Nitra - knižnica Kňazského seminára

Diecézní knihovna s nejcennější sbírkou původní literatury na Slovensku, jejíž počátky sahají do 12. stol., 45 km V od Trnavy


Typ:Muzea, galerie, výstavy nitra2
Kraj:Nitranský (Slovensko)
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Nitra
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.ksnr.sk
Návštěva:5.5.2004


Architektonickou dominantou náměstí u Samovy ulice je budova Velkého semináře. Prošla rozsáhlými architektonickými úpravami a přestavbami. První, barokní část, dnes obrácenou směrem k náměstí, nechal postavit v l. 1767–1770 biskup J. Gustínyi. V l. 1876-1877 dal k této budově biskup A. Roškoványi přistavět zadní dvoupodlažní trakt obrácený k městu mohutnou neoklasicistickou fasádou. V l. 1878-1879 přibyla reprezentační neoklasicistická diecézní knihovna. Cennou součástí interiéru budovy je malá kaplička. Štukový oltář s obrazem sv. Ladislava uprostřed vznikl v l. 1782-1784. Další součástí objektu je velká čtvercová kaplička v neorenesančním slohu. Na osvětlení kapličky se podíleli akademičtí malíři M. Urbáska a A. Minarčík. Dnes patří budova Kněžskému semináři sv. Gorazda v Nitře.
Nejvzácnější částí komplexu je Diecézní knihovna (Bibliotheca dioclesiana). Je nejcennější sbírkou původní literatury na Slovensku. Počátky knihovny sahají do 12. stol., kdy v katedrálním chrámu existovala sbírka rukopisných kodexů. Rozšiřovala se dary a z pozůstalostí církevních a světských hodnostářů, a tak při soupise v r. 1828 měla již 6 129 svazků.
Literárně činný nitranský biskup A. Roškoványi nechal adaptovat pravé křídlo Velkého semináře a v r. 1879 vytvořil věrnou kopii hlavního traktu Szécsényiho maďarské národní knihovny v Budapešti jako velkou reprezentační diecézní knihovnu. Základ fondu tvořily knihy přenesené z katedrální knihovny, do níž se včlenila knižní pozůstalost biskupů J. Vuruma a I. Palugyaiho. Biskup A. Roškoványi věnoval knihovně vlastní sbírku s 19 365 jednotkami. Slavnostní otevření knihovny se konalo 30. listopadu 1885.
Dnes obsahuje knihovna cca 66 000 svazků. Kromě teologické literatury se tu nacházejí i díla z historie, geografie, přírodních věd, filozofie, pedagogiky, bibliografie, práva, literatury, encyklopedie, jazykovědy, dále tu jsou historické rukopisy, časopisy. Z jazykového složení převládá latina, němčina a maďarština.
Nejvzácnější částí fondu prvotisky "inkunábule", tzn. Tisky do r. 1500. Nejstarší inkunábule je z r. 1473 vydaná v Norimberku, autorem je Boethius : De consolatione philosophiae. Jedna z prvotisků Officium Beate Virginis Mariae vydaná v Paříži v r. 1495 obsahuje kromě textu i celostránkové dřevořezby s figurálními motivy.Lokalizace na mapy.cz GPS: N48.316195 E18.088421

Navštívená místa v okolí:
Hrady, zříceniny, tvrzeNitra - hrad


Zdroj: www.nitra.sk


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky