Mokrosuky - zámek

Původně vodní renesanční tvrz zbudovaná ve 2. pol. 16. stol., později přestavená na zámek, 10 km SZ od Sušice


Typ:Zámky a zámecké stavby mokrosuky
Kraj:Plzeňský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: --
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.sumavanet.cz
Návštěva:14.7.2002


Ves Mokrosuky patřila od 14. stol. k velhartickému panství. Poprvé se uvádí r. 1418, kdy je zmiňován zdejší mlýn. R. 1542 se připomíná ve vsi dvůr. R. 1579 ji koupil od Václava Vintíře z Vlškovice zbohatlík Volf Gothart Pergler z Perglasu a vystavěl si v ní on nebo jeho syn renesanční tvrz obehnanou zavodněným příkopem. Volfův syn Václav Otakar byl sice po Bílé hoře pro účast na stavovském povstání v l. 1618–1620 souzen, ale dosáhl odpuštění. Mezitím byli v Mokrosukách ubytováni vojáci Baltazara Marradase a z užitku tohoto statku jim plynul žold. R. 1628 byl výnos ze statku používán pro pluk Maritna de Hoeff-Huerty. Nakonec získal statek sestávající z tvrze, dvora a vesnic Mokrosuk, Čermné, Lešišova a Nemanic Humprecht Račín z Račína. Výsledky hospodaření po třicetileté válce nebyly valné a Račín se zadlužil. Jeho dcera Apolena Lidmila, provdaná hraběnka Althanová, převzala statek dočasně do vlastní správy a r. 1679 jej odevzdala svému bratru Arnoštu Vojtěchu Račínovi. Od té doby byly Mokrosuky spojeny s panstvím Hrádek.
Jedná se o objekt historické stavby charakteru šlechtického velkostatku. Zámek se sestává ze tří vzájemně propojených budov s obytnými jednopatrovými zámeckými budovami na půdorysu "L", doplněnými SZ přízemním hospodářským křídlem. JZ křídlo je orientováno na náves. Je tvořenou dvěmi částmi, jedna má pilířovou arkádovou chodbu, která pokračuje i na JV průčelí. Na JZ křídlo navazuje zámecká kaple, orientovaná na náves. JV křídlo navazuje na JZ křídlo spojovacím krčkem. SZ křídlo sloužilo pro hospodářské účely. Na SZ hospodářské křídlo navazuje objekt brány dvora. Celý areál zámku dotváří zahrada, vodní plocha a dvě hospodářské budovy.
Z původní středověké tvrze se zachovala dvojice krakorců a zdivo. V l. 1957–1971 byla provedena rekonstrukce JZ křídla. Přízemí bylo upraveno na pohostinství. V patře byl vybudován velký kulturní sál se zázemím. JV křídlo se dochovalo v původní podobě. Zámek Mokrosuky je výjimečně cenný objekt dokladující historii této části Šumavy. Dokumentuje celkový vývoj stavby od svého počátku – vodní tvrze do současnosti a uchovává hodnotné umělecko-řemeslné prvky. Je součástí okolní krajiny, rázu podhůří Šumavy, tvořené lesy, loukami a poli.Lokalizace na mapy.cz GPS: N49.275487 E13.455387

Navštívená místa v okolí:
Hrady, zříceniny, tvrzeVelhartice - hrad


Zdroj: www.hrady.cz ; zapado.ceskereality.cz ; erb přejat z www.ohradech.eu


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky