Victoria Stolln (Viktoriina štola) - štola

Zavalená bismutová štola na levém břehu potoka Schwarze Pockau v obci Niederlauterstein, 30 km JV od Chemnitz


Typ:Technické zajímavosti victoriastolln
Kraj:Sasko (Německo)
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Victoria Stolln (Viktoriina štola)
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:--
Návštěva:3.5.2014


Štola Victoria se nachází ve svahu pod hradním vrchem v JV části obce Niederlauterstein na levém břehu potoka Schwarze Pockau. Od mostu přes potok pod hradem k ní JZ směrem vede značená zpevněná cesta zvaná Schusterweg. K novodobému vstupu do štoly sestoupáme po několika kamenných schodech. Úvodní část štoly je volně přístupná a opatřená elektrickým osvětlením. Štola vede cca 10 m S směrem, a poté se v pravém úhlu stáčí k Z, kde po 25 m končí celkovým závalem, který byl v r. 2010 zajištěn betonovou plombou.
Žíla patří k bismut-kobalt-niklové formaci, která může obsahovat výrazný podíl stříbra. Ve vzdálenosti cca 3,60 m od ústí štoly lze spatřit pegmatitovou čočku. Tato červená lesklá usazenina se skládá převážně z živce, křemene a křídy.
V lidové tradici je štola nazývána jako "Netopýří díra", protože v ní pravidelně zimují netopýři. Současný oficiální název důlního díla je štola Neubert 2. Tento název pochází z doby těžby bismutu po r. 1946. Při pojmenovávání štoly Neubert 1, stával zřejmě na jejím místě obchod s potravinami Willyho Neuberta, který se dnes nachází v ulici Schlossberg 9. Zápis v hornickém archivu ve Freibergu z r. 1847 se zmiňuje o štole pod zámeckým vrchem na levém břehu potoka Schwarze Pockau, zvanou nyní Tiefer Victoria Stolln. Soudí se, že se jedná právě o štolu Neubert 2, jíž byl tak navrácen původní název. Dosud se v archivech nenašel žádný důlní plán, na němž by štola byla zaznamenána. Podle dochovaných znaků ve tvaru hvězdy vytesaných v přístupné části štoly se lze domnívat, že štola vznikla v 16.-17. stol.
První havíři pracovali ve štolách pouze s kladívky – mlátkem a želízkem. Na jednu směnu jich bylo potřeba 12-20 kusů. Když všechna želízka utichla, byl konec směny a havíř odnesl kladívka do kovárny, aby jej měl druhý den opět čerstvě nabroušená. Podle typu skály a velikosti štoly vykutal tímto způsobem havíř za rok asi 2-3 m. S objevem a použitím střelného prachu se práce havíře usnadnila, ale stala se nebezpečnější. Do skály se ručně vyvrtal otvor o hloubce cca 30-50 cm a průměru 18-36 mm. Do něj se zasypal střelný prach, otvor se utěsnil a skála se odstřelila. Tento způsob dobývání je v marienberském revíru poprvé doložen k r. 1672. Štola byla v minulosti pravděpodobně prohloubena, s čímž může souviset již zmíněný název Tiefer Victoria Stolln.
Během druhé světové války, 14. a 15. února 1945, byla oblast Krušných hor bombardována spojeneckými vzdušnými silami. Bylo zničeno mnoho budov a zahynula spousta lidí. Důsledkem tohoto bombardování byl příkaz tehdejšího vedoucího továrny Pappenfabrik Clausnitzer a předsedy sboru dobrovolných hasičů v Niederlautersteinu Martina Klause, aby byl ze štoly zřízen protiletecký kryt. Vyklizení štoly a stavby schodiště se ujali nuceně nasazení srbští zaměstnanci Klausovy fabriky. Postavili též dřevěnou lávku přes potok Schwarze Pockau, aby byl kryt rychleji dosažitelný. Ve štole bylo nainstalováno elektrické osvětlení napájené autobaterií a zřízeny dřevěné lavičky. Během války se tu při náletech několikrát ukrývalo cca 20 osob, především dělníci z fabriky a obyvatelé zámeckého mlýna. Aby se zabránilo neoprávněným vstupům, byla štola na konci 40. let 20. stol. zavezena zeminou.
Jako památka na místní hornickou historii byla štola r. 2009 zpřístupněna veřejnosti. O její obnovení se zasloužil vlastivědný spolek Heimatverein Niederlauterstein e.V. Slavnostní otevření proběhlo 9. června 2012.
V blízkosti Viktoriiny štoly byla v l. 1950-1951 ražena průzkumná bismutová štola dosahující délky 300 m. Průzkum byl ale neúspěšný a štola byla zavalena. Nadále z ní však vytékala voda, která způsobovala podmáčení cesty. Proto zde vlastivědný spolek zřídil v l. 2007-2008 studánku, jež vodu jímá. Studánka v podobě ústí štoly je nazývána Mundloch Wismutstolln.Lokalizace na mapy.cz GPS: N50.66796 E13.20781

Navštívená místa v okolí:
Hrady, zříceniny, tvrzeLauterstein - zřícenina


Zdroj: informační tabule v místě ; www.mistopis.eu


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky