Uničov - město

Starobylé moravské královské město s dochovanou středověkou architekturou, 25 km SZ od Olomouce


Typ:Města, lidová architektura unicov
Kraj:Olomoucký
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Uničov
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.unicov.cz
Návštěva:24.8.2008


Uničov je jedním ze sedmi moravských královských měst, ležící na přechodu Hané, Hrubého a Nízkého Jeseníku. O dávném osídlení svědčí četné archeologické nálezy.
Uničov byl založen kolem r. 1213 moravským markrabětem Vladislavem Jindřichem, což v r. 1223 potvrdil jeho bratr a král Přemysl Otakar I. Uničov má nejstarší městskou listinu na území Čech a Moravy. Privilegia města, jež přijalo tzv. právo magdeburské, dále rozšířil r. 1234 panovník o právo mílové, soudu, hrdelní, ale zejména právo horní. S Uničovem se počítalo jako se střediskem těžby rud a drahých kovů. Očekávání se však zcela nenaplnila. Ložiska rud nebyla dosti vydatná a pozornost panovníků se proto soustředila na výnosnější lokality - Jihlavu a Kutnou Horu. R. 1327 zaznamenáváme rozvoj obchodu a řemesel, a to hlavně podle hradeb, jimiž se zvýšila bezpečnost města i okolí. Uničov se stal důležitým obchodním a strategickým centrem při cestách z východu do Prahy.
Rozhodujícím činitelem ve městě byli němečtí kolonisté, kteří se do kraje dostali při první a druhé německé kolonizaci za Přemyslovců a Lucemburků. Správu města ovládali až do husitských válek. R. 1422 obsadil město litevský kníže Zikmund Korybutovič, jehož husité zamýšleli učinit novým panovníkem. Město se počeštilo a na několik let se stalo jednou z významných bašt husitství na Moravě. Po vítězství Jiřího z Poděbrad byli Němci vyhnáni a jejich majetek zabaven. Jiří z Poděbrad město osobně navštívil a udělil mu privilegium, v němž stanovil, že Uničov navždy zůstane královským městem a majetek vyhnaných Němců připadne městu.
Uničov zachoval věrnost i králi Vladislavu Jagellonskému, který potvrdil městu dosavadní výsady a udělil mu i další práva. R. 1479 odstoupil Vladislav Moravu společně se Slezskem a Lužicemi uherskému králi Matyáši Korvínovi.
Až do Bílé Hory prožívalo město období hospodářského rozkvětu a zachovalo si výhradně český ráz. Za účast na stavovském povstání bylo městu r. 1622 odňato privilegium královského města a do svého vlastnictví jej jako léno od panovníka převzal rod Lichtenštejnů. R. 1632 bylo město od rozsudku osvobozeno.
R. 1642 vtrhlo na Moravu švédské vojsko a Uničov dobylo. Další rána postihla město r. 1643, kdy velký požár zničil většinu města. Švédové zůstali v Uničově až do konce války. Někdejší sláva města vzala za své.
R. 1770 se město stalo místem setkání rakouského císaře Josefa II. s pruským králem Fridrichem II. R. 1850 a změny vyvolané revolučním rokem 1848 znamenaly pro město odnětí královských privilegií a další provincionalizaci. Hospodářský i politický význam Uničova v rámci monarchie se stal zcela nepatrným.
Největší zlom v historii Uničova nastal po skončení druhé světové války. Německé obyvatelstvo bylo odsunuto, národnostní charakter města se proměnil. V r. 1948 začala výstavba gigantického strojírenského závodu, který potřeboval nové zaměstnance. Přibývalo obyvatel, rostla sídliště, školy, domy, Uničov se rozrůstal. Dnes je z Uničova město 21. století.Lokalizace na mapy.cz GPS: N49.771149 E17.121409

Navštívená místa v okolí:
Zámky a zámecké stavbyÚsov - zámek


Zdroj: text i erb přejat z www.unicov.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky