km) – Zbrašovské aragonitové jeskyně (0,5 km / 2,5 km) – Hranice (2,5 km / 5 km)


Popis trasy :

Vydáte–li se na dovolenou do okolí moravských Hranic, nezapomeňte navštívit naši nejhlubší propast zvanou Hranická. V r. 2016 se propast oficiálně stala nejhlubší zatopenou jeskyní světa. Pomocí dálkově ovládaného robota byla naměřena hloubka 404 m, přičemž robot ještě nedosáhl dna. Byl limitován délkou napájecího kabelu. Ačkoli se jedná o světový unikát, je místo turisty poněkud opomíjeno a nenarazíte zde na žádné davy. O to kouzelnější bude naše procházka.
Ideálním východiskem pro výlet je ATC Hranice, nacházející se za železniční tratí na JV okraji Hranic na Moravě v blízkosti řeky Bečvy. Kemp nabízí za velmi přijatelné ceny ubytování ve stanech, chatkách a bungalovech a je snadno dostupný z železniční stanice Hranice na Moravě-město nebo Teplice nad Bečvou.
Přímo před vstupní branou kempu stojí rozcestník "Autocamp", podle nějž se vydáme po červené turistické značce TZ podél trati směrem ven z města k Hranické propasti. U rozcestníku začíná též NS Hůrka, která vede paralelně s červenou TZ až do Teplic nad Bečvou. Po červené TZ značce dojdeme bez odbočování přímo k propasti. Cestou se otevírají pěkná panoramata z upravených vyhlídek do údolí Bečvy a na lázně Teplice nad Bečvou, k nimž vedou četné odbočky od vyznačené trasy. Budete–li pozorní, můžete při značené turistické trase zhruba v polovině vzdálenosti mezi kempem a propastí zaznamenat i nevýrazné zbytky hrádku Svrčov postaveného patrně ve 14. stol. Místo je osazeno informační tabulí naučné stezky a turistickým popisem KČT.
Od hradu pokračujeme dále po červené TZ až k Hranické propasti. Propast není volně přístupná, je oplocena a lze do ní nahlédnout pouze zvrchu. V době naší návštěvy navíc bránily lepšímu výhledu stromy a všudypřítomné bujné křoví. Po potvrzení světového prvenství v r. 2016 byla navržena lepší propagace lokality a zvýšení informovanosti návštěvníků. Třeba dojde i na úpravu okolí a zkvalitnění výhledu ;-) Propast je navíc zatopena vodou a do dnešního dne nebyla přesně stanovena její hloubka. Celková potvrzená hloubka suché i mokré části je cca 473,5 m.
Od propasti sestoupáme po červené TZ do údolí Bečvy, přejdeme železniční trať ve stanici Teplice nad Bečvou a hlavní silnici Hranice–Hustopeče nad Bečvou, za přechodem pro chodce seběhneme několik schodů a pokračujeme vpravo po červené TZ upraveným lázeňským parkem v Teplicích po proudu řeky k mostu přes Bečvu. Přejdeme řeku a za mostem odbočíme vlevo a jdeme dále po červené TZ přes kolonádu ke zpřístupněným Zbrašovským aragonitovým jeskyním.
Jeskyně vznikly působením atmosférických a teplých minerálních vod vystupujících z velkých hloubek ve vápencích. Na rozdíl od jiných jeskyní zde prakticky nenaleznete běžné krápníky, ale zato uvidíte tzv. raftové stalagmity a navíc Vám tu ani nebude zima. Kyselka totiž zdejší prostředí ohřívá na příjemných 15 stupňů.
Po prohlídce jeskyní se vrátíme přes most na pravý břeh řeky a podél frekventované silnice dojdeme zpět do Hranic. U čerpací stanice zahneme vpravo a po místní komunikaci rovnoběžné s hlavní silnicí dojdeme na křižovatku. Odbočíme vpravo a podejdeme železniční most, za nímž se už nachází ATC Hranice. Výlet si můžeme prodloužit o prohlídku historického centra města s renesančním zámkem a řadou dalších architektonických památek.


Výškový profil :


Zajímavosti na trase :

Svrčov

Nevýrazná zřícenina gotického hradu založeného pravděpodobně na poč. 14. stol., který se v písemných pramenech objevuje s jistotou jen r. 1548, kdy byl již pustý. Nadějnou zmínkou o době jeho života představuje predikát Zbyňka ze Svrčova na listině z r. 1336. Ve 2. pol. 14. stol. patřil hrad Oldřichu z Mydlovar, který jej prodal Lackovi z Kravař. Od Kravařů přešel na Kladorubské ze Svrčova, kteří jej drželi po celé 15. stol. Poté se stal součástí drahotušského zboží pánů z Pernštejna. R. 1548 prodal Jan z Pernštejna drahotušské zboží s pustým hradem Václavu Haugvicovi z Biskupic. Hrad byl zřejmě opuštěn po připojení k drahotušskéhu zboží. Snad byl zničen již za česko-uherských válek v 70. letech 15. stol.

Hranická propast

První písemné zmínky o propasti najdeme již v 16. stol. Na rozdíl od většiny krasových útvarů nevznikla leptáním vod prosakujících z povrchu, ale silnými výrony termálních minerálních pramenů z hlubin. Největší naměřená, ale nepotvrzená hloubka je 329,5 m. Největší potvrzená hloubka je 274,5 m, které dosáhla sonda Hyball v r. 1995. Hloubka suché části je 69,5 m, zbytek se nachází pod hladinou vody. Jedná se tak o nejhlubší propast u nás. Součástí propasti je i jeskyně nad hladinou vody, tzv. Suchá rotunda. Nejhlubší ponor člověka byl učiněn r. 1993. M. Pauwels tehdy při potápění s Heliem dosáhl hloubky 155 m. Největší hloubky s kyslíkovou bombou dosáhl M. Černík v r. 1985, a to rovných 100 m.

Teplice nad Bečvou

Významné moravské lázně specializující se na špičkovou kardiorehabilitaci klientů s důrazem na prevenci vzniku srdečních a mozkových příhod. K lázeňskému využití místa položil základ tehdejší majitel hranického panství Jan Kropáč z Nevědomí, který nechal r. 1553 vybudovat kamennou nádrž ke koupání, do níž byly svedeny nejvydatnější prameny minerální vody. V r. 1711 byla na levém břehu řeky Bečvy postavena první lázeňská budova v místě dnešního lázeňského sanatoria Bečva architektů Karla Kotase a Oskara Oehlera, postaveného v l. 1931-1949. Ve 30. letech 20. stol. byly vědecky prokázány léčebné účinky zdejší unikátní minerální vody pro léčení srdečně-cévních onemocnění a začalo období velkého rozmachu lázní.

Zbrašovské aragonitové jeskyně

Zbrašovské aragonitové jeskyně leží v malebném údolí řeky v lázních Teplicích nad Bečvou. Jde o jedinečný jeskynní systém evropského významu vzniklý současným působením atmosférických vod a teplých minerálních vod vystupujících z velkých hloubek ve vápencích. Unikátní výzdobu tvoří minerál aragonit, dále tzv. gejzírové stalagmity a kulovité sintrové povlaky připomínající koblihy. Nejnižší úrovně jeskyní jsou trvale zaplněny plynem oxidem uhličitým. Jsou nejteplejšími jeskyněmi v celé České republice s celoroční stálou teplotou 14°C. Byly objeveny v r. 1912 a pro veřejnost jsou zpřístupněny od r. 1926.

Hranice

Město založené na konci 13. stol. na místě původní osady. Z držení klášterů přešlo hranické panství do vlastnictví šlechtických rodů. Hranice vlastnili např. Cimburkové, Pernštejnové a od r. 1622 až do pol. 19. stol. Dietrichštejnové. Město bylo obehnáno dvěma prstenci hradeb zpevněných baštami a třemi branami. Původně gotický hrad pánů z Cimburka a později Pernštejnů byl ve 2. pol. 16. stol. za Jana Kropáče z Nevědomí a jeho následovníků přestavěn na pozdně renesanční zámek s nádhernými arkádami. Od zač. 17. stol. byli ve městě trvale usazeni Židé. Připomíná je dochovaný židovský hřbitov a synagoga. V 19. stol. se město stalo důležitým průmyslovým a kulturním centrem. Už od r. 1843 tudy vedla železnice z Vídně do Krakova. Po polovině století byl vybudován prestižní areál rakousko-uherských vojenských škol, kde studovali příslušníci vysoké šlechty i významní spisovatelé Robert Musil a Rainer Maria Rilke.Zobrazení trasy na GPSies.com :Zdroj: www.helfstyn.cz ; www.pametihodnosti.cz ; www.jeskynecr.cz ; www.ltnb.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky