Vyšší Brod - klášter cisterciáků s kostelem Nanebevzetí Panny Marie

Cisterciácký klášter ležící na pravém břehu řeky Vltavy, 30 km J od Českého Krumlova


Typ:Církevní památky vyssibrod
Kraj:Jihočeský
Umístění:Mapa
Fotogalerie: Vyšší Brod
Místa v okolí:Místa v okolí
Web:www.klastervyssibrod.cz
Návštěva:20.7.2005


Klášter založil r. 1259 Vok z Rožmberka a povolal sem cisterciáky z rakouského Wilheringu. Na jeho přání se Vyšší Brod stal rodovým klášterem, v němž bylo pohřbeno deset generací. Vyšebrodský chrám tak představuje nejvýznamnější české rodové mauzoleum s kontinuitou od 13. do 17. stol. Jako první spočinul v kapitulní síni popravený Záviš z Falkenštejna. K nejvýznamnějším mecenášům 14. stol. patřil Petr I. z Rožmberka, který je nazýván druhým zakladatelem opatství. Pro klášterní kostel opatřil deskový oltář, pozoruhodný cyklus maleb tzv. Mistra vyšebrodského oltáře. Za pomoci zakladatele rodu si zdejší cisterciáci vybudovali poměrně velké panství, které naštěstí nebylo během husitských válek vážněji poškozeno, ačkoli r. 1422 husité klášter dobyli. V 16. stol. se rozšířil protestantismus i mezi poddané na vyšebrodském klášterství. Proti němu násilně zakročil opat Kroll r. 1588.
Po třicetileté válce se klášter značně zadlužil. V pol. 18. stol. byl opatem Quirin Mickl, který nechal postavit novou knihovnu, vybavil ji skříněmi a velkým množstvím titulů. Dnes knihovna obsahuje asi 70 000 svazků, 1 200 rukopisů a 400 prvotisků. Za reforem císaře Josefa II. byl r. 1786 nebyl klášter přímo zrušen, ale zaznamenal citelné ztráty v počtu členů a rozsahu majetku. V 19. stol. zažil klášter vědecký rozkvět, kdy zde vznikla řada teologických a historických prací od různých učenců.
Významným opatem byl v l. 1925-1954 Tecelin Jaksch, který příznivě vyřídil pozemkovou reformu, při níž klášter ztratil sice část svého majetku, ale rozvinul novou stavební činnost v areálu i na farách a během hospodářské krize dal mnohým práci. V důsledku obsazení Sudet Německou říší byla německá část jižních Čech připojena k tehdejší župě Oberdonau a r. 1939 převzal správu kláštera vládní komisař. Rušení klášterů v této župě r. 1941 se nevyhnulo ani Vyššímu Brodu. Mniši museli odejít, po válce se vrátili, ale většina z nich byla pro svůj německý původ nucena znovu klášter opustit. Mnoho jich přijal německý klášter Rein. Za totality byl klášter zrušen a až r. 1990 se sem vrátil řádový život. Klášterní kostel s přilehlými budovami byl stavěn od 60. let 13. stol., dokončen byl v 80. letech 14. stol. Za nejstarší je pokládána patrová sakristie z doby kolem r. 1270. V 60.-80. letech 13. stol. byla postavena V část kostela a příčná loď s přilehlými kaplemi, v nichž se tvůrčím způsobem prolíná severofrancouzská klasická gotika, dynamičtější poklasický sloh a starší fáze české architektury. Specifickým slohovým projevem je klenba kapitulní síně tvořená čtyřmi trojpaprsky, které vyrůstají z jediného sloupu uprostřed síně. Později v areálu kláštera vznikaly další budovy a klášter byl přestavován.
Zachoval se rozlehlý areál ve vyvýšené poloze nad Z břehem Vltavy. Celý byl obehnán hradbou s válcovými věžemi, z které se dochovala její S a V strana. Uprostřed S strany stojí brána s bosovaným renesančním portálem. Západní část areálu nepravidelného půdorysu zabírá soubor hospodářských budov z různých dob. V centrální poloze byl na půdorysu latinského kříže vystavěn klášterní kostel. Všechny jeho tři lodě i příčná loď mají křížové klenby, pětiboký presbytář je zaklenut šestipaprskově. K V části příčné lodi přiléhá dvojice kaplí. Mezi transept a konventní budovu je včleněna patrová sakristie, jejíž portál je zdoben reliéfním tympanonem. Tři křídla konventní budovy se rozkládají kolem rajského dvora, který je lemován křížovou chodbou. Ke konventu přiléhá prelatura a k ní hostinské křídlo.Lokalizace na mapy.cz GPS: N48.620463 E14.306731

Navštívená místa v okolí:
Přírodní zajímavostiČertova stěna-Luč - národní přírodní rezervace
Technické zajímavostiLipno - vodní nádrž


Zdroj: www.ckrumlov.cz ; erb přejat z www.encyklopedie.ckrumlov.cz


Nahoru Přidat k oblíbeným Uložit v PDF Tisk stránky