Jeseník - tvrz

Vodní tvrz v obci Jeseník založená vratislavskými biskupy na konci 13. stol., 35 km SV od Šumperka


Typ:Hrady, zříceniny, tvrze jesenik
Kraj:Olomoucký
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Jeseník
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:muzeum.jesenik.net
Návštěva:7.7.2007


Jesenická vodní tvrz byla založena pravděpodobně vratislavskými biskupy. Její existence je doložena již před r. 1284, kdy se vypočítává obvod frývaldovský. Tvrz byla patrně jeho správním centrem. Výslovně je tvrz doložena jako fortalicio r. 1374, r. 1420 je v Jeseníku zmiňována tvrz a r. 1478 dokonce hrad. Podle archeologického výzkumu tvořila středověkou tvrz jen jediná obytná věžovitá stavba o rozměrech cca 17 x 15 m, která zabírala JV nárožní části dnešní stavby a plnila i funkci obrannou. Tato věž byla obklopená vodním příkopem a možná i valem. Uvádí se také, že původní úroveň terénu byla až o 3 m nižší než je terén dnešní.
K velké přestavbě jesenické tvrze došlo na přelomu 15. a 16. stol. V této době byla tvrz častokrát v držení drobných zástavních držitelů vratislavských biskupů. Právě tehdy byl terén kolem tvrze zvýšen, stará středověká obytná věž zbořena a na její substrukci vystavěn postupně současný objekt trojkřídlé tvrze. Nejstarším křídlem je křídlo jižní. I tento nově vystavěný objekt zůstal obklopen vodním příkopem, přes nějž vedl dřevěný padací most. Později, někdy po r. 1689 byl dřevěný most nahrazen kamenným. Vstupní branská budova předstupující před severní frontu a uzavírající malé nádvoří je mladšího původu a je netypicky předsazena před hmotu tvrze o cca 2 m.
R. 1547 se tvrz navrací do přímého držení vratislavských biskupů. V době r. 1641 se o dobytí tvrze neúspěšně pokoušel oddíl švédských vojáků. Po velkém požáru r. 1727 byla tvrz několikrát upravována. V l. 1738–1745 byla tvrz postupně měněna v pohodlnou moderní rezidenci, čímž získala podobu zámku. Byla proražena okna ve venkovních zdech, zbořena věž a přistavěno druhé patro. Od r. 1766 zde po útěku z vězení v Opoli dočasně sídlil vratislavský biskup Filip Gothard Schaffgotsch.
Jako správní místo majetku vratislavských biskupů a výkonu administrativní a hospodářské funkce sloužila tvrz až do r. 1945, kdy byl objekt zestátněn. Státu patří tvrz dodnes a je pod správou Lesy ČR. Již v r. 1946 byl celý objekt uvolněn pro potřeby Vlastivědného muzea Jesenicka. V l. 1975–1976 proběhla rozsáhlá oprava objektu.
V současné době jsou ve vodní tvrzi instalovány tři stálé expozice Vlastivědného muzea. První je věnována historii jesenického regionu od pravěku, dokladům hornictví, kamenictví, vápenictví a lázeňství. Druhou stálou expozicí je rozsáhlá expozice geologie a mineralogie Jesenicka. Třetí stálou expozicí je expozice fauny a flory Jesenicka. Muzejní sbírky jsou pod vedením samostatných odborných pracovníků rozděleny také do tří částí : společenskovědní, geologické a biologické. V muzeu se nachází i dva prostory pro příležitostné výstavy, přednášky nebo komorní koncerty.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.229768 E17.207036

Navštívená místa v okolí:
Města, lidová architekturaJeseník - lázně
Přírodní zajímavostiNa Pomezí - jeskyně
Přírodní zajímavostiRejvíz - národní přírodní rezervace


Zdroj: Kuča, K. : Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Praha : Libri, 2000 ; www.jeseniky.net ; erb přejat z www.castles.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky