GADERSKOU DOLINOU NA ZŘÍCENINU HRADU BLATNICA


Blatnica-obec (0 km / 0 km) – Památník SNP (1 km / 1 km) – Konský dol, ústie (1 km / 2 km) – odbočka k hradu Blatnica (0,5 km / 2,5 km) – Blatnica-hrad (1 km / 3,5 km) – odbočka k hradu Blatnica (1 km / 4,5 km) – Konský dol, ústie (0,5 km / 5 km) – Blatnica-obec (1,5 km / 6,5 km)


Popis trasy :

Tímto výletem Vás zavedu do prastaré obce Blatnica v oblasti Turca a jejího bezprostředního okolí. První stopy osídlení se váží již ke 4. tisíciletí př. n. l. Z této doby pocházejí archeologické nálezy z jeskyně Mažarná v úbočí hory Tlstá ve výšce 300 m nad úrovní Gaderského potoka. V r. 1961 byla v Blatnici nalezena výzbroj a výstroj velkomoravského velmože datovaná do 8.-9. stol.
Na přelomu 19. a 20. stol. žila v obci Izabela Textorisová, první slovenská botanička, v jejímž domě v centru obce se dnes nachází pamětní síň. Pocházela odtud i Máša Haľamová ze známého šafranického rodu. V blízkosti kostela v barokně-klasicistním kaštelu rodiny Pronayovců z pol. 18. stol. je umístěno Muzeum Karola Plicku, českého fotografa, filmaře, etnografa, folkloristy a pedagoga. Od r. 2015 je však muzeum z technických důvodů zavřené a rekonstruuje se.
V Blatnici se dochovaly domy lidové architektury s klenutými uzavřenými branami z konce 18 a pol. 19. stol. Další významnou památkou je pomník připomínající boj proti fašismu v čase Slovenského národního povstání, umístěný na rozhraní Gaderské a Blatnické doliny na konci obce. U něj ukončíme prohlídku obce a vydáme se z rozcestí "Blatnica, pamätník" na V okraji obce po žluté turistické značce TZ do Gaderské doliny. Ti z Vás, kdo do Blatnice přijedou autem, mohou svůj vůz zanechat na parkovišti několik desítek metrů dále za památníkem. Musíte projet celou vesnici a držet se ukazatelů na Gaderskou dolinu. Cíl naší cesty, Blatnický hrad, není v obci vůbec značen.
Pohodlná asfaltová cesta se za památníkem rychle stáčí k S, po pravé straně za Gaderským potokem mineme hotel Gader a přijdeme na rozcestí "Ústie Konského dolu", kde začíná 1,8 km dlouhá naučná stezka Gaderská dolina-Blatnický hrad. Stezka má 5 zastavení a je vhodná pro všechny věkové kategorie. Namáhavější je jen samotný výstup na hrad. Až k dobře značené odbočce na hrad Blatnica vede trasa po silničce podél potoka, na jehož břeh se vyplatí dojít po jedné z mnoha vyšlapaných cestiček. Pohled na jeho dravou a nádherně zbarvenou vodu je vskutku úchvatný.
Vydáme se tedy vlevo lesem po značené odbočce ke hradu. Lesní cesta mírně stoupá, poté vede po vrstevnici, mine osamělé stavení po Vaší pravé ruce, od něhož se vydáme vlevo a záhy zabočíme vpravo do zpočátku mírného kopce a teprve při závěrečném výstupu se maličko zapotíme. Vyberete-li si k výletu "mokré" počasí, dávejte pozor na kluzké kameny a kořeny cestou.
Zříceniny hradu se kdysi tyčily na výrazném holém vrchu, nyní jsou však pohlceny lesním porostem. Přesto je ze Z části hradu nádherný výhled do Gaderské doliny a na Velkou Fatru. Hrad byl založen ve 2. pol. 13. stol. na ochranu cesty zvané Magna via vedoucí z Nitry na S. Zpustl na konci 18. stol. Stejnou cestou pak sestoupáme zpět do Gaderské doliny a po asfaltové silničce se vrátíme zpět do obce Blatnica.


Výškový profil :


Zajímavosti na trase :

Obec Blatnica

Starobylá obec v Turčianské kotlině 17 km J od Martina. Blatnica patří mezi obce, jejichž historie sahá daleko do pravěku. První stopy osídlení se datují do 4. tisíciletí př. Kr. První písemná zmínka však pochází až z r. 1230. Její obyvatelé byli poddaní majiteli hradu Blatnica, který byl ve 13. stol. postaven nad obcí. Po zrušení nevolnictví se zabývali především zemědělstvím a řemesly. Významnými rodáky obce jsou politik Matúš Dula a spisovatelka Máša Haľamová. V obci se nachází pozdně barokní kostel z 1. pol. 18. stol., zachovala se lidová architektura z konce 18. a pol. 19. stol.

Muzeum Karola Plicku

Muzeum Karola Plicku je vysunutou expozicí Slovenského národního muzea v Martine. Je instalovaná v barokně-klasicistním kastelu rodiny Pronayovců z pol. 18. stol. Věnuje se životu a dílu významného českého uměleckého fotografa, filmaře, etnografa, folkloristy a pedagoga Karola Plicku (1894-1987), zvláště jeho vztahu k hodnotám tradiční lidové kultury Slovenska. Zpřístupněná je od r. 1988. Plickova svázanost se slovenským lidem je přímo bytostná, na Slovensku objevoval jedinečné zdroje svých uměleckých podnětů, slovenskému lidu věnoval nejlepší výsledky tvořivých počinů, které dnes řadíme do zlatého fondu slovenské kultury.

Památník SNP

V obci se nachází množství drobných památek, které připomínají tvrdý zápas v boji proti fašizmu v čase Slovenského národního povstání. Centrálním symbolem tohoto boje je pomník na rozhraní Gaderské a Blatnické doliny na konci obce s textem "Z dvoch dolín – vrchmi chránený – tu život proti smrti šiel".

Gaderská dolina

Nejvýznamnější a nejkrásnější dolina v turčianské části Velké Fatry, hluboko zaříznutá v mezozoických souvrstvích. Táhne se od vyústění Turčianské kotliny v obci Blatnica směrem na JV, poté se stáčí na SV a pokračuje ke zřícenině Blatnického hradu, oddělujíc od pohoří masiv Plešovice a znovu k JV. Dolina se větví na dvě části: Vlkanová, zaříznutá ve vápencích a dolomitech a Dedošová, jenž je ve svých vyšších částech již tvořená méně odolnými slínovci. Na skalách a kamenitých srázech se vyskytují porosty borovice a méně exponované stanoviště pokrývají travnaté bučiny. Převládá zde květena vysokých vápencových Karpat.

Hrad Blatnica

Hrad vznikl ve 2. pol. 13. stol. a první zpráva o něm pochází z r. 1300, kdy byl majitelem Petr z Brezovice. Hrad byl postaven na ochranu cesty zvané magna via, vedoucí z Nitry na sever. V 15. stol. a v 1. pol. 16. stol. se majitelé hradu rychle střídají. R. 1540 získali hrad Révayovci, kteří jej rozšířili. Na konci 17. stol. se hradu zmocnili povstalci Imricha Thökölyho a na zač. 18. stol. i přívrženci Františka Rákóczyho II. Po utichnutí povstání význam hradu upadl a pomalu pustnul. Dodnes se z hradu dochovaly výrazné zbytky zdí Z věže, horního i dolního hradu a hospodářských budov.Zobrazení trasy na GPSies.com :Zdroj: www.blatnica.sk


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky