Krásný Dvůr - zámek

Původně renesanční tvrz přestavěná F.J. Černínem na barokní zámek s anglickým parkem a řadou romantických staveb, 5 km SZ od Podbořan


Typ:Zámky a zámecké stavby krasnydvur
Kraj:Ústecký
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Krásný Dvůr
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.krasny-dvur.cz
Návštěva:19.7.1999


Nejstarší dochované zmínky o Krásném Dvoře pocházejí ze 14. stol. Postupně se na tomto panství vystřídala celá řada feudálů (Fremutové, Kolovratové, Šimon Karel Oudrcký, Václav Michna z Vacínova). Největší měrou se však do historie Krásného Dvora zapsal šlechtický rod Černínů, kdy v pol. 17. stol. jeho příslušník Heřman Černín z Chudenic zakoupil panství v Krásném Dvoře. František Josef Černín pak rozhodl o rozsáhlé přestavbě renesanční vily postavené na místě původní tvrze koncem 16. stol. Janem ml. Maštovským z Kolovrat.
Projekt přestavby vypracoval architekt František Maxmilián Kaňka. Práce byly zahájeny v lednu r. 1720 a ukončeny v r. 1724. Z archivních materiálů vyplývá, že původní projekt přestavby byl na žádost F.J. Černína zhruba v polovině prací radikálně změněn. Koncem 18. stol. byly provedeny některé úpravy budov zámku. V r. 1783 byla zřízena kaple, v l. 1791-1792 byla postavena dvouramenná schodiště v nádvoří a na S zahradě a současně zazděny přízemní arkády.
Objekt zámku nese výrazný vliv francouzského stavitelství. Stavba je přirozeným a citlivým způsobem začleněna do okolní krajiny a je její dominantou. V současné době je v zámku zpřístupněno pro veřejnost 18 místností a chodbová galerie. Zámek má trojkřídlou dispozici, je jednopatrový s dvoupatrovým hlavním traktem a hlubokým čestným dvorem obklopeným přízemními křídly hospodářských budov.
Přírodně krajinářský park v Krásném Dovře, jehož rozloha činí 100 ha, byl založen v l. 1783-1793 Janem Černínem z Chudenic. Tuto skutečnost ovlivnily jednak jeho botanické záliby a potom také cesta po západní Evropě, kterou podnikl v r. 1779. V té době se do Evropy začal šířit z Anglie nový sadovnický směr, podle kterého měla být přirozená krajina přivedena až k nejbližšímu okolí budov.
Právě na podmínce přirozené, lidskou rukou uměle nemodelované krajiny je založena podstata přírodně krajinářského parku. Zámecký park v Krásném Dvoře je toho pádným důkazem. Podle tehdejší módy byl oživen řadou romantických staveb, které zkrášlují volné plochy nebo ukončují různé průhledy parkových partií. Z hlediska dendrologického najdeme v parku přes 100 druhů dřevin, a to výhradně původní domácí nebo zdomácnělé druhy. Roste zde řada prastarých dubů, buků, lip, jírovců, platanů, javorů a olší. Nejvýznamnější je tzv. Goethův dub (dnes již torzo), jehož věk se odhaduje na 1000 let a patří tudíž mezi nejstarší stromy v Čechách. Za zmínku stojí také tzv. francouzská zahrada, umístěná za V částí zámku. Parter je řešen vodní nádrží a travnatými plochami, které zdobí velké tisy a menší buxusy.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.252206 E13.369718

Navštívená místa v okolí:
V nejbližším okolí jsem dosud nenavštívila žádné místo


Zdroj: www.pruvodce.com ; erb přejat z www.castles.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky