Ludrová-Kúty - kostel

Gotický kostel ze 13. stol. s hodnotnými freskami v presbyteriu, 5 km JV od Ružomberku


Typ:Církevní památky ludrova
Kraj:Žilinský (Slovensko)
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Ludrová-Kúty
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.liptovskemuzeum.sk
Návštěva:4.6.2011


Osamoceně v poli mezi Ružomberkom a obcí Ludrová stojí gotický kostelík, který se proslavil hodnotnými freskami v presbyteriu s jedinečnými prvky i legendami, jež ho spojují s tajemným rytířským řádem templářů. Dnes je v něm umístěná expozice Liptovského muzea v Ružomberku.
Kostel byl postaven při významné cestě vedoucí od Zvolena do Partizánské Ľupče a dále na V, aby sloužil jako farní chrám pro několik okolních obcí. Poprvé se připomíná ve 30. letech 14. stol. v záznamech papežských desátků spolu s prvním známým farářem Bartolomějem. Architektura kostelíka však dovoluje datovat jeho vznik do 3. čtvrtiny 13. stol. Jednalo se o jednoduchou raně gotickou stavbu skládající se z lodě, kvadratického presbyteria a S sakristie. V presbyteriu najdeme ještě pozdně gotická štěrbinová okna svědčící o přetrvávajících stavitelských tradicích. Žebrová klenba presbyteria s jednoduchým svorníkem je však již gotická. Někteří starší autoři připisovali stavbu kostela templářům, kteří údajně měli svůj klášter na nedalekém vrchu Mních. To však nejnovější výzkumy nepotvrdily.
Kolem r. 1420 byl interiér vyzdoben freskami. V této době měl kostelík ještě daleko ke své současné podobě. Tu získal až přestavbami v 15. a 17. stol., kdy byla přistavěna Z věž připomínaná r. 1466 a kapacita chrámu byla rozšířena boční lodí z J strany. Později, zřejmě i z vojenských důvodů, byla věž snížena na současnou výšku a celý objekt byl obehnán obrannou zdí.
Fresky v presbyteriu zobrazují nejobsáhlejší cyklus ze života Ježíše Krista na Slovensku. Najdeme tu celkem 34 výjevů, mezi nimi i málo vídaný obraz Oběšení Jidáše. Fresky byly restaurovány již r. 1847, poté znovu na poč. 20. stol. Šlo však o nepříliš citlivé zásahy a přemalby, které odstranila až odborná obnova v 60. letech 20. stol.
V lodi a presbyteriu byly objeveny konsekrační kříže z doby vysvěcení kostela a na špaletách pozdně románských oken v žebrech klenby se zachovala výzdoba v podobě geometrických vzorů. Další malby byly odkryty na S stěně lodi a v exteriéru na V stěně presbyteria. Původní gotický oltář Korunování Panny Marie z l. 1500-1510 se dnes nachází v Liptovském muzeu v Ružomberku.
V 19. stol. ztrácel kostel svůj význam. R. 1826 byl přímo v obci postaven nový, větší kostel, čímž starý a vzdálený objekt v části Kút ztratil funkci farního chrámu. Pomalu chátral, ale již r. 1843 byl díky úsilí Mórica Rakovského z Liptovské Štiavnice znovu vysvěcen. Rakovský nechal kostel i obrannou zeď opravit a svaté mše se zde sloužily až do r. 1953.
V kostelíku je podle legendy pochovaný ve stříbrné truhle mistr templářského řádu Johann Gottfried von Herberstein. Ten měl údajně jako vizitátor zemřít na Liptově někdy kolem r. 1230 při potyčce s loupežníky, kteří napadli skupinu kupců. Před smrt si přál být pochovaný v nejbližším kamenném kostele, kterým byl právě kostel Všech svatých. Výzkum však přítomnost templářů v této oblasti nepotvrdil a zpochybněna byla i existence samotného mistra von Herberstein. Další známá legenda se váže k J gotickému portálu plnému rýh. Ty prý zanechaly šavle šlechticů, kteří sekáním zdravili pána domu, v tomto případě Boha. Největší rýhu údajně vytvořil polský král Jan Sobieski, když se tudy vracel po vítězné bitvě s Turky před Vídní r. 1683.Lokalizace na mapy.cz GPS: N49.063681 E19.329425

Navštívená místa v okolí:
Hrady, zříceniny, tvrzeLikava - hrad
Církevní památkyMartinček - kostel sv. Martina


Zdroj: Podolinský, Štefan : Gotické kostoly – vidiek. 1. vyd. Bratislava : Dajama, 2010. ISBN 978-80-89226-91-7


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky