Hartenštejn - zřícenina

Zříceniny pozdně gotického hradu z pol. 15. stol., sloužícího jako opěrný vojenský bod, 20 km JV od Karlových Varů


Typ:Hrady, zříceniny, tvrze hartenstejn
Kraj:Karlovarský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Hartenštejn
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.mesto-bochov.cz
Návštěva:13.8.2000, 10.10.2011


Hrad nechal postavit Jindřich z Plavna a byl především vojenským opěrným bodem. Sloužil k ovládání a obraně panství na Bochovsku, poměrně vzdáleného od hlavního hradu Bečova. Poprvé je hrad připomínán r. 1473, kdy jej pánové z Plavna zastavili Bohuslavu ze Švamberka. Jindřich III. z Plavna zastavil Hartenštejn r. 1496 Anně Cedvicové, ale nakonec jej vyplatil a r. 1519 zde zemřel. Jeho druhá manželka, kněžna Barbora Anhaltská, se znovu provdala za Jana Mašťovského z Kolovrat, který se poté psal "z Hartenštejna". Po jeho smrti získal hrad Jindřich Mikuláš Hasištejnský z Lobkovic. Hartenštejn v té době však již ztratil svůj význam a od r. 1554 již nebyl obýván. Nový majitel prodal r. 1573 zpustlý hrad, město Bochov a tři vsi Adamu staršímu Štensdorfovi ze Štensdorfu a na Údrči. Ten hrad úsporně obnovil, ale sám bydlel v Bochově, kde r. 1579 zemřel. Jeho synové se r. 1588 o rodové panství rozdělili a Hartenštejn dostal nejstarší Anzelm, který jej o rok později vyměnil za statek Koštice s Jeronýmem starším Hrobčickým z Hrobčic a na Březně a Manětíně. Po jeho smrti zdědil Hartenštejn jeho syn. R. 1608 koupila panství v dražbě Marianna Černínová, rozená ze Svárova a od ní jej získal Vilém starší z Lobkovic a po něm Linhart Colonna z Felsu, který panství připojil r. 1609 k Andělské Hoře. Poté definitivně zpustl. V 1. pol. 20. stol. byl hrad částečně vykopán a jedna z jeho věží nepříliš šťastně dostavěna a zastřešena.
Nevelký, takřka čtvercový hrad zaujal vrchol osamělého kopce. Střed jeho tří stran zajišťovaly protáhle polookrouhlé bateriové věže vybavené klíčovými střílnami. Jejich suterény byly klenuté. Před čtvrtou stranou ležela rozsáhlá polygonální baštovitá část dispozice, z jejíhož těla ještě v blízkosti brány vystupovala drobná polookrouhlá baštička. V jednom z nároží stála nepříliš rozsáhlá podsklepená budova, další stavby je možno předpokládat při obvodu a výkopy v 1. pol. 20. stol. zjistily i volně stojící objekt v nádvoří. Stavby hradu byly zřejmě upravovány ještě v 16. stol. Přístupová cesta k hradu stoupala spirálovitě okolo návrší a její poslední část před hradem byla vedena po koruně valu před příkopem, takže příchozí, než se dostal k bráně, musel obejít všechny tři bateriové věže.
Hartenštejn je dosud nedoceněnou vrcholnou stavbou představující velmi promyšlený dělostřelecký obranný systém pracující s bateriovými věžemi, jehož význam přesahuje rámec Čech. Podoba jeho věží silně připomíná podstatně mladší Bílou věž v Rejtově opevnění Pražského hradu. Hrad stojí na počátku období stavby nejkvalitnějších pozdně gotických obranných systémů v Čechách, jejichž počátky tak posouvá do konce 60.-70. let 15. stol. Představuje zároveň jednu z nejpromyšlenějších kombinací aktivní dělostřelecké obrany s vedením přístupové komunikace.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.141582 E13.036458

Navštívená místa v okolí:
Hrady, zříceniny, tvrzeAndělská hora - zřícenina


Zdroj: Durdík, Tomáš. Ilustrovaná encyklopedie českých hradů. 3., oprav. vyd. Praha : Libri, 2009. ISBN 978-80-7277-402-9 ; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. [IV], Západní Čechy. 1. vyd. Praha : Svoboda, 1985 ; erb přejat z www.castles.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky