Poděbrady - zámek

Původně královský hrad přestavěný na zámek, od r. 1361 patřící významnému rodu Kunštátů, 10 km JV od Nymburka


Typ:Zámky a zámecké stavby podebrady
Kraj:Středočeský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Poděbrady
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.polabskemuzeum.cz
Návštěva:29.7.1995


První zmínka o Poděbradech je z r. 1199, kdy se uvádí Arnošt z Poděbrad. Jeho otec Sezama padl v bitvě u Loděnic v r. 1179. Pocházel z rodu, který se vyznamenal u Milána a obdržel erb se zlatým žebřím v červeném poli. R. 1223 se uvádí jako majitel Poděbrad Hroznata z rodu Sezemiců téhož erbu. Ale až Přemysl Otakar II. zde nechává postavit kamenný královský hrad. R. 1345 obdržel Poděbrady lénem Hynek z Lichtemburka a ze Žleb. Po jeho smrti zdědila Poděbrady jeho dcera Eliška, provdaná za Bočka z Kunštátu. Tomu Poděbrady udělil v r. 1362 dědičně Karel IV. Boček z Kunštátu zemřel v r. 1373 a zanechal tři syny. Z nich Hynek a Jan zemřeli mladí. Třetí bratr Boček, později zvaný starší, rozšířil majetek po Čechách a patřil k předním zemským pánům. Zastával úřad nejvyššího komorníka království Českého a nejvyššího písaře. Těšil se oblibě krále Václava IV., a proto již v r. 1402 obléhaly Poděbrady uherské oddíly císaře Zikmunda. Když v r. 1416 zemřel, dědictví si rozdělili jeho synové. Poděbrady obdržel Hynek, Litice Viktorín a statky na Moravě Boček mladší.
Od počátku husitského hnutí se bratři Viktorín a Hynek aktivně zapojili do bojů na straně husitů. Proto se v r. 1420 vojska císaře Zikmunda opět objevila před Poděbrady. Hrad se jim však opět nepodařilo dobýt. V srpnu 1426 oblehla Poděbrady vojska táborů a sirotků. Hynek se několik týdnů úspěšně bránil a odolal. Když táboři a sirotci odtáhli, pokusil se Hynek využít jejich neúspěchu a obsadit Nymburk. 16. října 1426 však v boji zahynul. Protože Hynek a Boček neměli mužské dědice, získal jejich majetek Viktorín. Ten však zemřel již v r. 1427. Dědicem se tak stal jeho syn Jiřík z Kunštátu, jemuž byl poručníkem jeho strýc Heralt z Kunštátu. Jiřík z Poděbrad se zúčastnil na straně Pražanů bitvy u Lipan a uznal Zikmunda za Českého krále. R. 1444 po smrti Hynce Ptáčka z Pirkštejna, se Jiřík dostal do čela východočeského landfrídu a podařilo se mu zorganizovat celostátní svazek, tzv. Jednotu poděbradskou. V jejím čele stanul jako správce země. V r. 1458 byl jednohlasně zvolen českým králem. Jiříkovi synové Viktorín a Jindřich směnili poděbradské panství s králem Vladislavem II. za slezská knížectví Olešnici a Opolí. Poděbradské panství bylo dáváno do zástavy královským věřitelům.
23. dubna 1539 navštívil Poděbrady král Ferdinand I. a velmi se mu líbilo. Proto v r. 1542 rozhodl, aby bylo panství vykoupeno a již nikdy nebylo zastaveno. V r. 1839 koupil poděbradské panství vídeňský bankéř baron Jiří Sina. Ten v r. 1848 zapůjčil poděbradský zámek městskému úřadu na umístění hejtmanství, okresního soudu a státních úřadů. Po něm vlastnil panství kníže Ypsilanti a kníže Hohenlohe.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.141926 E15.119666

Navštívená místa v okolí:
Muzea, galerie, výstavyPoděbrady - Památník krále Jiřího
Muzea, galerie, výstavyPoděbrady - Polabské muzeum


Zdroj: www.hrady.cz ; erb přejat z www.castles.cz ; foto přejato z koloweb.wz.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky