Luchau - tvrziště

Středověké opevněné sídlo v centru obce Luchau, 6 km JV od Dippoldiswalde


Typ:Hrady, zříceniny, tvrze luchau
Kraj:Sasko (Německo)
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Luchau
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:--
Návštěva:1.5.2014


Středověké opevněné sídlo Luchau se nachází v malém řídkém lesíku ve středu stejnojmenné obce, v zatáčce při silnici vedoucí z Glashütte do Dippoldiswalde. Z původního hrádku, nazývaného v německé terminologii jako "Turmhügel", se dochoval pravidelný čtvercový pahorek obklopený širokým vodním příkopem. Jedná se o drobné středověké sídlo typu motte, která se stavěla v rovinaté krajině na uměle vytvořených návrších již od konce 10. století.
Centrální plošina byla navršena materiálem vykopaným z příkopu. Část zeminy použil stavitel pro postavení hráze ve vodním příkopu a na vytvoření vnějšího obranného valu, který byl zřejmě osazen dřevěnou palisádou. Plošina je na některých místech po obvodu zpevněna ve dvou výškových úrovních naskládaným kamením. Není však jisté, zda se jedná o původní relikt nebo o úpravu provedenou v novější době. Udržovaný areál, nazývaný v lidové tradici "Die Insel", je dnes přístupný po novodobém klenutém mostku z kamene. Lidová tradice také praví, že z hrádku vede podzemní chodba do blízké obce Glashütte. Podle jiné pověsti končí podzemní tunel až na zámku Moritzburg u Drážďan. Existence žádné z těchto chodeb nebyla prokázána.
Historické písemné prameny o drobném středověkém sídle prakticky mlčí. Jen kolem r. 1430 je připomínáno "Lochaw" jako majetek Weigolda III. von Bärenstein, avšak o 14 let později v r. 1444 je již uváděn pouze poplužní dvůr. Pravidelnost čtvercové plošiny a značná šířka příkopu napovídají spíš tomu, že tvrz byla založena až v mladší době. Němečtí historikové kladou založení tvrze do 1. pol. 13. stol. Tuto skutečnost je ale třeba brát s rezervou.
Kronikář Laurentius Peccenstein cituje v 10. kapitole svého díla Theatrum Saxonicum z r. 1608 zprávu z rukopisu Reinera Reineccia z r. 1569, který sídlo spojuje s Weigoldem von Bärenstein a loupeživým rytířem Wittichem. Reineccius vypráví o rytíři Weigoldovi, pánovi na Luchau, který byl velmi zdatným lovcem a vyznal se ve válečném řemesle. V té době sužoval okolí loupeživý rytíř Wittich. Nebál se nikoho, až na Weigolda, před nímž se skrýval ve svém skalním brlohu u Glasshüte. Míšeňský markrabě veřejně vyhlásil za dopadení Witticha, živého či mrtvého, vysokou odměnu. Wittich se začal Weigolda obávat a rozhodl se ho odstranit lstí z cesty. Wittich se svými kumpány vytáhl k Luchau a pod záminkou důležitého rozhovoru vylákal Weigolda ven. Sotva však Weigold udělal pár kroků, zbojníci po něm několikrát vystřelili, ale žádná z kulek jej nezasáhla. Spolu se svými věrnými pronásledoval Weigold prchající zbojníky a brzy dopadl Witticha i jeho kumpány. Ačkoli byli v boji dobře cvičení, Weigold měl navrch a zbojníky včetně jejich velitele usmrtil a jejich úkryt obsadil a zničil. Na tuto událost má upomínat kamenný kříž vztyčený za Witticha při cestě do obce Reinhardtsgrimma.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.86506 E13.737395

Navštívená místa v okolí:
Hrady, zříceniny, tvrzeGrimmstein - zřícenina
Hrady, zříceniny, tvrzeReinholdshain - tvrziště


Zdroj: www.bernievancastle.de ; www.sachsens-schlösser.de ; www.geocaching.com


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky