Svätý Kríž - artikulární kostel

Dřevěný artikulární kostel původně postavený v obci Paludza, nyní ve Svätém Kríži, 10 km JZ od Liptovského Mikuláše


Typ:Církevní památky svkriz
Kraj:Žilinský (Slovensko)
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Svätý Kríž
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.svatykriz.sk
Návštěva:4.6.2011


Na místě vodního díla Liptovská Mara se původně nacházela obec Paludza. Spolu s dalšími dolnoliptovskými dědinami musela na poč. 70. let. 20. stol. ustoupit před stavbou největší slovenské přehrady. V její zátopové oblasti stál velkolepý dřevěný artikulární chrám, který byl v l. 1974-1977 rozebrán, zakonzervován a přemístěn do katastru obce Svätý Kríž, místní části Lazisko, kde byl 22. 10. 1982 slavnostně vysvěcen.
Mnohočlenný evangelický církevní sbor augsburského vyznání v Paludzi, do kterého patřilo mnoho osad a obcí celého dolního Liptova, si r. 1693 postavil malou dřevěnou modlitebnu. Její velikost a kapacita však nepostačovaly nárokům početné křesťanské komunity, a proto se věřící rozhodli vybudovat nový větší chrám. Ten s pomocníky za osm měsíců postavil mistr J. Lang.
Neobvykle velká srubová konstrukce o půdorysu ve tvaru protáhnutého kříže je zhotovena ze smrkového a jedlového dřeva. Leží na nízkém kamenném základě, který podle nařízení stoličné komise nesměl přesahovat výšku jedné stopy. Na ochranu před nepřízní počasí obili stavitelé srub z vnější strany dřevěným bedněním. Jednoduchá šindelová valbová střecha s vikýři působí mohutným dojmem a částečně skrývá velkolepost vnitřního prostoru, který v čase největších církevních svátků pojme okolo 4000 věřících. Tuto kapacitu umožňuje především půdorysný rozměr chrámu a dvoupodlažní empory po celém jeho obvodu. Muži a ženy i dívky a mládenci měli vlastní oddělená místa v lavicích v závislosti na tom, ze které obce do kostela přicházeli. Kromě poschoďových empor k impozantním a obdivuhodným konstrukčním prvkům chrámu patří i dřevěná valená a křížová klenba s rozpětím přesahujícím 11 m.
R. 1781 byla v těsné blízkosti kostela postavena velká, zčásti kamenná, zčásti dřevěná zvonice s otevřeným ochozem a typickým barokním ukončením. Na spodním okraji jejího bednění se nachází latinský nápis. Parapety empor zdobí rostlinný ornament a bohatý figurální motiv biblických postav doplněný výjevy ze Starého a Nového zákona. Výjimečné jsou světské náměty dokumentující postavy muzikantů s hudebními nástroji a tradiční způsoby odívání. Uprostřed nižší empory s varhany se nachází vyobrazení Krále Davida s harfou jako ústřední obraz z cyklu hudebních výjevů. Pod ním je latinský nápis biblického žalmu. Současné varhany byly zhotoveny r. 1847. Okrouhlé sloupy empory z červeného smrku s patkou a hlavicí zdobí malebný rustikální motiv vinné révy. Na zemanské empoře se nacházejí erby významných patronátních rodin sboru. Na stěnách vedle oltáře jsou portréty Martina Luthera a Filipa Melanchtona a dva dřevěné epitafy.
Přirozeným dominantním prvkem interiéru kostela je oltář a kazatelna. Spolu s kamennou křtitelnicí pocházejí z původní dřevěné modlitebny. Barokní oltář nese starší renesanční prvky a výrazové prostředky. Centrální námět zobrazuje Přeměnění Krista, které doplňují obrazy Svaté Trojice, Poslední večeře, sv. Petra a Pavla a sochy Mojžíše a Árona. Podobný charakter má i kazatelna, avšak její řemeslné vypracování, dřevořezba a polychromie jsou na vyšší umělecké úrovni. Je pravděpodobné, že spolu s oltářem je dílem řezbáře J. Lercha nebo mistra z jeho dílny.
Artikulární kostel z Paludze s jedinečným architektonickým řešením patří mezi nejhodnotnější a největší dřevěné sakrální stavby v Evropě. Ačkoli se nenachází na původním místě a v autentickém prostředí, je vzácnou stavební památkou dokumentující bohatou tradici dřevěné karpatské architektury.



Lokalizace na mapy.cz GPS: N49.033971 E19.536867

Navštívená místa v okolí:
Církevní památkyOkoličné - klášter františkánů s kostelem sv. Petra z Alcantary


Zdroj: Dudáš, Miloš ; Gojdič, Ivan ; Šukajlová, Martiga. Drevené kostoly. 1. vyd. Bratislava : Dajama, 2007. ISBN 978-80-89226-14-6


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky