Horní Planá - RD Adalberta Stiftera

Rodný dům spisovatele Adalberta Stiftera v obci Horní Planá u Lipenské přehrady, 20 km SZ od Volar


Typ:Muzea, galerie, výstavy horniplana
Kraj:Jihočeský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Horní Planá
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.muzeumck.cz
Návštěva:3.8.2010


Rodný dům Adalberta Stiftera č. 21 v Horní Plané stojí při hlavní silnici na Volary a pochází ze 17. stol. Stifterův rod zde žil od doby kolem r. 1660. Majitelé domu hospodařili na svém statku a živili jako tkalci, pláteníci a obchodníci se lnem a přízí. Do poč. 19. stol. se v domě vystřídalo šest generací.
Adalbert Stifter byl prvním příslušníkem sedmé generace. Narodil se zde 23. 10. 1805 novomanželům Johannovi a Magdaleně, rozené Friepesové. Rodina se v dalších letech rozrostla o další čtyři děti. Adalbert v rodném domě prožil bezstarostné dětství. Vzpomínky na tato šťastná léta se mnohokrát promítly do jeho pozdější literární tvorby. Harmonické období dětství však skončilo ve dvanácti letech chlapcova věku. Otec zahynul r. 1817 při neštěstí na obchodní cestě. Adalbert se krátce na to s rodným domem rozloučil a r. 1818 odešel na doporučení svého učitele studovat, ale na svůj domov a na Šumavu nikdy nezapomněl. Po celý život se sem vracel. Jeho Adalbert studoval na gymnáziu v Kremsmünsteru a ve Vídni, kde sbíral i první pracovní zkušenosti. Následovalo rozsáhlé a tvůrčí období v Linci, kde mimo jiné působil ve funkci zemského školního rady pro obecné školy hornorakouské. Rodné město navštívil naposledy na podzim r. 1867, tedy několik měsíců před svou smrtí.
Do konce r. 1904 zůstal dům ve vlastnictví členů Stifterovy rodiny. R. 1910 jej zakoupila obec Horní Planá. R. 1934 vyhořel a krátce nato byla zahájena jeho rekonstrukce. Po uvedení do původní podoby sloužil jako obecní knihovna a byt.
V r. 1956 začaly přípravy na zřízení muzejního památníku. V čele úsilí stáli PhDr. Hugo Rokyta, pracovník státní památkové péče v Praze a Jan Huleš, ředitel českokrumlovského muzea. Památník Adalberta Stiftera byl v jeho rodném domě slavnostně otevřen 23. 10. 1960.
V průběhu let byla memoriální výstava několikrát rozšiřována a měněna. Současná dvojjazyčná expozice Adalbert Stifter a rodný kraj vznikla v r. 2005. Majitelem domu je Město Horní Planá, které se stará o jeho údržbu a opravy. Muzejní památník s expozicí a výstavami spravuje a provozuje Regionální muzeum v Českém Krumlově jako svou pobočku. V přízemí objektu je využito pro stálou expozici Adalbert Stifter a rodný kraj, jedna místnost slouží jako malá studovna a v půdních prostorách bývají krátkodobé výstavy, stejně jako v atriu, kde se konají i kulturní akce.
Obsahovým těžištěm obnovené, nově uspořádané a rozšířené stálé výstavy v rodném domě A. Stiftera je jeho rodiště – Horní Planá a jižní Šumava. V kulturně-historické části se návštěvník seznámí prostřednictvím dokumentů, fotografií a četných citátů s dějinami objektu rodného domu, města a památných míst v okolí. Životopisná část se věnuje Stifterovu rodu, blízkým osobám a událostem, které měly zásadní vliv na formování jeho osobnosti i díla. Vnitřní svět Stifterových úvah a pocitů na jeho životních zastávkách z l. 1805-1868 přibližují vybrané pasáže z jeho literárního díla a korespondence. Zvýšená pozornost je věnována i dalším oborům, v nichž Stifter působil.
Působivou a přívětivou atmosféru domku doplňují vystavené autentické památky na Stiftera a jeho blízké i předměty, které přibližují hornoplánské obydlí 19. stol. Ze zajímavých exponátů zaujme např. olejomalba Horní Plané, kterou namaloval A. Stifter r. 1823, ukázky rukopisů, jeho psací stůl, malířské štafle, čestný kord dvorního rady, cylindr s cestovním pouzdrem a řada dalších.
Díky zvláštní dotaci Jihočeského kraje se v l. 2003-2005 podařilo významně obohatit sbírky muzea, a tím i stálou expozici, o velké množství cenných, starších i nových, vydání Stifterových knih. Z finančních prostředků dotace byly pořízeny i nové vitríny a výstavní panely. Díky příspěvku Země Horní Rakousy byly v r. 2005 nově rekonstruovány i výstavní místnosti v podkroví. Úpravy a opravy objektu průběžně zajišťuje Město Horní Planá.Lokalizace na mapy.cz GPS: N48.765674 E14.034936

Navštívená místa v okolí:
V nejbližším okolí jsem dosud nenavštívila žádné místo


Zdroj: www.horniplana.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky